Розвиток та корекція фонетико-фонематичної складової мовлення молодших школярів з ТПМ

​Анотація: 

Проблема формування фонетико-фонематичних процесів у дітей з ТПМє однією з найважливіших у сучасній теорії та практиці логопедії. Численні дослідження науковців (Н. Гаврилова, Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Л. Коваль, Ю. Рібцун, А. Савченко, Є. Соботович, В. Тищенко, Л. Цветкова та ін.) доводять, що недорозвинення фонематичних процесів (фонематичний слух, фонематичний аналіз, фонематичний синтез, фонематичне сприймання та фонематичні уявлення) призводить до порушень звуковимови, навичок писемного мовлення, негативно позначається на розвитку лексико-граматичної сторони та зв'язного мовлення. Діти із недоліками формування вимовної системи рідної мови внаслідок порушень сприймання й вимови фонем складають значну частину учнів молодших класів, які також мають і порушення писемного мовлення. За не сформованості фонетико- фонематичних процесів дитина сприймає, запам'ятовує, повторює, пише не те, що їй сказали, а те, що вона почула точно або щось дуже подібне. Аналіз останніх публікацій. Дослідженнями Е. Данілавічютє, В. Ільяної, Л. Коваль, Р. Лалаєвої, Р. Левіної, Н. Нікашиної, Г. Каше, Ю. Рібцун, М. Савченко, Є. Соботович, Л. Спірової, В. Тищенка, Г.Чиркіної та ін. доведено, що основною умовою успішної корекції мовленнєвих порушень неодмінно є розвиток сприймання звуків мовлення. Без уміння чітко диференціювати на слух фонеми рідної мови неможливо оволодіти навичками звукового аналізу й синтезу у подальшому, а це робить неможливим повноцінне засвоєння читання та письма. Теорія і практика сучасної логопедичної роботи переконливо доводить, що розвинені фонематичні процеси – важливий фактор успішного становлення мовленнєвої системи особистості в цілому. Порушення фонематичного сприймання призводить до того, що дитина не диференціює близькі за звучанням або подібні за артикуляцією звуки мовлення, внаслідок чого у неї порушується звуковимова; її словник не поповнюється тими словами, до складу яких входять важко розрізнювальні звуки; не формується на потрібному рівні граматична сторона мовлення тощо. Результати досліджень вказують на те, що число дітей з ТПМ з кожним роком зростає. При будь-якому варіанті мовленнєвого дизонтогенезу відбувається порушення фонематичних процесів тією чи тією мірою. Недостатність їх сформованості перешкоджає подальшому оволодінню мовленням дітьми молодшого шкільного віку та призводить до труднощів у оволодінні навчальним матеріалом з будь-яких предметів початкової ланки освіти.


pdf
Имя файла: ----------
Размер файла: 440 kb
Скачать фаил
Логопедична розвага "До нас весна крокує"
Інтегроване заняття для молодшої логопедичної груп...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates