Психологічні аспекти уроку образотворчого мистецтва.

Анотація: 

Власні роздуми

Тенденції розвитку сучасної мистецької освіти. Сучасний урок освітньої галузі "Мистецтво": вимоги, особливості, критерії оцінювання

Гуманізація, гуманітаризація й інформатизація освіти відносяться до глобальних проблем сучасності. Вони і визначають зміст, суть, мету нашої педагогічної діяльності.

В основі навчально-виховного процесу на уроках образотворчого мистецтва лежить не абстрактне соціальне замовлення, а програма розвитку особистості дитини, яка повинна бути здоровою і фізично, й морально, й емоційно.

Сьогодні стає особливо актуальною проблема підвищення психологічної культури в освітньому процесі.

Найважливішу роль у вихованні особистості відіграє атмосфера у школі, де фактично формується характер дорослої людини. У школі багато факторів впливають на формування особистості учня, і головні з них – форма проведення занять та шкільне оцінювання. Коментуючи роботи дітей, їх досягнення, ми використовуємо звичайну шкільну лексику, але як, з яким емоційним забарвленням? А саме в таких ситуаціях формується самооцінка дитини. Такі моменти змушують нас замислитись над психологічними аспектами уроку.

Назвемо тільки деякі з них.

1. Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на уроці на успішність навчання дітейвцілому, на успішність уроку зокрема – величезна. Він впливає на навчальні результати, творчий потенціал та розумовий розвиток учнів, на соматичне та психічне здоров'я дітей.

2.Виховання особистості на уроці з адекватною самооцінкою, особистості творчої, ініціативної, самостійної. Психологічний аспект уроку образотворчого мистецтва включає розвиток та врахування якостей особистості (здібності, характер, вольові якості, емоції, мотивація, соціальні установки тощо), урахування особистих особливостей (темперамент тощо), комплексне врахування психологічних типів (аудіал,візуал,кінестетик) усе це відіграє величезну роль в оптимізації навчального процесу.

3.Розвиток пізнавальних процесів дитини на уроці: сприйняття, увага, пам'ять. Обов'язково слід враховувати сенситивні вікові періоди, характернідля розвитку того чи іншого пізнавального процесу.

4.Значення, роль особистості вчителя в успішності уроку, у взаємодії на уроці особливо актуальні в даний час, коли навчання стало досить різноманітним, коли впроваджуються нові системи та технології. Кожний новий педагогічний засіб має дві сторони: технологічну пов'язану зі специфікою його використання, й особистісну, що дозволяє вчителю шляхом прояву своїх індивідуальнихякостей (професійної підготовки, комунікабельності, емоційності, чарівності тощо) впливати на ефективність його освоєння. Тому, розглядаючи все нове, впроваджуючиу практику уроку, варто враховувати, якою мірою особистісні характеристики педагога і вихованців впливають на його результативність.

Важливими психологічними моментами уроку є:

-психоемоційна релаксація на уроці її місце, форма, тривалість з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів класу;

-урахування відповідності психофізіологічних особливостей формі проведення уроку, вибір дидактичних методів, прийомів, засобів на уроці;

-розвиток навчальної мотивації на уроці (мотив-потреба-діяльність);

-оформлення приміщення, культура внутрішня та зовнішня як учителя, так і учня;

-емоційні аспекти навчального процесу на уроці: уміння вчителів трансформувати емоційне в інтелектуальне, що є одним з головних принципів розвитку ініціативної та творчої особистості.

Останніми роками зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як до найважливішого засобу формування відношення до дійсності. З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено тим що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.


Имя файла: 20190213-123956
Размер файла: 18 kb
Скачать фаил
Обробка народної пісні.
Розвиток музичного сприйняття учнів молодших класі...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates