Проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками та напрямки їх вирішення

Анотація: Перехід України до ринкової економіки виявив низку гострих проблем, до яких належить і проблема неплатежів. Від її вирішення значною мірою залежить майбутнє вітчизняної економіки та рівень добробуту українського народу.

У нестабільних ринкових умовах дуже важко забезпечити високий рівень збуту продукції і її вчасну оплату покупцями. Кризовий стан еконо­міки змушує підприємства надавати свою продук­цію з умовою відстрочки оплати. Несплата призво­дить до виникнення дебіторської заборгованості, ефективне ведення обліку, внутрішнього контро­лю та управління якою стає одним з першочерго­вих завдань підприємства.

На сьогоднішній час дебіторська заборгованість є одним з найбільших негативних явищ в економіці України.


Имя файла: Problemy-obliku-rozrakhunkiv-z-pokuptsyamy-i-zamovnykamy
Размер файла: 19 kb
Скачать фаил
Презентація бізнес - проекту "Виробництво шоколадн...
Практична робота № 4. Підготовка бізнес – плану. С...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates