Анотація: Методичні рекомендації призначені для студентів коледжу економічних та інженерних спеціальностей.
Методичні вказівки створені на основі програми для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, відповідно до навчальної програми з математики, для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2018р. Рівень стандарту.
Метою цієї роботи є:
- допомога студентам у поглибленні та закріпленні теоретичних знань, у набутті практичних навичок з теми «Первісна. Визначений інтеграл та його застосування»
- допомога вчителю для проведення контроля знань та індивідуальних консультацій з математики
Дані методичні рекомендації складаються з:
- Теоретичного матеріалу до теми;
- Тренувальних вправ з відповідями.
Матеріал створено для роботи студентів на занятті і вдома, який повинен мати як тренувальний (у процесі оволодіння навчальними алгоритмами, прийомами логічного наукового мислення), так і творчий, евристичний характер; виконуватися як самостійно, так і в групах.


Имя файла: arhiv
Размер файла: 574 kb
Скачать фаил