ПЕРЕДМОВА

Розбудова України як суверенної держави ставить перед освітою відповідальне і складне завдання – виховати високодуховне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

На сьогодні перед нашою державою стоїть завдання - виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молоді.

Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме тому патріотичне виховання молоді є одним з найголовніших пріоритетів молодіжної політики в Україні.

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій з формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.

В умовах збройної та інформаційної агресії Російської Федерації проти України, на фоні економічної кризи, а також відсутності єдиного духовного стрижня в системі виховної роботи в молодіжному середовищі окреслилася небезпечна тенденція – руйнації позитивного образу України як могутньої незалежної держави з унікальною культурною спадщиною.

Як показують останні події, майбутності Української держави, а зрештою і саме існування української незалежності неможливе без докорінного реформування вітчизняної системи виховання молоді без спрямування її на становлення свідомих громадян і патріотів соборної України. Проблема патріотичного виховання е однією з найважливіших, оскількиїї вирішення безпосередньо залежить майбутнє нашоїнації.

Патріотичне виховання має чітку цільову настанову - готувати молодь до захисту Батьківщини і є невід'ємною складовою системи забезпечення національної безпеки України.

Бути патріотом - це означає шукати задоволення не в тому, «щоб бути українцем», а в тому, щоб було честю носити ім'я українця.

Бути патріотом - це означає вимагати гарних і добрих вчинків від себе, як від українця, а не ненавидіти інших тому, що вони «не українці». Врешті бути патріотом, це означає, будучи українцем, виховувати в собі громадські політичні, державотворчі прикмети.

Патріотизм - сусп1льний моральний принцип діяльного ставлення до свого народу, що віддзеркалює національну гордість і любов до Батьківщини, громадянську відповідальність за її долю, а також емоційне підпорядкування особистістю свого життя суспільним та національним інтересам, і виявляється в готовності служити Батьківщини та захищати її від ворогів.

Водночас, любити Батьківщину і свій народ зовсім не означає закривати очі на його слабкості недосконалість та можливі вади. Справжній патріотизм передбачає конструктивну критику - любовну, стурбовану і животворящу.

Виховання патріотизму, готовності кожного громадянина за будь-яких умов, навіть ціною власного життя, захистити Батьківщину від ворогів завжди виступало гарантом безпеки держави.

За сучасних умов патріотичне виховання молоді набуло особливої гостроти. Воно втілює і віддзеркалює в собі процес національно-етнічного відродження української нації.

Саме на вирішенню цього завдання буде сприяти підготовлений посібник, що свідчить про його актуальність. Його основна мета - надання практичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання у формуванні в здобувачів професійної освіти почуття патріота свого краю, своєї землі – патріота Батьківщини.

Матеріали посібника характеризуються високою практичною спрямованістю, чітко, детально структуровані та ілюстровані.

Містять в собі різноманітні матеріали:

вірші про Україну від відомих українських поетів,

героїчні вчинки українців,

пишаємося нашою Україною,

українці, які прославили Україну,

маловідомі факти про всесвітньовідомих українців,

цікаві факти з історії України,

мальовнича Україна,

думки відомих українців, до яких варто прислухатися, тощо.

Високий науковий рівень посібника та його практична спрямованість дає підставу рекомендувати його для використання освітньому процесі закладу професійної освіти.

Доктор педагогічних наук, професор Орлов В.Ф.
1.ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ, З...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates