​Анотація:  сучасна людина мусить вміти орієнтуватися в будь-якій ситуації спілкування, володіти умінням добре висловлюватися, оскільки вільне володіння словом дає їй можливість ділитися знаннями з оточуючими, відстоювати власні погляди и переконання, уникати непорозумінь. Добре сформовані навички монологічного мовлення забезпечують учням успішне оволодіння навчальним матеріалом з усіх шкільних предметів. Саме у школі учні навчаються не лише грамотно писати, а й розширюють свої знання, активний словниковий запас, набуваються умінь добирати найбільш точні, влучні слова, використовувати у своєму мовленні синоніми, антоніми, фразеологізми. На уроках мовленнєвого розвитку школярі практикуються у побудові різних синтаксичних конструкцій. Адже мова – невичерпна криниця, і враз опанувати всіма її скарбами неможливо. Дана розробка уроків знайомить з цікавими прийомами, методами, засобами реалізації дидактичних, розвивальних та виховних завдань уроків такого типу. У запропонованій розробці використано дидактичний матеріал, спрямований не лише на розвиток наукового світогляду учнів, але й на формування творчих здібностей, нахилів та інтересів учнів. Пропонований матеріал уроків мовленнєвого розвитку не є догмою, а складає канву, на якій кожен учитель зможе вибудувати власний варіант із врахуванням конкретних умов педагогічного процесу. 


Имя файла: lessons-of-coherent-speech-development
Размер файла: 24 kb
Скачать фаил