Анотація:

Сучасні умови господарювання вимагають від випускників-бухгалтерів негайної адаптації на робочому місці, виконання посадових обов'язків одразу з моменту прийняття на роботу, застосуванніусіх знань для вирішення актуальних проблем практичної діяльності.

Розроблення і впровадження в економічну освіту системи бізнес-тренінгів є необхідною умовою формування професійних навичок бухгалтерів і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Тренінгова форма навчання дозволяє формувати різноманітні складові професійної компетентності фахівця, його знання, навички, уміння. Навчальна практика з фінансового обліку проводиться у формі тренінгу згідно тематики навчальної програми.

У даній навчально –методичній розробці розглянута одна із тем: «Облік руху запасів підприємства».


Имя файла: ---
Размер файла: 72 kb
Скачать фаил