Кейс-урок «Як зимують птахи. Турбота людей про птахів взимку»

Анотація:  Кейс-урок «Як зимують птахи. Турбота людей про птахів взимку» Розділ: Науки, природа та людина. Рівень (клас): 2 Тема: Природознавство Мета: Дізнатися про життя птахів взимку, отримати інформацію пропідгодовування птахів взимку. Розвивати усне і писемне мовлення, емпатію. Формувати в...
Продовжити читання
58 переглядів
0 Коментарів

"Бароко: архітектура , скульптура" (е-контент до уроку з мистецтва №17, 8 клас)

Анотація:  "Бароко:архітектура , скульптура" (е-контент до уроку з мистецтва №17, 8 клас). Інтернет-пакет створено з метою залучення учнів до самоосвітньої діяльності, в процесі застосування на практиці методики «перевернутий клас». Інтернет-пакет призначений для навчальної діяльності учнів 8 к...
Продовжити читання
53 переглядів
0 Коментарів

Конспекти уроків біології людини у 8 класі за діючими програмами та за проектом «Уроки з підприємницьким тлом»

Анотація:  Учитель сьогодні має забезпечити умови для активності учнів – перш за все, через конструювання системи спонукальних завдань, які стимулюють креативність і надають досвід успішної навчальної діяльності. На урокахзабезпечується рівень активності учнів у сферах сприйняття, мислення, вер...
Продовжити читання
34 переглядів
0 Коментарів

Різноманітність ссавців.

Анотація:  ознайомити учнів з різноманітністю плацентарних ссавців; ознайомити з характерними ознаками основних представників рядів ссавців; розвивати вміння виділяти головне, класифікувати, порівнювати, підвищувати пізнавальну активність учніві мотивацію навчання; виховувати почуття відповідал...
Продовжити читання
52 переглядів
0 Коментарів

Тема уроку: Квітка. Будова і різноманітність квіток.

Анотація:  Анотація Даний урок з біології на тему « Квітка. Будова та різноманітність квітів» створено з використанням мультимедійних технологій. Він є більш цікавим для учнів, ніж звичайний урок, а тому – більш ефективним для засвоєння знань; при цьому поліпшується рівень унаочнення навчальног...
Продовжити читання
50 переглядів
0 Коментарів

Проектна діяльність у класному колективі

Анотація:  Досвід роботи класного керівника за темою: "Проектна діяльність у класному колективі". Використання методу проектної діяльності у класному колективі сприяє вмінню створювати і використовувати у шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динамі...
Продовжити читання
57 переглядів
0 Коментарів

Бібліотечний урок "Посвята у читачі".

Анотація: Бібліотечний урок "Посвята у читачі".  Сьогодні шкільна бібліотека – це не тільки місце, де можна почитати книжку, впершу чергу, це є простір для формування творчої особистості.  Реалізація творчих здібностей дітей, виховання в них художнього смаку та розширення кругозору — одне ...
Продовжити читання
52 переглядів
0 Коментарів

Active and Passive Verb Forms, Sequence of Tenses, Indirect Speech

Анотація:  Методична розробка призначається для студентів вищих навчальних закладівІ-ІІ рівнів акредитації. Завдання даної методичної розробки полягає в наданні практичної допомоги при вивченні граматичної теми. В розробці висвітлена тема «Часові форми дієслова в активному та пасивному стані. У...
Продовжити читання
57 переглядів
0 Коментарів

Ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти відповідно до нового Закону України "Про освіту"

Анотація:  У статті надані роз'яснення щодо ліцензування провадження освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності відповідно до законів України "Про освіту", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження освітньої діяль...
Продовжити читання
45 переглядів
0 Коментарів

Метод "Усна історія"

Анотація:  Робота "Метод "Усна (Жива) історія" в краєзнавчій шкільній роботі " буде цікава для вчителів історії, керівників шкільних музеїв та вчителів, які займаються проектною діяльністю. Усна історія відноситься до методів, які використовують у різноманітних дисциплінах. Учні за допомогою ць...
Продовжити читання
43 переглядів
0 Коментарів

Конспект заняття з логіко-математичного розвитку дітей 5-го року життя «Як Незнайко вчився рахувати»

20190117-094716
Анотація:  Запропоноване заняття з логіко-математичного розвитку дітей 5-го року життя націлене навчити дітей співвідносити число і цифру; закріплювати знання про число та цифру 4; удосконалювати вміння рахувати предмети кількісною та порядковою лічбою; розвивати вміння порівнювати групи різних...
Продовжити читання
47 переглядів
0 Коментарів

Причастие

Анотація:  ЦЕЛЬ УРОКА: - обучающая: изучить теоретический материал о краткой форме страдательных причастий прошедшего времени, способах образования кратких причастий; научить распознавать краткие и полные формы причастий, определять их грамматические признаки, синтаксическую роль в предложении,...
Продовжити читання
47 переглядів
0 Коментарів

Обращение

Анотація:  ЦЕЛЬ: 1. Обучающая: Углубить знания учащихся о простом осложненном предложении, формировать систему знаний учащихся об обращении, выявить его роли в языке, определить способы выражения, познакомить с интонационным и пунктуационным выделении в речи; 2. Развивающая: Развивать умение от...
Продовжити читання
48 переглядів
0 Коментарів

Франц Кафка "Превращение"

Анотація:  МЕТА уроку: 1. навчальна: визначити одну з ідей твору: твір Ф.Кафки – це туга за християнськими цінностями, втраченими людськимсуспільством; 2. розвивальна: розвивати мислення, емоційну сферу почуттів учнів; 3. виховна: виховувати почуття милосердя та співчуття до людей, сприяти вихо...
Продовжити читання
67 переглядів
0 Коментарів

Король Лір

Анотація:  Анотація:МЕТА: допомогти учням побачити, що трагедія «Король Лір» - це історія становлення людини Людиною; вчити спостерігати і бачити динаміку розвитку героїв на прикладі образу короля Ліра;  розвивати вміння осмислювати проблеми твору, вміння співчувати і співпереживати, тобто...
Продовжити читання
39 переглядів
0 Коментарів

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Обслуговування рухомого складу"

Анотація:  Програма вміщує в собі матеріал навчальної дисципліни "Обслуговування рухомого складу", короткі методичні вказівки до тем, що вивчаються. Програмою дисципліни передбачено вивчення видів технічного обслуговування рухомого складу, термін їх проведення і об'єм робіт. Тематика цих питань...
Продовжити читання
44 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота з англійської мови для учнів 11 класу на тему "Speaking About Art"

Анотація:  Контрольна робота з англійської мови по темі "Speaking about Art" для учнів 11 класів загальноосвітних закладів (за підручником Карпюк О.) Метою роботи є перевірка рівня мовної та мовленнєвої компетенції. Контрольна робота складається з 4 завдань. У першому та другому завданні переві...
Продовжити читання
82 переглядів
0 Коментарів

Дискусія "Для чого ми живемо?"

Анотація: Дискусія "Для чого ми живемо?" проводиться для того, щоб ознайомити учнів із проблемами сьогодення, розвивати інтерес до різних видів діяльності людини, дати можливість зрозуміти особливості становлення людини.Розвивати критичність мислення, культуру висловлювання учнів. Сприяти вихов...
Продовжити читання
47 переглядів
0 Коментарів

Хатинка для Святого Миколая

Анотація: Розробка уроку дизайну та технології на тему «Хатинка для Святого Миколая». Метою уроку є продовження вчити учнів різати папір ножицями за прямими і заокругленими лініями; вдосконалення навичок роботи з папером та іншими штучними матеріалами; розвиток творчих здібностей, фантазії, уяви; ви...
Продовжити читання
41 переглядів
0 Коментарів

Чим я відрізняюсь від інших

Анотація: Ранкова зустріч на тему "Усі люди різні". Тема дня: "Чим я відрізняюсь від інших". Ранкова зустріч має на меті показати унікальність кожної людини, несхожість один одного; розвивати спостережливість, бережливе й уважне ставлення до оточуючих; виховувати увагу один до одного; спонукати...
Продовжити читання
41 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates