Розробка уроку із зарубіжної літератури для учнів 5 класу

Анотація:  Ця розробка має на меті допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; навчати учнів робити самостійні узагальнення та висновки; розвивати навички роботи з текстом; навички виразного читання, виділення головного, переказ і коментування ключових епізодів; виховувати по...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Як змінити картину світу, своє життя?

Анотація: Спі Ми всі думаємо. Ми постійно думаємо. І кожна наша думка є програмою до конкретних дій і творить наше реальне життя. Але ми думаємо не окремими думками. У наших головах рояться думки, десятки думок – одна змінює іншу, на зміну їй приходить нова. Ми мислимо цілими категоріями. Ми маємо ц...
Продовжити читання
  43 переглядів
  0 Коментарів
43 переглядів
0 Коментарів

«Формування професійних навичок у студентів коледжу першого року навчання шляхом проектної діяльності»

​ Проектна діяльність в освіті, яка лише на початку XXI століття стала активно реалізуватись в Україні, сягає своїм корінням в епоху Сократа і Платона. Великий Арістотель застосував її для розвитку особистості. Ібн Сіна(Авіцена) склав план розвитку комплексу наук. Томас Мор створив проект цілої держ...
Продовжити читання
  61 переглядів
  0 Коментарів
61 переглядів
0 Коментарів

Як допомогти собі «піднятися»?

Анотація: Спіавтор Гоменюк Д.В. У житті відомих людей було дуже багато випадків, коли вони «падали» на шляху до своєї мети. Однак перемогти - це не означає, не впасти ні разу, перемогти - кожен раз підніматися після падіння. А як часто Ви піднімалися після «падіння»? Не завжди? І це дуже пригнічувал...
Продовжити читання
  38 переглядів
  0 Коментарів
38 переглядів
0 Коментарів

Як подолати страх?

Анотація: Спіавтор Гоменюк Д.В. Страх - емоція, яка дана кожній людині від природи. Це частина механізму самозбереження. Тому зовсім без страху жити не можна. Головний страх всіх людей - страх смерті - в певній мірі корисний: саме він змушує нас мобілізувати всі наші сили в екстремальній ситуації з ...
Продовжити читання
  49 переглядів
  0 Коментарів
49 переглядів
0 Коментарів

Як покращити взаємовідносини батьків з вчителями?

Анотація: Спіавтор Гоменюк Д.В. Система реальних відносин між учителями й батьками, м'яко кажучи, не завжди виконує свої функції. Мовчазне чи відкрите несхвалення дій один одного, недовіра і зневага аж до яскраво вираженої неприязні, яка іноді переходить у гострий конфлікт, до якого неминуче втягуют...
Продовжити читання
  44 переглядів
  0 Коментарів
44 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з англійської мови з використанням ІКТ на тему «Сучасні комунікаційні технології у нашому житті»(10 клас)

Анотація:  Мета: • Вчити учнів вживати лексичні одиниці з теми в усному та писемному мовленні, розпізнавати на слух, одержувати основну інформацію з прослуханого, прочитаного, обмінюватись інформацією; розширити уявлення учнів про прилади інформаційних технологій, їх роль у нашому житті. • Розв...
Продовжити читання
  59 переглядів
  0 Коментарів
59 переглядів
0 Коментарів

«Ррізноманітність мов у нашому житті» (інтерактивна виховна година)

Анотація:  Дана розробка виховного заходу спрямована на розвиток інтересу здобувачів освіти до вивчення та знання різноманітних мов. Існує більше 200 європейських та інших світових мов, якими розмовляють громадяни походженням з інших континентів. Виховний захід робить акцент на тому, що вивченн...
Продовжити читання
  89 переглядів
  0 Коментарів
89 переглядів
0 Коментарів

«20 фактів про Симона Петлюру» (година пам’яті)

Автор на сайті:  Ольга Борисівна Горбенко Плагіат, унікальність тексту 3% Оригінал:  http://lib.pnpu.edu.ua/novyny/2557-rol-osobi-v-istoriyi-simon-petljura Анотація:  Дана розробка виховного заходу присвячена до 140-річчя з нагоди дня народження державного та громадсько-політичного ді...
Продовжити читання
  63 переглядів
  0 Коментарів
63 переглядів
0 Коментарів

Посібник "Цікава математика"

Анотація:  У посібнику вміщеновправи, які стимулюють учнів креативно мислити, знаходити нестандартні способи розв'язання, робити висновки та аналізувати . Підібраний цікавий матеріал з математики та природознавства, який розвиває активність, пошукові здібності школярів, логічне мислення, та тво...
Продовжити читання
  88 переглядів
  0 Коментарів
88 переглядів
0 Коментарів

Збірка тестів "Цікавий шлях до вивчення ураїнської літератури"

Анотація:   Збірка "Цікавий шлях до рідної літератури" складається з тестів відкритого і закритого типів, тестів на послідовність та співвідносність, ситуативних тестів з української літератури для 6 класу шкіл національних меншин з російською мовою навчання (І семестр). Завдяки наявності ...
Продовжити читання
  82 переглядів
  0 Коментарів
82 переглядів
0 Коментарів

Комплекс лікувальної гімнастики для дітей старшого дошкільного віку 6-ого року життя "Космічна пригода"

Анотація:  За даними МОЗ порушення опорно-рухового апарату (ОРА) посідають одне з перших місць серед паталогії дітей дошкільного віку. Одним із основних методів комплексної реабілітації виступає лікувальна фізкультура. Лікувальна гімнастика в ігровій формі цікава та доступна дітям, має загально...
Продовжити читання
  52 переглядів
  0 Коментарів
52 переглядів
0 Коментарів

План виховної роботи класного керівника на І семестр. 7 клас. 2019/2020 н.р.

Анотація:  На допомогу класному керівникові. План виховної роботи класного керівника на ІІ семестр. У виховному плані матеріал подано за розділами у вигляді таблиці. Заходи, запропоновані у плані виховної роботи, є орієнтовними, але разом з тим вони охоплюють усі основні напрями виховного проце...
Продовжити читання
  343 переглядів
  0 Коментарів
343 переглядів
0 Коментарів

Акціонерне товариство "Кінематика-СУПЕР"

Анотація:  Автор: вчитель фізики і астрономії Лиманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. Урок фізики у 10 класі за темою: Акціонерне товариство "Кінематика-СУПЕР". Мета уроку: формування природничої, математичної та підприємницької кл...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Виготовлення бісерної прикраси

Анотація:  Автори: Куратнік Тетяна, учитель трудового навчання Полтавської гімназії "Здоров'я"№14, Лазарів Євгенія, учениця 11 класу Полтавської гімназії "Здоров'я"№14 Біероплетніння набуває неабиякої популярності серед молоді. Дівчата та жінки із задоволення доповнюють свій образ бісерними озд...
Продовжити читання
  103 переглядів
  0 Коментарів
103 переглядів
0 Коментарів

Різноманітність речовин. Прості та складні речовини.

Анотація:  Метою розробки є формування уявлення учнів про основні складові речовин із одного виду атомів та різних видів атомів.  Показати взаємозалежність між будовою та властивостями речовин різного складу.  Розвинути уявлення учнів про атомарну та молекулярну будову речовин.&n...
Продовжити читання
  60 переглядів
  0 Коментарів
60 переглядів
0 Коментарів

Формування ключових компетентностей на уроках біології шляхом впровадження інтерактивних технологій

Анотація: Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї, творчо мислити, приймати нестандартні та сміливі рішення. Один із шляхів реалізації цієї потреби це  - формування ключових компетентностей та створення ефективних механізмі...
Продовжити читання
  85 переглядів
  0 Коментарів
85 переглядів
0 Коментарів

Добiрка комплексних завдань до уроку домашнього читання "British Folk Culture"

Анотацiя: Добірка комплексних завдань розроблена для уроку домашнього читання "British Folk Culture" в 5-6 класах. Мiстить завдання рiзного типу складностi, спрямованi на активiзацiю лексичного та граматичного матерiалу, вивчення фразеологiчних одиниць, типових для британського варiанту англiйської ...
Продовжити читання
  65 переглядів
  0 Коментарів
65 переглядів
0 Коментарів

Підсумкове заняття для дітей старшого дошкільного віку (шостий рік життя) з економічного виховання на тему: «Маленькі таємниці великої економіки».

Анотація:  Заняття підготовлене для дітей старшого дошкільного віку. На занятті діти уточнюють знання про професії, рекламу, гроші, валюту, як грошову одиницю інших держав , про виготовлення молочних продуктів, про банк, його призначення та діяльність, а також про ресурси, які потрібні для виро...
Продовжити читання
  71 переглядів
  0 Коментарів
71 переглядів
0 Коментарів

"Your last holiday"

Анотація:  Мета уроку : узагальнити і закріпити знання учнів по темі «Подорожі», розвивати навички усного продукування (монологічного та діалогічного мовлення), сприйняттяангл. мови на слух (аудіювання) по темі. Цілі: О світні: • активізація в мовленні лексичних одиниць по темі «Подорожі» • роз...
Продовжити читання
  83 переглядів
  0 Коментарів
83 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates