Візуалізація освітнього процесу викладання хімії

Освіта на сучасному етапі, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру - інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба не тільки активного впровадження інформаційних технологій, але й ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальним галузями.

Актуальність досвіду зумовлена тим, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Роль ІКТ зросла в зв'язку зі світовою пандемією, під час дистанційної, змішаної форми навчання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) для візуалізаціїосвітнього процесу на уроках хімії зумовлена тим, що у даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в освітній процес нові методи подачі інформації.

Новизна проблеми. Використання візуалізації освітнього процесу засобами ІКТ на уроках хімії дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні боки хімічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ. Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Багато хімічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити хімічні явища.Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів.Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину хімічного процесу, формуватибазові знання з предмета, про взаємозв'язки між біологічними системами та середовищем; інтерактивні моделі дають можливість самостійно «конструювати» хімічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися.

Мета і завдання досвіду. У даній роботі поставлено за мету розкрити теоретичні та практичні аспекти застосування візуалізаціїосвітнього процесу засобамиІКТ на уроках хімії.Показати ефективність застосування ІКТ для формування освітніх компетентностей учнів.

Завдання дослідження зумовлені метою роботи:

- розкрити сутність ІКТ, поняття, задачі візуалізації в освітньому процесі, зокрема при вивчені хімії;

- визначити переваги та сутністьвізуалізації засобами ІКТ у розрізі дослідження;

- виділити практичні аспекти застосування ІКТ для візуалізації на уроках хімії.

Об'єкт дослідження: новітні технології освітнього процесу.

Предмет дослідження: особливості застосування мультимедійних, інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії.

Методи дослідження: під час виконання дослідження були використані такі методи: класифікація, порівняння, узагальнення, методи аналізута ін.ія: 


pdf
Имя файла: -..---34
Размер файла: 1.3 mb
Скачать фаил
Збірник інструкційних карток для виконання лаборат...
Урок з хімії для учнів 8-го класу "Кристалічні гра...
 

Люди, участвующие в этой беседе

Комментарии (1)

  1. Євдокія Дмитрівна Заяць

Ви - МОЛОДЧИНКА!!!! Наснаги та творчого натхнення!!!

  Вложения
  Гость
There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates