ЗНО - нові горизонти

Анотація: Виступ

на серпневій конференції педагогів Гадяцької міської ради

Тема виступу: Через ЗНО до світових стандартів.

Проблеми, шляхи вирішення

Доповідач: Смірнова Т.Ю., директор Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької міської радиПолтавсько області

План виступу

I. ЗНО в освіті України, його формування.

II. З досвіду роботи навчального закладу.

III. Проблеми, з якими стикаються абітурієнти, шляхи вирішення

IV. До світових стандартів

I.ЗНО в освіті України, його формування.

Проведення зовнішнього оцінювання є важливою подією в суспільно-політичному житті української держави. Це одна з найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. Результати ЗНО є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи закладів освіти зокрема й освітніх систем в цілому.

У процесі формування системи зовнішнього незалежного оцінювання в Україні широко використаний досвід багатьох країн світу,

який у процесі багаторічної експериментальної роботи адаптований до українських умов та діючого законодавства, список нормативної бази лише за 2016 рік до вашої уваги на слайдах.

Говорячи про моніторинг якості освіти в Україні, який проходить у формі зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів та враховуючи тему виступу: «Через ЗНО до світових стандартів. Проблеми, шляхи вирішення»слід сказати, що Україна бере участь у міжнародних порівняльних дослідженнях, які проводяться за сприяння Міжнародної асоціації з оцінювання навчальних досягнень та Організації з економічного співробітництва та розвитку. Основним завданням міжнародного моніторингу є виявлення рівня навченості окремого учня з метою порівняння та оцінювання якості освіти в країні. Освітні вимірювання – це потужний шар світової культури, до якого Україна тільки долучається. Попереду участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.

Розвитку та становленню моніторингу активно сприяли широкомасштабні міжнародні моніторингові дослідження, кілька перших до вашої уваги.

II.З досвіду роботи навчального закладу.

Дані, отримані завдяки участі країни в міжнародних дослідженнях, дозволяють визначити рівень якості національної освіти. Українське суспільство щороку отримує великий обсяг об'єктивних статистичних даних стосовно навчальних досягнень. Природно виникає спокуса зробити на їх основі висновки про стан освіти як в окремих ЗНЗ, так і в районах, населених пунктах, областях, регіонах. Та не слід абсолютизувати ці дані, оскільки кількість завдань, їх форма, співвідношення, час на виконання – змінюються.

З іншого боку, ігнорувати інформацію було б теж недоречно, і тому потрібно неупереджено аналізувати ці дані з комплексним урахуванням інших показників про діяльність ЗНЗ.

Звісно, школи намагаються закріпити певні цінності, прагнуть одержати додаткові результати, які не так просто виміряти. Тому постає проблема збалансованого поняття результатів освіти.

До вашої уваги аналіз, який проводиться у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки. Прокоментую результати трьох останніх років. Так у 2013-2014 навчальному році у вищі навчальні заклади вступили 86% випускників Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, 69,44% із яких обрали спеціальності пов'язані із профілями навчального закладу. У 2014-2015 навчальному році у ВНЗ вступили 94% випускників закладу, 66% обрали спеціальності пов'язані із профілями гімназії, 50% навчаються на бюджетній формі.

У цьому навчальному році до ВНЗ вступили 86% випускників гімназії, 63% із яких на бюджетну форму навчання, 71% обрали спеціальності пов'язані з предметами, що вивчаються унавчальному закладі на профільному рівні.

Слід зазначити, що протягом двох років претенденти на нагородження Золотими та Срібними медалями підтверджують свій рівень знань на ЗНО. Цього року два претендента на нагородження Золотими медалями Котюк Л., Лисак К. склали атестацію з української мови та математики у формі ЗНО на «11» та «12» балів.

На жаль, 10 тестових робіт з різних предметів не подолали поріг «здав/не здав», що говорить про певні проблеми відбору учнів до старшої школи (у гімназії – профільної), свідомого вибору випускниками майбутньої професії, необхідності реформи середньої освіти в Україні (учні не можуть засвоювати, навіть на рівні стандарту, 22 предмети).

III. Проблеми, з якими стикаються абітурієнти, шляхи вирішення

Статистичні ж показники останніх років ЗНО по Україні сигналізують про те, що в системі освіти, а значить, і в суспільстві, є дуже серйозні проблеми, їх потрібно аналізувати, вивчати, шукати шляхи подолання.

Ось кілька проблем, з якими стикаються абітурієнти

1. Не завжди підготовка за програмами загальноосвітніх шкіл дозволяє учням розв'язати завдання третього рівня складності на незалежному тестуванні.

2. Іноді в завданнях ЗНО можуть зустрічатися помилки. А це неймовірно відволікає випускників, навіть розчаровує їх.

3. Зміни в шкільних програмах.

4. Щороку відбуваються зміни в Умовах вступу до вищих навчальних закладів.

5. Для вирішення багатьох завдань потрібно не мислення, а увага та суто механічне запам'ятовування.

6. Проблемою для випускників у процесі складання вступних тестів залишається сильний стрес. Почуття відповідальності – адже вирішується доля! – помножується на хвилювання родичів, учителів, і в підсумку результат виходить нижчим, ніж хотілося б. Проте частину об'єктивних труднощів можна усунути заздалегідь.

Для того щоб уникнути проблем та головних стресових факторів необхідно правильно готувати дітей до ЗНО.

Що стосується недоліків ЗНО, то, на мою думку це перш за все його орієнтація лише на предметні тести, що змушує учнів зосереджувати увагу лише на предметах, які вони складатимуть

Розроблення шляхів подолання цих проблем почато Міністерством освіти і науки України запровадженням нової оцінної моделі. За цією моделлю проходить зміщення акценту від вимірювання обсягу набутих учнем знань на оцінювання рівня опанування вміннями і навичками, від концентрації на учнівських невдачах на оцінювання ступеня успіхів.

IV. До світових стандартів

Будь-яка, навіть дуже добре розроблена, оцінна модель ніколи не є ідеальною, тому запровадження системи зовнішнього оцінювання в Україні повинне передбачати постійне вдосконалення оцінних процедур відповідно до нових запитів суспільства.

Це, перш завсе, і переконана, що ви погодитесь,

-демократизація системи освіти і відкритість результатів будь-якого оцінювання (учнів, шкіл, вчителів);

-ресурси, що вкладаються в освіту (витрати на учня, зарплата вчителів, матеріальна та методична база) мають постійно збільшуватись;

-навчальний процес: кількість навчальних годин – учитель повинен мати гідну оплату своєї праці, кількість учнів у класі повинна бути комфортною для сприйняття нового і розвитку дитини);

-овітні результати (навчальні досягнення, кількістьучнів, що пішли зі школи, зайнятість, подальша освіта).

Лише кропітка робота, постійне вдосконалення може забезпечити подальший успішний розвиток системи зовнішнього оцінювання і перспективну євроінтеграцію нашої країни: через ЗНО – до світових стандартів.


Имя файла: 20190213-125257
Размер файла: 30 kb
Скачать фаил
Методична розробка відкритого практичного заняття ...
Виступ на семінарі. «Сучасні технології навчання у...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates