​Анотація: В розробці висвітлено сторінки життя і творчості французького поета-сиволіста Поля Верлена, його естетичні погляди, проаналізовані програмні поезії.

Розглянуті поняття «символізму», «імпресіонізму» у живописі, музиці. Звертається увага на типологічні зв'язки французької та української поезії.

Урок проведений з використанням мережі Інтернету у формі віртуальної рольової гри.

Прищеплюється любов до мистецтва, прекрасного, до поезії, інтерес вершинних здобутків світового письменства.


Имя файла: -_.._2018_
Размер файла: 41 kb
Скачать фаил