Використання комп'ютерів у навчальному процесі як метод формування пізнавального інтересу молодших школярів

​Анотація: Шаровкіна А.В. "Використання комп'ютерів у навчальному процесі як метод формування пізнавального інтересу молодших школярів"

Сьогодні, у вік нових сучасних інформаційних технологій, значно розширилася ступінь впливу навколишнього світу на підростаюче покоління.
Проблема широкого використання комп'ютерів у навчальному процесі викликає підвищений інтерес у вітчизняних науковців. Великий внесок у вирішення проблеми внесли російські та зарубіжні вчені: Г.Р. Громов, В.І. Гриценко, В.Ф. Шолоховіча, О.А. Кривошеєв, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Хантер та ін.
Проблеми використання комп'ютерів у навчальному процесі нашій країні знайшли відображення в роботах А.П. Єршова, А.А. Кузнєцова, Т.А. Сергєєвої, І.В. Роберт, Б.С. Гершунский, Є.І. Машбиць, Н. Ф. Тализіної та ін.
Психологи вважають, що молодший шкільний вік несе в собі великі нереалізовані можливості в пізнанні навколишнього світу. Ґрунтом для цього є навчальна діяльність, як джерело для цілеспрямованої роботи думки, розвитку життєво важливих властивостей особистості та активності дитини. Потреба саморозвитку і здатність задовольняти її у вигляді вчення характеризує школяра, який є суб'єктом навчання. Суб'єктом вчення дитини робить володіння такою якістю як пізнавальна активність.
У дитини, який раніше починає взаємодіяти з комп'ютером, рівень інтелектуального розвитку вище і більше проявляється інтерес до математики, техніці та англійської мови, ніж у тих дітей, які не знайомі з комп'ютером.
Використання комп'ютерів у навчальному процесі також значно підвищують пізнавальний інтерес дитини до навчальної діяльності.
Таким чином, питання використання комп'ютерів у навчальному процесі є актуальними, це і зумовили вибір теми дослідження: «Використання комп'ютерів у навчальному процесі як метод формування пізнавального інтересу молодших школярів».
Об'єкт дослідження: освітній процес в початковій школі.
Предмет дослідження: використання комп'ютерів у навчальному процесі як метод формування пізнавального інтересу молодших школярів.
Мета дослідження полягає у тому щоб визначити та експериментально перевірити вплив комп'ютерів на навчальну діяльність молодших школярів.
Вивчення психолого-педагогічної літератури з теми дослідження дозволило висунути таку гіпотезу: полягає у тому, що навчання за допомогою використання комп'ютерів у навчальному процесі сприятиме розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, завдяки таким педагогічним аспектам як: навчання з комп'ютерною підтримкою, застосування мультимедійних систем та використання інтерактивних комп'ютерних засобів.
У відповідності з метою та гіпотезою дослідження були визначені наступні завдання:
1. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження.
2. Теоретично обґрунтувати сутність поняття «пізнавальний інтерес».
3. Експериментально перевірити ефективність умов використання комп'ютерів у навчальному процесі як засобу розвитку пізнавального інтересу школярів.
Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження:
1. Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури з проблеми дослідження.
2. Метод спостереження, моніторинг, тестування учнів.
3. Методи якісного та кількісного аналізу.
Джерельну базу дослідження становить: наукові дисертації,підручники, посібники з фондів бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, національного університету імені В.Н. Каразіна та державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
Теоретико-методологічна основа дослідження: методичні та наукові дослідження розвитку пізнавального інтересу школярів у працях П. Я. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної та інших, концептуальні положення використання комп'ютерів у навчальному процесі С. О. Вишневської, використання комп'ютерів у навчальному процесі в роботах Л. П. Володимирової, Л. А. Зайцевої, П. І. Образцова та інших.
Практична значимість полягає в тому, що висновки та результати курсової роботи можуть бути використані в навчально-виховному процесі загальноосвітніх установ.


Можливості застосування комп'ютерних технологій на...
Розробка уроку з природознавства у 4 класі на тему...

Читайте також:

 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates