Методика формування підприємливості та фінансової грамотності на уроках географії

Анотація: Устатті проаналізовано можливості географічних курсів щодо можливості імплементації в них ключових економічних понять, через які можна реалізувати наскрізну змістову лінію підприємливості та фінансової грамотності, а також відповідної компетентності.

Ключові слова: наскрізна змістова лінія підприємливість та фінансова грамотність, економіка.

Нові часи ставлять перед нами нові завдання, так з приходом ринкової економіки об'єктивною необхідністю для російського суспільства стало підвищення фінансової грамотності, як ключ до розвитку фінансових ринків і підвищення конкурентоспроможності економіки. Більш того, сьогодні кожен громадянин повинен усвідомлювати, що в першу чергу він сам у відповіді за захист своїх інтересів від фінансового шахрайства, від нього залежить його майбутнє фінансове благополуччя.

Сучасний світ неможливо уявити без фінансів. Гроші забезпечують функціонування всіх сфер людського суспільства.

Використання фінансової інформації, застосування фінансових знань є необхідними елементами будь-якого напряму діяльності людини. Тому освіта має перетворитися на ефективний важіль економіки знань, на інноваційне середовище, де учнівська молодь здобуватиме навички самостійного оволодіння знаннями з економіки протягом життя та застосовування їх у практичній діяльності.

Фінансова грамотність допомагає зрозуміти ключові фінансові поняття і використовувати їх для ухвалення рішень про доходи, витрати і заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, планування бюджету, накопичення коштів на майбутні цілі тощо.

Фінансово грамотні люди більшою мірою захищені від фінансових ризиків і непередбачуваних ситуацій. Вони відповідальніше ставляться до управління особистими фінансами, здатні підвищувати добробут завдяки розподілу наявних грошових ресурсів і плануванню майбутніх витрат

Реформа середньої освіти в Україні орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріотазактивноюпозицією,інноватора,здатногозмінюватинавколишній світ та вчитися впродовж життя. 


Имя файла: ---------1
Размер файла: 23 kb
Скачать фаил
ООН єднає світ
Географія
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates