Консультація для батьків: "Пізнавальна діяльність дітей у процесі взаємодії з об'єктами природи в домашніх умовах"

Анотація:  Залучаючи дошкільника до спостережень, дорослі показу­ють красиве забарвлення, симетричні й асиметричні малюн­ки на листках декоративних рослин, тендітні лінії звисаючих стеблин в ампельних рослин і замислуваті згини і розгалу­ження у прямостоячих видів. Ось красивий бордовий з зеле­...
Продовжити читання
77 переглядів
0 Коментарів

Как научиться учиться?

Анотація: Співавтор Гоменюк Д.В. Для того чтобы изменить ситуацию нужно переходить от системы "учитель учит" в систему "ученик учится". Но сейчас учитель зачастую подменяет ученика, выполняет ту работу, которую тот может прочитать и изучить. Приучившись получать готовую информацию, ученики становятс...
Продовжити читання
71 переглядів
0 Коментарів

Робота з батьками з екологічного виховання

Анотація:  Працюючи з дітьми по темі «Екологічне виховання», педагог вчить кожну дитину любити й берегти навколишній світ. Але без допомоги й підтримки батьків досягти цієї мети неможливо. Тільки опираючись на сім'ю, тільки спільними зусиллями можна вирішити основне завдання — виховати людину з...
Продовжити читання
76 переглядів
0 Коментарів

Мое время ушло. Нет!

Анотація:Співавтор Гоменюк Д.В. Мы живём с прочно засевшими в нашей голове установками, убеждениями, которые диктует нам общество. Мы абсолютно не верим в себя и в свой успех, иногда даже боимся подумать о своём счастье. Потому что сплошь и рядом нам твердят, что это невозможно, так не бывает. Мысли...
Продовжити читання
78 переглядів
0 Коментарів

Формування дбайливого ставлення до рідної природи через краєзнавчу діяльність

Анотація:  У дитячому садку, відповідно до вимог програми виховання і навчання, маємо прищеплювати дошкільникам інтерес і любов до природи, бережливе й турботливе ставлення до рослин і тварин. Важлива передумова цього – засвоєння дітьми норм і правил поведінки стосовно об'єктів навколишнього се...
Продовжити читання
67 переглядів
0 Коментарів

Логопедичне заняття з формування лексико-граматичних категорій до теми:”Гілочка мімози” (матусин день) ,група загального недорозвитку мовлення ЗНМ

Анотація  Основною метою лексико-граматичних завдань, є донести до малюка ту чи іншу граматичну форму,спростити шлях до подолання мовних недоліків,виявити основні методи і прийоми у доборі граматичних конструкцій .    будувати лексико-граматичні зв'язки між граматичними формами  ...
Продовжити читання
111 переглядів
0 Коментарів

Лексико-граматичні ігри та завдання

Анотація:  Лексико-граматичні ігри та завдання Основою розширення словникового запасу, формування граматичної сторони мовлення та навичок зв'язного мовлення є спілкування з широким використанням ігор і вправ, використання творчих завдань не тільки на заняттях, але і в ситуаціях буденного життя....
Продовжити читання
122 переглядів
0 Коментарів

Інноваційні підходи в підготовці молодших спеціалістів в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації

Анотація:  Анотація На методичну розробку Інноваційні підходи в підготовцімолодших спеціалістів в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації В цій методичній розробці розглядаються проблеми та недоліки сучасної взаємодії суб'єктів навчального процесу, шляхів покращення взаємодії студента ...
Продовжити читання
80 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка виховної години "Українські героїні. Козачки, Роксолани, Берегині"

​Анотація:  Ця виховна година про жінок, які свої життя присвятили боротьбі за кращу долю України, відроджували, звеличували, прославляли рідну землю добрими справами в різних галузях освіти, мистецтва, літератури. Вона також про тих, хто за вироком долі, мав залишити рідний дім, і знайти прист...
Продовжити читання
88 переглядів
0 Коментарів

Семінар –практикум для вихователів закладів дошкільної освіти «Сучасні підходи до організації освітнього процесу з дошкільниками в сучасному закладі дошкільної освіти»

Анотація:   особливою формою методичної роботи в сучасному закладі дошкільної освіти є семінар - практикум, який допомагає розширити знання педагогів про нові методи навчання і виховання, формувати навички ефективної взаємодії з колегами, визначати нові цілі педагогічної діяльності. Провед...
Продовжити читання
94 переглядів
0 Коментарів

Лепбук ”Вимовляйчик”

Анотація:  МетоюЛепбука" Вимовляйчик"є відпрацювання артикуляційних позицій, розвиток мовного дихання,складової будови та фонематичного слуху Формування навичок звукового аналізу і синтезу.Опрацювання кінезіологічніих вправ для втановлення міжпівкульних зв'язків головного мозку.Закріплення прав...
Продовжити читання
162 переглядів
0 Коментарів

Добірка віршів за мнемотехнікою.

Анотація:  В сучасній корекційній роботі, вивчення або розказування віршів чи текстів за мнемотехнікою, є досить захопливим і продуктивним процесом.У дітей з'являється можливість почуватись більш впевнено. Візуалізація образів з тексту створює послідовний план ,який допомагає швидко опановувати...
Продовжити читання
124 переглядів
0 Коментарів

Лексико-граматичне заняття для дітей середнього віку Тема: "Поняття час, домашні обов'язки"

Анотація:  Лексико-граматичне заняття для дітей середнього віку                                                                  &...
Продовжити читання
98 переглядів
0 Коментарів

Технологія «Дитячі Ігри» Роландаса Радвили на уроці баскетболу у 6 класі

Анотація:  ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» «Технологія «Дитячі Ігри» Роландаса Радвили на уроці баскетболу у 6 класі ЗМІСТОВНА НАСКРІЗНА ЛІНІЯ - «Здоров'я і безпека» КК: Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами / Усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного розв...
Продовжити читання
108 переглядів
0 Коментарів

Використання проектних технологій під час проведення відкритого заняття «Інфрачервоне, ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання»

Анотація:  Використання проектних технологій під час проведення відкритого заняття «Інфрачервоне, ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання». Мета відкритого заняття: сформувати уявлення про інфрачервоні, ультрафіолетові та рентгенівські випромінювання, домогтися засвоєння властивостей ви...
Продовжити читання
115 переглядів
0 Коментарів

Сценарій проведення інтелектуальної гри «Віват, розумники!»

Анотація:  співавтор: Крамарьова Наталія Михайлівна. Сценарій проведення інтелектуальної гри «Віват, розумники!», яка була проведена у коледжі під час декади циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Мета гри: перевірити знання студентів, їх кмітливість і винахідливість, навчити застосовуват...
Продовжити читання
116 переглядів
0 Коментарів

Професійне спрямування під час вивчення фізики

Анотація:  Необхідно поліпшувати підготовку кваліфікованих кадрів механізаторів, працівників тваринництва, агрономів та інших сільськогосподарських працівників. Ознайомлення студентів з елементами техніки і технології сільськогосподарського виробництва на заняттях з фізики відіграє надзвичайно ...
Продовжити читання
80 переглядів
0 Коментарів

Тематичний вечір, присвячений Всесвітньому дню води "Найдивовижніший мінерал на Землі"

Анотація:  Сценарій тематичного вечора, присвячений Всесвітньому дню води, який, починаючи з 1993 року, щорічно проводять 22 березня. Його започаткування зв'язано з приверненням уваги громадськості та політиків до проблем води, як найпоширенішого та найнеобхіднішого мінералу для життя на Землі....
Продовжити читання
105 переглядів
0 Коментарів

Технічна вікторина "Моя професія - верстатник"

Анотація:  Технічна вікторина " Моя професія - верстатник" розроблена для учнів 3 курсу ПТНЗ і проведена в рамках тижня верстатних професій. Основною метою позакласного заходу є формування в учнів інтересу до обраної професії, розвиток творчого мислення і технічної ерудиції, виховання колективі...
Продовжити читання
121 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід з англійської мови “Miss the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”

Анотація:  Дана розробка має за мету розширити знання учнів про країну, мова якої вивчається. Учні практикуються в монологічному та діалогічному мовленні. Також вони знайомляться з визначними місцями Об'єднаного Королівства та їх історією. Учні декламували сонети Вільяма Шекспіра, розповідали п...
Продовжити читання
105 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates