Вживання чотиривимірних векторів при обчисленні площі опуклого чотирикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі.

Анотація:  Хавелов С. В. (учитель-методист) ( сел.ст. Топол і, Дв ор ічанс ький р-н , Харк івс ькаобл. Топ ільс ьк ий ліцей) Методична авторська стаття. ( Керівникам математичних гуртків ) Вживання чотиривимірних векторів при обчисленні площі опуклого чотирикутника, заданого координатами вершин...
Продовжити читання
  177 переглядів
  0 Коментарів
177 переглядів
0 Коментарів

Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координатній площині.(Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею)

Анотація:  Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевіч - вчитель-методистТопільського ліцею. Тема : Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координ...
Продовжити читання
  349 переглядів
  0 Коментарів
349 переглядів
0 Коментарів

Вживання просторових векторів при обчисленні площі трикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі.

Анотація: У авторській статті розглядається питання вживання просторових векторів при обчисленні площі трикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі. Отримані формули для обчислення таких площ, які полегшують вирішення цих завдань. . Цей матеріал бу...
Продовжити читання
  261 переглядів
  0 Коментарів
261 переглядів
0 Коментарів

Застосування методу монотонності функцій при рішенні деякого класу рівнянь (методична стаття)

Анотація:  Наведений у статті авторський матеріал буде корисний для роботи з учнями по питанню застосування методу монотонності функцій при рішенні ірраціональних рівнянь, рівнянь олімпіадного типу, нестандартних рівнянь на заняттях кружка, факультативу або на уроках в 10 і 11 класах при наявно...
Продовжити читання
  405 переглядів
  0 Коментарів
405 переглядів
0 Коментарів

стаття для ж-лу

Анотація: Розглянемо, як за допомогою застосування комп'ютерних технологій -пакета Динамічна геометрія ( прикладнана програма DG, технологія DG) можна отримати наближення для числа Пі з великою точністю. Відкриваємо вікно застосовної програми DG. Вибираємо сітку (клавішею F6). Малюємо за допомогою і...
Продовжити читання
  321 переглядів
  0 Коментарів
321 переглядів
0 Коментарів

Трикутник, сторони якого утворюють геометричну прогресію.

Анотація:  Методична стаття,авторська розробка матеріалу для математичного гуртка, факультативу, (творча робота з учнями). У журналі «Математика в школах України» № 13-15 (601-603) (травень 2019 р.) стор. 77 опублікована моя стаття: Трикутник, сторони якого утворюють арифметичну прогресію . Про...
Продовжити читання
  311 переглядів
  0 Коментарів
311 переглядів
0 Коментарів

Три теореми з результату однієї задачі: теорема косинусів, теорема синусів, формула Герона.

Анотація:  У статті розглянуто задачу на знаходження висот будь-якого трикутника через сторони і півпериметр і з рузльтату цієї завдачі отримані докази трьох теорем : теореми косинусів, теореми синусів, формули Герона. Ці доведення теореми синусів і теореми косинусів можуть бути запропоновані в...
Продовжити читання
  429 переглядів
  0 Коментарів
429 переглядів
0 Коментарів

Тема: Формула відстані між центрами вписаної і описаної кіл для прямокутного трикутника+ побудова центру такого вписаного кола (нетрадиційний спосіб).

Анотація:  Проектна робота Бугаково ї Єлизавети -учениці 9 класу Топольської ЗОШ I - III ст. Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевич - учитель-методист Топольської ЗОШ I - III ст. Ученицею виконано Проектне завдання: 1) Знайти формулу, що виражає відстань м...
Продовжити читання
  342 переглядів
  0 Коментарів
342 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates