Анотація: В даній роботі розглядається тема «Українські землі у складі Речі Посполитої XVI-перша половина XVII ст. У другій половині XVI-п.п.XVII ст. розгортаються процеси централізації, посилюється вплив Польщі та прогресує занепад Литви. Тривале протистояння з Московським царством поставило Велике князівство Литовське на межу катастрофи. Намагаючись її уникнути, литовці звернулись по допомогу до Польщі. Драматичні і гострі польсько-литовські переговори закінчились в 1569р., компромісом-укладенням Люблінської Унії, які об'єднала Польську державу і Велике князівство Литовське в одне ціле-Річ Посполиту. Українські землі: Волинь, Київщина, Брацлавщина та Поділля перейшли під владу Польщі. Це був досить цікавий і складний період в історії України.

На уроці учні закріплюють та узагальнюють отримані знання. Вчитель використовує різноманітні сучасні форми та методи роботи; сприяє осмисленню подій минулого своєї Батьківщини; розвиває вміння критично мислити, висловлювати свою думку та відстоювати її, наводячи аргументи. Думаю, дана розробка уроку буде цікавою не тільки для вчителя-початківця, а й для колег зі стажем. 


Имя файла: --8-
Размер файла: 48 kb
Скачать фаил