Обернення інтервалів

Анотація: Робота "Обернення інтервалів" є розробкою уроку сольфеджіо для 3 класу шкіл естетичного виховання. Сольфеджіо закладає основи музично-теоретичних знань, тому є дуже важливим привернути увагу учнів до вивчення цього предмету. Мета уроку - вивчення учнями теми "Обернення інтервалів" за ...
Продовжити читання
  557 переглядів
  0 Коментарів
557 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates