Тренінги для вчителів

Анотація:  Тренінги для вчителів: " Особистісний творчий розвиток педагога у роботі з обдарованими дітьми" , "Незвичайна дитина в звичайному закладі", спрявовані на розвиток професійно-педагогічної компетентності педагога, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє ...
Продовжити читання
  11 переглядів
  0 Коментарів
11 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates