МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Теореми Стюарта та її застосування до розв’язування метричних задач планіметрії

Анотація: Шановні колеги!Тема «Теорема Стюарта та її застосування до розв'язуванняметричних задач планіметрії» поглиблює та розширює знання учнів . У роботі розглянуто доведеннятеореми Стюартатрьома способами та розглянуто доведення найбільш відомих наслідків теореми Стюарта,такі як:формула дляобчислення довжини медіани, бісектрисидовільного трикутника та теорема Птолемея. Також, розглянуто доведеннянаслідків з теоремиСтюарта для прямокутноготрикутника, такіяк: формула для знаходження довжини медіани та висоти проведеноїз прямого кута. Продемонстровано доведення вже відомих теорем планіметрії , як з шкільної програмизагальноосвітніх класів так і класів з поглибленим вивченням математики. Вданій роботі, за допомогою теореми Стюарта вивели та довели формулу для трапеції. Розглянуто розв'язаннязадачза допомогою знань отриманих при дослідженні теореми Стюарта.

Мета роботи

Ретельно ознайомитись з теоремою Стюарта. Навчитись використовувати теорему до розв'язування метричних задач планіметрії. Практично продемонструвати , наскільки вона дійова, як допомагає під часрозв'язування складних задач. Показатипереваги використання теореми Стюарта. Добути нові знання , аналізувати та вдосконалити їх.

Актуальність роботи

Теорема не розглядається в шкільній програмі , так якформулювання теореми Стюарта є дещо «складним», але результати дослiдження дозволяють стверджувати, що практичне значення теореми Стюарта та її наслідків є достатньо дiєвим пiдходом до розв'язуваннята доведення широкого кола метричних задач планiметрiї. Крiм того, є всi пiдстави стверджувати, що, при знаходженнi довжини вiдрiзка з кiнцями на сторонахтрикутника, застосування теореми Стюарта дещо «прискорює» сам процес розв'язування у порiвняннi iз традицiйними пiдходами.

Отже, наведені результатидозволяють стверджувати , що застосування теореми Стюарта та її незначних узагальнень є достатньо дієвим підходом до розв'язування широкого кола метричних задач планіметрії. Крім того, є всі підстави стверджувати , що, при знаходженні довжини відрізка з кінцями на сторонах трикутника , застосування теореми Стюарта та її наслідкидещо «прискорює» сам процес розв'язування у порівнянні із традиційними підходами.


Имя файла: -..--
Размер файла: 182 kb
Скачать фаил
Вживання просторових векторів при обчисленні площі...
Про теорему Мебіуса в планіметрії
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates