Розробка уроку у5 класі з використанням елементів диференціації

​Анотація: :Розробка уроку Foreseeing Future у 5 класі з використанням елементів диференціації. Диференціація відіграє важливу роль у навчанні іноземній мові і її актуальність полягає в тому, що процес засвоєння знань індивідуальний і тому досягти розуміння матеріалу кожним учнем нелегко, оскільки здібності до навчання у дітей різні. Щоб учень на уроці постійно був зайнятий виконанням посильного завдання, слід поєднувати фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи. Велику допомогу тут надають диференційовані завдання. Ось чому я намагаюсь завжди використовувати на уроках диференційований підхід. Розробка даного уроку є один із прикладів таких уроків.


Розробка уроку з використанням елементів диференціації у 5 класі
Theme: Foreseeing Future
Objectives: to train and improve four types of pupils' skills: reading, writing, listening, speaking on the basis of the text 'Palm Reading'; to practice in using Future Simple; to give knowledge about palm reading and thigs which bring good and bad luck in English-speaking countries; to develop pupils' ability in using their monological speaking skills; to develop pupills' logical thinking, their readiness for taking part in the process of English communication; to develop pupils' imagination; to teach pupils good manners of communication, to respect each other.
Aids and materials: tape recorder, individual differential cards, textbook (Karpiuk 5th form)
Lesson Procedure
I. Beginning of the lesson
1. Greeting and aim
Today we'll continue our talk about future, but we'll speak about things which help us foresee future.
2. Warming up
T: Tell me,children, what you will do tomorrow(next week, in a year, in ten years)
3. Check on hometask
T: Tell your classmates about our school in 100 years.(pupils speak about future school one by one)
II The Main Part
1. Listening (ex.1,p.64 )
a) Pre-listening activity
T:One of kinds of foreseeing future is palm-reading. What do you know about palm-reading? Look at your palms. What can you see on them?( Lines )
T. These lines can tell you much interesting information about a person. So, palm-reading is a process when you can tell about using your palm. Look at the cards. There is a palm on it. There are four main lines on the palm. Find them on your palm.
b) While- listening activity.
T. So, listen to the text and after that you are to name the four main lines ( слабші учні отримують картки з текстом, який служить їм опорою для розуміння тексту).
c) Post-listening activity
T. Answer my questions (слабші учні знаходять відповіді у тексті)
- What are the main lines on people's palm?
- What kind of person will a man with clear and strong lines be?
T. Now look at your neighbour's palm and tell us about him.
Do you believe in palm-reading?
2. Reading (ex.2,p.64 )
a) Pre-reading activity
T. What do you know about things which bring good ( bad) luck in Ukraine? ( A black cat)
b) While-reading activity
T. Read the text about things which bring good and bad luck in English-speaking countries and say which are common for English and Ukrainian people. ( Учні в групі розсаджені так, що сильніші діти допомагають слабшим зрозуміти текст).
c) Post-reading activity
T. So, which things are common? Which things are common but have different meaning? Which things are the most interesting fir you? ( Учні з достатнім рівнем шукають відповіді в тексті).
3. Writing ( ex.3,p.65 )
T. Work in a group of four or five. Write on a shrrt of paper one sentence about what will happen to your classmates in future. Then fold the paper and pass it to each other. Then read your fortune.
III. Conclusion
1. Hometask
Ex.2,p.64 - to learn, WB ex.1,p.54
2. Summarising
T. Read the headline of the song on page 65 "Do It Now". What will the song about? Listen to the song and say what the main idea of it is. Let's sing the song all together.
What new information have you learnt today?
The lesson is over. Good luck!Конспект уроку з англійської мови для учнів 11 кла...
Конспект уроку для студентів технічних спеціальнос...

Читайте також:

 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates