Проект «Ок: кроки до успіху»

Анотація: «Творити найбільше багатство суспільства – Людину» - творча майстерня класного керівника закладу професійно-технічної освіти
Світлана Юрченко,
методист Навчально-методичного центру ПТО
у Волинській областіАнотація. Підготовка до життя конкурентоспроможної особистості, яка б відповідала сучасним вимогам та була затребувана у соціумі, вимагає великої педагогічної майстерності. Основи формування такої особистості закладаються у навчальному закладі і, в значній мірі, залежать від професійної підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, їх педагогічної майстерності та бажання творити.
Особлива роль у навчально-виховному процесі відводиться класному керівникові. Класний керівник – це координатор виховних зусиль навчального закладу, сім'ї, громадськості. Історія створення інституту класних керівників сягає в XIX століття. Тоді це був вихователь, звільнений від уроків, а у 1931 році відбулося офіційне затвердження інституту класних керівників. Під час війни та у післявоєнні роки класні керівники брали на себе функції батьків, піклувалися не лише про успішність і поведінку дітей, а й про їхнє здоров'я, харчування, самоорганізацію учнів. Наприкінці 50-х років класним керівникам надається велика свобода в прояві творчої ініціативи. З 1974 року функції класних керівників розширювалися, у педінститутах вводиться спеціальний курс «Класний керівник».
Але незмінним лишається одне: в усі часи педагоги були, є і будуть моральною елітою суспільства і серед них працює багато активних, неординарних людей, майстрів своєї справи.
Діяльність класного керівника – це безмежне поле творіння, яке потребує виснажливої, але творчої праці, обдаровує щастям творення Людини. Щодня – пошук, щодня - несподіванки, то прикрі, то радісні, щодня – відкриття, неможливі без натхнення. Це шлях творчого пошуку, духовного зростання, самовдосконалення та педагогічного успіху.
Метою статті є показати творчу майстерню класного керівника Володимир-Волинського вищого професійного училища Волинської області Віталія Сергійовича Семенюка, який розпочав свою педагогічну діяльність викладача історії у вересні 2011 року. Попрацювавши три роки класним керівником, маючи лише три роки педагогічного стажу, у 2014 році взяв участь в обласному конкурсі «Класний керівник закладу професійно-технічної освіти області» і став його переможцем. У липні 2015 року був мобілізований до лав Збройних Сил України, перебував у зоні антитерористичної операції. Повернувся у грудні 2015 року, а через рік, у листопаді 2016 року, пішов за контрактом на службу до Збройних Сил України захищати Батьківщину.
Невеликий педагогічний шлях педагога насичений творчими знахідками, ідеями та «педагогічним почерком». Високоосвічений педагог і класний керівник, неординарна цікава особистість, яка притягувала підлітків умінням спілкуватися, організувати цікаві справи, небайдужістю до проблем юнацтва. Своє педагогічне кредо «Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе» передавав своїм вихованцям.
Одним з головних завдань класного керівника вважав формування, організацію і розвиток колективу групи, бо, на його думку, саме колектив є тим соціальним середовищем, в якому формуються потреби, розвиваються здібності, розкривається особистість учня в процесі колективної життєдіяльності. Засобом досягнення цього завдання обрав технологію проектів, оскільки саме проектна діяльність спонукає до самовиховання, навчаючи підготовці та організації колективних творчих справ.
Педагог разом з учнями розробив проект «ОК: кроки до успіху», де ОК назва групи за спеціальністю «оператор комп'ютерного набору». Проект визначає стратегію роботи класного керівника з учнями, реалізовується через змістові модулі і розрахований на період навчання учнів в освітньому закладі. Кожен змістовий модуль – це система визначених цілей і завдань, напрямків діяльності та очікуваних результатів, своєрідний етап у формуванні особистості учня, його громадянського та духовно-морального зростання.
Проект «ОК: кроки до успіху» буде цікавий як для молодих, так і досвідчених класних керівників не лише закладів професійної (професійно-технічно) освіти.

Проект «Ок: кроки до успіху»

(автор Семенюк В.С.)

Головний вихователь – життя,
основний вихователь – сім'я,
мені залишати пов'язати
перше з другим і щось додати.

В. Лізинський

Цільове призначення: вироблення власної стратегії роботи з учнями навчальної групи ОК.

Керівник проекту: класний керівник.

Учасники проекту: учасники навчально-виховного процесу.

Тип проекту: практично орієнтований, колективний, тривалий.

Термін реалізації проекту: роки навчання учнів.

Актуальність проекту: За час навчання в училищі вихованцям слід не лише здобути знання і фах, а й засвоїти нові соціальні ролі, моральні норми та цінності. Кожен учень потребує особистісного підходу, допомоги в побудові індивідуальної траєкторії розвитку. Проектуючи свою долю, розробляючи і реалізуючи індивідуальний життєвий сценарій, людина набуває не лише необхідних знань, а й компетентностей, зрештою, найвищого мистецтва – мистецтва жити.

Мета проекту: моделювати перспективи розвитку кожного учня групи та групи в цілому.

Завдання проекту:

1.Розвинути природну обдарованість учнів.

2.Дбати про загальнокультурний розвиток особистості.

3.Сформувати вміння вихованців проектувати власне життя.

 • 4.Створити позитивний імідж колективу групи серед навчальних груп училища.

Провідна ідея проекту: досягти формули успіху випускника Володимир-Волинського ВПУ.

Етапи реалізації проекту:

Модуль І: «Багато я навчився у своїх наставників, ще більше – у своїх товаришів, а ще більше – у своїх учнів» (Талмуд).

Модуль ІІ: «Є лише куточок Всесвіту, який ти, напевно, можешполіпшити… Це ти сам» (А.Хакслі).

Модуль ІІІ: «Ваша сила – віра в себе. Ваша свобода – відповідальність за свій розвиток. Ваші здібності – культура самотворення» (А. Смоловик).

Модуль IV: «…Потрібно знайти себе в суспільстві, себе в людстві, себе у Всесвіті».

Очікуваний результат проекту: Сформованість основних компетентностей випускника.

Формула успіху випускника Володимир-Волинського ВПУ – це неймовірне бажання + знання + навички + компетентність + творчість + любов до себе та людей, які тебе оточують + багато праці = УСПІХ!

Модуль І: «Багато я навчився у своїх наставників, ще більше – у своїх товаришів, а ще більше – у своїх учнів»

Термін реалізації: І семестр, І курс.

Актуальність. Перехід підлітків із загальноосвітніх навчальних закладів до професійно-технічного училища стає початком їхнього нового життя, нових успіхів, перемог, розкриття нових граней характеру, власних можливостей, здібностей, прихованих ресурсів.

Процес формування особистості молодого робітника-фахівця своєї справи починається зі знайомства новачків із закладом, режимом роботи, правилами навчання та проживання в гуртожитку. Більшість вихованців має невеликий досвід колективного співіснування, тому класний керівник учить їх змістовно проводити години дозвілля та продуктивно вирішувати різноманітні конфліктні ситуації, що виникають у перші дні адаптації до нових умов. У цей період саме від педагогічної майстерності вихователя, коректності виховних впливів залежать ефективність подальшої взаємодії дорослого та дитини, становлення колективу на засадах взаємоповаги та партнерства, моральний розвиток особистості кожного учня, його майбутнє у професії, у житті.

Мета: сприяти успішній адаптації учнів до нових умов навчання та проживання у гуртожитку, формувати навички ефективної взаємодії.

Напрями діяльності:

1.Вивчення індивідуальних особливостей учнів та учнівського колективу в цілому.

2.Робота щодо адаптації учнів до умов навчання та проживання в гуртожитку.

3.Робота над особистісним розвитком учнів.

4.Формування колективу навчальної групи.

Завдання:

1.Створити умови для успішної адаптації учнів:

 • формування колективу навчальної групи;
 • відпрацювання єдиних вимог до учнів;
 • установлення норм взаємин між вихованцями, педагогічними працівниками, батьками.

2.Вивчити психолого-педагогічні особливості учнів:

 • особливості, вподобання та здібності, рівень інтелекту;
 • рівень соціалізації;
 • мотиви, інтереси і здібності;
 • особливості характеру та поведінки: працелюбність, наполегливість, організованість, самостійність, ставлення до старших, однолітків, самооцінка, комунікабельність, звички тощо;
 • вихованість: гуманність, чесність, відповідальність, дисциплінованість, принциповість, співчуття, допитливість, естетичні смаки й уподобання, прагнення до фізичної досконалості;
 • систему цінностей.

3.Дослідити особливості функціонування учнівського колективу – провести соціометрію, опитування, спостереження, проаналізувати результати досліджень, змоделювати динаміку розвитку навчальної групи.

4.Дослідити особливості виховання учнів у групі-родині, стиль стосунків, ставлення до учня, спрямованість зусиль, домінантні методи виховного впливу.

5.Сприяти узгодженню педагогічних вимог, підходів вихователя, викладачів-предметників, майстрів виробничого навчання, батьків.

Шляхи реалізації:

Етапи реалізації

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

І. Підготовчо-організаційний

1.Опрацювання науково-педагогічної та психологічної літератури з цієї проблеми.

 • 2.Вироблення єдиних підходів у спортивній, навчальній, виховній діяльності.
 • 3.Вивчення особових справ.
 • 4.Складання соціального паспорту групи.

5.Співбесіди з батьками учнів.

Класний керівник, викладачі, батьки, адміністрація

Серпень-вересень

II. Діагностико-концептуальний

 • 1.Організація взаємодії з учнями навчальної групи та їх батьками.
 • 2.Ознайомлення вихованців із Статутом училища.
 • 3.Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 4.Визначення типу темпераменту.
 • 5.Діагностування на визначення рівня соціальної адаптації.
 • 6.Проведення психологічного дослідження.
 • 7.Тренінгові заняття «Спілкуємося та діємо».
 • 8.Залучення учнів та організація роботи учнівського самоврядування навчальної групи.

9.Проведення соціометрії.

Класний керівник, соціальний педагог, батьки

Вересень-листопад

III. Основний етап

 • 1.Бесіда «Що в імені тобі моїм?»
 • 2.Тренінгові заняття «Я – особистість».
 • 3.Фотоколаж «Розповім про себе».
 • 1.4.Обраний фах: і я не помилився.
 • 5.Діагностування щодо визначення рівня соціальної адаптації (опитувальник «Соціальна адаптивність» за Мащенком).
 • 6.Вивчення уподобань, талантів учнів.
 • 7.Залучення учнів до гуртків, загально училищних заходів.
 • 8.Бесіда «Дружба – уміння дружити».
 • 9.Твір-роздум «Що значить бути другом?»
 • 10.Вечір спілкування «Хто я? Який я? Мої життєві сходинки».
 • 11.Представлення групи «ОК - найкращі».
 • 12.Родинне свято «У колі нашої родини».

13Участь в конкурсі талантів «Хочу стати зіркою»

Класний керівник, соціальний педагог

Грудень

Січень

IV. Корекційно-оцінний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 2.Проведення психологічного дослідження.

3.Проведення моніторингу учнівського середовища

Класний керівник,учні

І-ІІ тиждень травня

V. Підсумковий

 • 1.Творча майстерня «Мої життєві інтереси та шляхи їх реалізації».
 • 2.Карта психолого-педагогічних особливостей кожного вихованця.

3.Узагальнена характеристика навчальної групи.

Класний керівник

ІІІ-ІV тиждень травня

Очікувані результати:

1.Адаптація учнів до умов навчання та проживання в гуртожитку.

2.Зростання та розвиток комунікативної компетентності учнів, рефлексії та емпатії, адекватної самооцінки, уміння самостійно вирішувати проблеми, взаємодія у вирішенні спільних справ, пізнавальні інтереси.

3.Самореалізація учня в колективі навчальної групи.

Модуль ІІ: «Є лише куточок Всесвіту, який ти напевно можеш поліпшити… Це ти сам»

Термін реалізації: ІІ семестр, І курс.

Актуальність. Покоління, яке вступає в життя, пізнає ціннісну реальність. Людина не народжується з готовими ціннісними уявленнями, а формує їх у процесі своєї життєдіяльності. «Почуття дорослості» – головний феномен підліткового періоду розвитку особистості. Саме в цьому почутті виявляються перетворення самосвідомості, в результаті яких підліток починає відчувати себе особистістю, рівнозначною дорослій людині. Це спонукає його до активного «будівництва» своїх життєвих цілей, орієнтації. Вірити у свою мету – значить чітко рухатися в обраному напрямку, самовдосконалюватися, адже хто вірить, що може зрушити гори, досягає свого.

Мета: формувати в учнів вміння осмислювати і визначати істинні життєві цінності; розвивати прагнення до осмислення себе, власної життєвої позиції.

Напрями діяльності:

1.Дослідна робота.

2.Допомога учням у самопізнанні, самовизначенні та самовдосконаленні.

3.Згуртування колективу навчальної групи.

Завдання:

1.Створити умови для утвердження значимості кожного учня в колективі групи, спрямовані на виявлення суб'єктивного досвіду особистості.

2.Стимулювати інтерес учнів до саморозвитку, самовдосконалення, до фаху.

3.Сформувати вміння адекватної самооцінки та взаємооцінки.

4.Сформувати навички ефективного подолання життєвих труднощів.

Шляхи реалізації:

Етапи реалізації

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

I. Підготовчо- організаційний

 • 1.Опрацювання науково-педагогічної та психологічної літератури із цієї проблеми.

Класний керівник

Січень

II. Діагностико-концептуальний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 2.Дослідження загальної самооцінки за процедурою тестування.
 • 3.Тест «Готовність до саморозвитку».
 • 4.Анкетування «Я і моє оточення».

Класний керівник, соціальний педагог

Лютий

III. Основний етап

 • 1.Бесіда «Я у світі людей. Люди, які поруч».
 • 2.Тренінгові заняття «Самореалізація та самооцінка».
 • 3.Рольова гра «Острови моїх інтересів».
 • 4.Твір-роздум «Сучасний та ідеальний робітник: який він?»
 • 5.Круглий стіл «Вчимося володіти собою. Життя без конфлікту»

Класний керівник,

актив учнівського самоврядування

Лютий-березень

IV. Корекційно-оцінний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів; моніторинг учнівського середовища.

Класний керівник, соціальний педагог

Травень

V. Підсумковий

1. Ділова гра «Від самопізнання до самовдосконалення»

Класний керівник

Травень-червень

Очікувані результати:

1.Пробудження в учнів інтересу до самих себе, пізнання своєї особистості, самовдосконалення.

2.Самоаналіз і самооцінка особистості учнів.

Модуль ІІІ: «Ваша сила – віра в себе. Ваша свобода – відповідальність
за свій розвиток. Ваші здібності – культура самотворення»

Термін реалізації: ІІ курс.

Актуальність. Обдарованість, творчість, талант… Як часто ми промовляємо ці слова, дивлячись на щось особливе, захопливе. Педагогічна ідея розвитку дитячих талантів не нова, проте залишається актуальною і нині. Головне – навчитися бачити і цінувати в підліткові ту неповторну індивідуальність, яка відрізняє всіх нас одне від одного, зуміти забезпечити свободу самовияву цієї особистості, зрозуміти, що підліток – людина, котра має своє уявлення про світ, свій досвід і свої почуття. Завдання класного керівника – пізнавши природні якості учня, розвивати їх, цілеспрямовано діяти для досягнення високої мети – виховання щасливої, вільної, творчої особистості, адже можливості для творчості безмежні.

Мета: розвивати природні здібності й обдарування учнів, виховувати творчу особистість.

Напрями діяльності:

1.Діагностична робота.

2.Виявлення творчих здібностей і талантів.

3.Надання допомоги й підтримки учням у реалізації їхніх інтересів, потреб і творчого потенціалу.

4.Поєднання традиційних заходів з інноваційними процесами.

Завдання:

1.Створити сприятливі умови для розвитку й реалізації творчого потенціалу учнів.

2.Різнобічно розвинути індивідуальність учня шляхом співпраці, педагогічної підтримки.

3.Виробити вміння практичного і творчого застосування здобутих умінь і навичок.

4.Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, їхню самостійність.

5.Активно залучати учнів до участі в колективному житті.

Шляхи реалізації:

Етапи реалізації

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

І. Підготовчо-організаційний

 • 1.Опрацювання науково-педагогічної та психологічної літератури із цієї проблеми.

2.Визначення основних стратегій творчого розвитку особистості.

Класний керівник

Серпень-вересень

II. Діагностико-концептуальний

 • 1.Діагностика рівня вихованості.
 • 2.Тест «ваш творчий потенціал».
 • 3.Проведення психологічного дослідження.
 • 4.Вивчення вподобань, талантів ліцеїстів.
 • 5.Організаційна робота над створенням проекту «Наша група в історії училища».

Класний керівник, соціальний педагог

Вересень

III. Основний етап

 • 1.Віртуальна екскурсія «Кроки творчості – кроки успіху».
 • 2.Участь учнів у колективному житті:
 • гуртках за інтереси;
 • виставках творчих досягнень «Учень року», «Таланти твої, училище», «Таланти ІІІ тисячоліття».
 • конкурсно-розважальних програмах «Хочу стати зіркою».
 • загально училищних виховних заходах.
 • 3.Робота над проектом «Наша група в історії училища».

Класний керівник, актив учнівського самоврядування, адміністрація, батьки

Жовтень-квітень

IV. Корекційно-оцінний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 2.Тест «Ваш творчий потенціал».
 • 3.Проведення моніторингу учнівського середовища.

4.Вечір спілкування батьків і дітей.

Класний керівник, соціальний педагог

Квітень

V. Підсумковий

 • 1.Реалізація проекту. Творча майстерня «Наша група в історії училища».
 • 2.Фотовернісаж «Ми талановиті».
 • 3.Виступ на засіданні методичної комісії вихователів та класних керівників «Калейдоскоп обдарованості».

4.Визначення перспектив подальшої роботи.

Класний керівник, батьки

ІІІ-ІV тиждень травня

Очікувані результати:

1.Створення творчого середовища, яке сприятиме розвитку природних здібностей кожного вихованця.

2.Активізація життєвих позицій учнів групи.

3.Розвиток творчого потенціалу учня.

4.Активна участь вихованців у загально училищних заходах. Примноження традицій групи.

5.Згуртування колективу учнів, батьків навчальної групи.

Модуль IV: «Потрібно знайти себе в суспільстві, себе в людстві, себе у Всесвіті»

Термін реалізації: ІІІ курс.

Актуальність. Юність – дуже непростий і важливий період у житті кожної людини. Це друге народження, яке багато в чому визначає подальшу долю. На ІІІ курсі вирішується питання щодо майбуття випускника, його вибору життєвого шляху, від якого залежить, наскільки він зможе реалізувати себе в різних сферах життєдіяльності, якими будуть його власні здобутки та перемоги. Професіонал, майстер своєї справи впевнений у завтрашньому дні, таку особистість цінують і поважають люди.

Мета: формувати і розвивати свідому особистість, готову до конкретного вибору свого місця в суспільстві, здатну змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Напрям діяльності: активізація процесу формування психологічної готовності випускників до професійного зростання, самостійної праці.

Завдання:

1.Створити умови для осмислення випускниками власної системи цінностей, професійного майбутнього.

2.Сформувати навички проектування та аналізу професійної перспективи.

3.Сформувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для подальшого працевлаштування і навчання.

4.Забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості.

 • Шляхи реалізації

Етапи реалізації

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

І.Підготовчо-організаційний

 • 1.Опрацювання науково-педагогічної та психологічної літератури із цієї проблеми.
 • 2.Розробка рекомендацій «Училище закінчив. Що завтра?»

Класний керівник, соціальний педагог

Серпень

ІІ.Діагностико-концептуальний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів
 • 2.Проведення діагностичного дослідження учнів із питань подальшого працевлаштування.
 • 3.Бесіда з батьками «Яким ви бачите майбутнє дитини після ВПУ»

Класний керівник, соціальний педагог

Вересень

ІІІ.Основний етап

 • 1.Тренінг «Знайти свій шлях»: образ випускника очима учня.
 • 2.Твір-роздум «Ми – майбутнє України!».
 • 3.Випуск буклетів «Моє училище».
 • 4.Інформаційний ярмарок «Тобі, молодому».

Класний керівник, актив учнівського самоврядування, керівники гуртків, батьки

Жовтень

ІV.Корекційно-оцінний

 • 1.Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 2.Проведення діагностичного дослідження учнів з питань подальшого працевлаштування.
 • 3.Проведення моніторингу учнівського середовища.
 • 4.Загальний моніторинг проекту.

Класний керівник, соціальний педагог

Травень-листопад-січень

V.Підсумковий

Аналіз

Класний керівник

Січень

Очікувані результати:

1.Активізація пізнавальної діяльності вихованців шляхом розвитку професійних інтересів та творчого ставлення до праці.

2.Усвідомлення випускниками вибору подальшого працевлаштування чи навчання в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

3.Усвідомлення випускниками мети свого життя.

Використані джерела

1.Зайченко І.В. Педагогіка/Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості/он-лайн Навчальні матеріали.

2.Павленко О.Сучасна робота класного керівника/сайт «Виховання», Освіта. uа/
Сценарій свята: « Птахи прилетіли, весну принесл...
Герої не вмирають… Просто йдуть…
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates