Метод «Visual Learning» як засіб впровадження комунікативної граматики на уроках англійської мови

Анотація: 

Актуальність теми зумовлена прагненням пошуку нових технологій та інструментів педагогічної діяльності у сфері методики викладання іноземних мов як у спеціалізованих, так і в закладах загальної середньої освіти України, що зорієнтовані на досягнення більшої продуктивності й результативності в опануванні школярами англійської мови. У статті аналізується можливість нетрадиційного викладання англійської граматики, а саме: через призму комунікативної методики, що зазвичай використовується для розвитку навичок іншомовного говоріння в методиці викладання іноземних мов. Особлива увага приділяється методу «Visual Learning», який допомагає візуалізувати навчальний матеріал, тим самим сприяючи його більш ефективному засвоєнню. Дане дослідження включає теоретичну та практичну складові, які демонструють можливі шляхи перетворення вивчення англійської граматики на цікавий та захопливий процес за допомогою комунікативного підходу та методу візуалізації навчального граматичного матеріалу, що мають на меті сприяти підвищенню мотивації сучасних школярів до вивчення іноземних мов, розкриттю їхньої індивідуальності й творчого потенціалу, подоланню можливих психологічних чи мовленнєвих бар'єрів (як усних, так і писемних) під час формування іншомовної комунікативної компетентності.


Ім'я файлу: -Visual-Learning---------
Розмір файлу: 3.9 mb
Викачати файл
Організація ефективного дистанційного та змішаного...
Опис діяльності шкільного музею
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates