медико-соціальні методив соціальній роботі.

 Проблеми у суспільно-політичному, соціально-економічному житті України, відсутність реального соціального захисту, низька якість медичного обслуговування, приводять до погіршення психологічного, духовного, фізичного та соціального здоров'я, відчуття не захищеності громадян. Так, у більшості груп населення з'являється потреба в соціальній допомозі, психологічному захисті та правовій підтримці. З метою зниження соціального напруження, необхідним стає впровадження нової професійної діяльності, яка об'єднає в собі медичний, психологічний, соціально-правовий напрям та сприятиме зміцненню, збереженню та відновленню здоров'я населення. Кваліфіковане розв'язання життєвих проблем людини є професійними особливостями соціальної роботи. Особливість змісту і методів медико-соціальної роботи дозволяють розглядати її як самостійну професійну діяльність.

Таким чином, медико-соціальна робота – це вид професійної діяльності, що сприяє відновленню, збереженню й зміцненню здоров'я, шляхом вирішення проблем людини що опинилась у складних життєвих обставинах.

Головною метою медико-соціальної роботи є досягнення високого рівня здоров'я, функціонування і адаптації осіб з фізичними та психічними вадами їх соціальним неблагополуччям, здійснення сприятливих змін у житті особи.

Для збереження і зміцнення здоров'я людей виділяють такі напрями спеціалізації медико-соціальної роботи:

- медико-соціальна робота в закладах охорони здоров'я;

- медико-соціальна робота з населенням;

- медико-соціальна робота та допомога літнім людям;

- медико-соціальна допомога інвалідам.

На основі аналізу вітчизняного досвіду розвитку медико-соціальної роботи, за даними досліджень можна зробити висновки, що медико-соціальні проблеми виявляються більш ніж у 40 відсотків пацієнтів з хронічним захворюваннями психіатричного, наркологічного та онкологічного напряму.

Саме на перетині двох самостійних галузей – охорони здоров'я і соціального захисту населення формується медико-соціальна робота.

Якщо порівняти поняття і категорії соціальної, медичної роботи то ці два види діяльності, які мають як багато спільного так і доповнюють одне одного, тому виділення медико-соціальної роботи як виду професійної діяльності є повністю обґрунтованим, а одночасний підхід медичний та соціальний до вирішення проблеми хворого, мають більш позитивний результат ніж односторонній.

Оцінюючи місце медико-соціальної роботи у вирішенні проблем людини, що опинилася у складній життєвій ситуації, треба зазначити координуючу роль соціального працівника у співпраці з фахівцями: лікарем, психологом, педагогом, юристом при комплексному підході до цієї проблеми.

Як медичний персонал виконують функції соціальних працівників на практиці так і соціальні працівники часто виступають в ролі лікарів, працюючи з людьми, що мають психічні, фізичні розлади. Таким чином медико-соціальна робота хоч і переплітається з діяльність органів системи охорони здоров'я, але не претендує на виконання лікувально-діагностичних функцій, а передбачає тісну співпрацю з медичними працівниками і чіткий розподіл сфер відповідальності.

Медико-соціальне обслуговування охоплює широке коло медико-соціальних проблем людей шляхом дослідження конкретних випадків з використанням соціалізованих методів.

Медико-соціальна робота змінює комплексну допомогу в сфері охорони здоров'я, тому що передбачає забезпечення медико-соціальних впливів на більш ранніх етапах розвитку хвороби і соціальної адаптації, що веде до важких ускладнень чи інвалідності.

Медико-соціальну роботу часто порівнюють з такими поняттями як «медико-соціальна допомога» і «медико- соціальні послуги».

Інтеграція медичної допомоги і соціальної роботи є інструментом реалізації комплексної соціальної політики країни направленої на підвищення якості життя людей.

За словами І. Каткової і Н. Кравченко медико-соціальна допомога – це вид суспільно-корисної діяльності соціального працівника, де поряд з соціально-побутовими, юридичними, виховними функціями виконується цілий ряд медичних послуг з догляду за хворим та ведеться профілактична та просвітницька робота.

Є. Сигида у своїх роботах зазначив, що медико-соціальні послуги це координаційна діяльність з надання послуг певних категоріям людей, а саме: важкохворим, малозабезпеченим, людям з обмеженими можливостями, людям, що мають залежність.

Складовими медико-соціальної допомоги є: профілактична, лікувально-діагностична, реабілітаційна, протезноортопедична та зубопротезна; заходи соціального характеру: догляд за хворими, непрацездатними, інвалідами; виплати допомоги з тимчасової непрацездатності.

Виділяють три аспекти медико-соціальної діяльності: надання медичної та соціальної допомоги у складній життєвій ситуації (людині/групі) у вигляді реабілітації, консультування, надання медико-соціальних послуг; розвиток потенціалу самодопомоги людини, що опинилася у складних життєвих обставинах; вплив на формування й реалізацію соціально-економічної політики.

Таким чином, медико-соціальна допомога є однією із складових медико-соціальної роботи, тому тлумачення медико-соціальної роботи деякі фахівці розглядають як професійну діяльність направлену на відновлення, збереження фізичного та психічного здоров'я для досягнення соціального благополуччя.

Список використаних джерел

1. Царенко А.В., Хмарський В.П., Сердюк В.Г., Скорина О.О., Комарова С.В. Звіт за результатами дослідження щодо впровадження системи палiативної допомоги людям, що живуть iз ВIЛ. К., 2010. 117 с.

2. Щербина В. ВІЛ/СНІД і молодь: знання та поведінка. Соціальна політика і соціальна робота. 2008. № 1. С. 27–36.

3. Підаєв А.В. Діяльність системи охорони здоров'я України в контексті стратегії економічного та соціального розвитку держави на 2002–2011 роки. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2003.№ 1. С. 5–12

4. Уваренко А.Р. Інноваційна політика вітчизняної охорони здоров'я та шляхи її вирішення. Охорона здоров'я України. 2001. №1. С. 3.

Формування самомотивації до самоосвіти (практикум)
Радійте життю
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates