Рівняння. Основні властивості рівнянь

Анотація: Розробка уроку з математики , 6 клас. Рівняння. Основні властивості рівнянь. Мета якого полягає у формуванні знань основних властивостей рівнянь, а саме те, що можна переносити доданки із однієї частини рівняння до іншої; уміння застосовувати властивості на практиці; розвити вміння ро...
Продовжити читання
  52 переглядів
  0 Коментарів
52 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates