Роль педагогічних працівників в організації дистанційного навчання (позитивні практики)

  Події березня 2020 року умовно розділили освітній процес у КЗ«Богодухівський ліцей №3» на «до і після». Саме вони привернули увагу всіх учасників освітнього процесу до технологій дистанційного навчання. Сучасні реалії унеможливили очне навчання, а дистанційне - стало єдиною доступною формою д...
Продовжити читання
  267 переглядів
  0 Коментарів
267 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates