Виховні заняття для початкової школи

Анотація: Виховні заняття створено та адаптовано для унів початкової школи, орієнтовно 2-3 класу. Діти позитивно реагують на такі види уроків під час освітнього процесу. Такі заняття дають змогу учням проявити себе, показати акторські та творчі здібності, налагоджують дружні стосунки у класному коле...
Продовжити читання
49 переглядів
0 Коментарів

Рішення задач оптимізації засобами Excel

Анотація:  В повсякденному житті ми стикаємось із задачами вибору найкращого варіанту поведінки (чи прийняття рішень) середдекількох альтернативних варіантів. Тому вкрай необхідним стає розгляд рішення задач оптимізації засобами Excel. Розробка з інформаційних технологій містить теоретичний мат...
Продовжити читання
45 переглядів
0 Коментарів

Філософська поезія Івана Франка «Легенда про вічне життя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

Анотація:  проаналізувати філософську поезію письменника; зробити ідейно - тематичний аналіз поезії «Легенда про вічне життя», визначити провідні мотиви твору;  сприяти розвитку вмінь давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції;  формувати в...
Продовжити читання
59 переглядів
0 Коментарів

Формування комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури шляхом створення ситуації успіху. З досвіду роботи О.А.Польської.

Анотація:  Думаю, що не тільки мене хвилює проблема: як у наш складний, проблематичний час відшукати ті оптимальні методи й засоби навчання, які не лише забезпечували б високий рівень знань, а й сприяли формуванню інтелектуально розвиненої особистості, національно свідомого громадянина, адже на...
Продовжити читання
48 переглядів
0 Коментарів

Наскрізне навчання

Анотація:  Освіта для сталого розвитку передбачає зміну форм та методів навчання. Виникає потреба в об'єднанні ідей, наукових теорій, технологій навчання у процесі скоординованої діяльності вчителів різних навчальних предметів. «Наскрізне навчання» означає навчання, яке проходить наскрізь різни...
Продовжити читання
68 переглядів
0 Коментарів

Принципи роботи двигуна. Монологічне мовлення.

Анотація:  У світлі запитів сьогодення на висококваліфікованих спеціалістів, навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації виконують надзвичайно відповідальну роль у навчанні, вихованні нового покоління та розвитку розумового потенціалу для нашого суспільства. Майбутні спеціалісти повинні мати не л...
Продовжити читання
53 переглядів
0 Коментарів

Урок зарубіжної літератури у 7 класі "Образи Івана Терешка і Джулії. Протистояння сили дружби й кохання світу насильства"

Анотація: ш ановні колеги, пропоную вашій увазі урок зарубіжної літератури, який містить різноманітні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення учнів, що розвивають їх спостережливість, пам’ять, зв’язне мовлення, культуру спілкування, естетичний смак, дають змогу краще розкрит...
Продовжити читання
40 переглядів
0 Коментарів

"Коло, круг та їх елементи. Центр кола, радіус, діаметр"

Анотація:  " Математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати..." Д. Пойа Розробка уроку спрямована на ознайомлення учнів із кругом і колом; на роботу з циркулем, формування вміння розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій, навчити розрізнят...
Продовжити читання
52 переглядів
0 Коментарів

"Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень"

Анотація:  У розробці представлено нетрадиційний урок за формою організації навчального процесу, який допоможе вчителю урізноманітніти урок вивчення нової теми " Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень", навчить учнів діяти творчо й самостійно, враховуючи індивідуальні ос...
Продовжити читання
38 переглядів
0 Коментарів

Уроки математики з використанням ЕОІР у 3-му класі

​Анотація:  У початковій школі неможливо провести урок без залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? На допомогу прийшли педагогічні ігри «Розумники» (Smart Kids).Накопичений досвід використання ЕІОР «Розумники» (Smart ...
Продовжити читання
58 переглядів
0 Коментарів

Сценарій вечора «Фізика і математика навколо нас»

Анотація: до вашо уваги сценарій вечора «Фізика і математика навколо нас», який був проведений у коледжі під час декади циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Проведення вечора в яскравій і захоплюючій формі, сприяє розширенню і поглибленню знань, отриманих студентами на заняттях, дає мож...
Продовжити читання
56 переглядів
0 Коментарів

Коловий метод уроку в тренажерному залі.

​Анотація:  Кругова тренування — метод, що дозволяє підвищити витривалість і швидко опрацювати всі м'язи в найкоротші терміни. Вправи виконуються не сетів, а колами, одне за іншим. Підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток. Метод колового тренування вважається одним з найбільш ефективних в...
Продовжити читання
43 переглядів
0 Коментарів

Критичне мислення, багатоканальність освіти, «гібридні» та «м'які» навички – пріоритети популяризації початкового рівня вищої освіти

Роботодавці віддають перевагу тим, хто може швидко прийняти рішення в нестандартній ситуації та взяти на себе відповідальність за нього, хто вміє оперативно зорієнтуватися в нових, постійно вдосконалюючихся технологіях, обладнанні, програмному забезпеченні, хто вміє креативно мислити, висувати гіпот...
Продовжити читання
53 переглядів
0 Коментарів

Schulsystem in Deutschland

Анотація:  Урок узагальнення та систематизації знань з теми "Система освіти в Німеччині". Мета уроку - узагальнити знання учнів за темою; активізувати вживання вивченої лексики; удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення на основі різних опор (піктограм, мовних вправ, опорної т...
Продовжити читання
54 переглядів
0 Коментарів

Методичний посібник з використання новітніх комп'ютерних технологій у курсовій роботі шляхом проведення інтегрованого заняття з предметів "Економіка, організація і планування виробництва" та "Практична робота на ПК"

1
Співавтор: Афанасенко Ольга Іванівна Анотація:  У методичному посібнику запропоновано один із методів активного навчання, який використовується у навчальній практиці, а саме, інтегроване заняття, яке активізує розумову діяльність студентів, розвиває творчі здібності майбутніх фахівців. В розроб...
Продовжити читання
67 переглядів
0 Коментарів

Світличка-майстричка запрошує

Анотація: запропоноване гурткове заняття є одним із занять гуртку "Лялька -мотанка", де діти навчаються створювати різноманітні види народних ляльок; в ньому діти навчаються  робити ляльку-торохкальце, закріплюють знання алгоритму роботи, вдосконалюють вміння намотування тканини на ос...
Продовжити читання
39 переглядів
0 Коментарів

55 сюжетних задач для учнів 5 – 6-х класів

Анотація:  В оновленій програмі 2017 року введено поняття наскрізних ліній. Вони є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень...
Продовжити читання
72 переглядів
0 Коментарів

Розробки уроків 1 клас. Я досліджую світ.

​Призначено для вчителів початкових класів.Висвітлює питання щодо особливостей сучасного уроку в початковій школі, яка працює за новим Державним стандартом початкової освіти відповідно до Концепції " Нова українська школа". Имя файла: _20190112-151456_1 Размер файла: 8.9 mb Скачать фаил Имя файла: 1...
Продовжити читання
144 переглядів
0 Коментарів

Твір " Пролісок"

Анотація:  Урок з розвитку зв`язного мовлення містить мовленнєву - комунікативну компетентність молодших школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання, з використанням інноваційних, інтерактивних технологій навчання. Имя файла: -Microsoft-Office-PowerPoin_20190112-150326_1 Размер файла: ...
Продовжити читання
58 переглядів
0 Коментарів

Урок узагальнення "Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х - середина 60-х років)"

​Мета уроку:  узагальнити навчальний матеріал, виявити рівень сформованості в учнів предметних компетецій; навчити визначати хронологічну послідовність подій періоду десталінізації в Україні; показувати на карті новоприєднані території та зміни в адміністративно-територіальному поділі; працюват...
Продовжити читання
62 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates