В умовах постіндустріального суспільства суттєвого значення набуває формування асоціативного типу робітника, здатного до самовдосконалення, саморозвитку та творчого вирішення проблем у професійній діяльності. Тому актуальним стає питання впровадження в навчальний процес сучасних методів, які дозволяють передавати студентам не тільки знання та професійні уміння, але й сприяють всебічному розвитку особистості майбутнього фахівця.
Конкурс на кращі знання з охорони праці проводиться з метою підвищення інтересу знань до нормативно-правової бази охорони праці, сприяння розвитку в кожного майбутнього працівника власної активної профілактичної позиції, сповнить свідомість власної відповідальності за стан як свого здоров'я, так і здоров'я інших робітників.
Беручи участь у таких конкурсах, студенти мають можливість випробувати свої сили і здібності у боротьбі з гідним суперником.


Имя файла: ----
Размер файла: 579 kb
Скачать фаил