Краєзнавча компетентність

​Анотація: Під час вивчення географії учні повинні набути найважливіших компетентностей на рівні, який дасть їм змогу брати активну участь у житті суспільства й навчатися впродовж життя. Краєзнавчу компетентність треба розуміти як «загальну здатність, що грунтується на знаннях, досвіді, цінностях, що набуваються та розвиваються під час навчання географії». Ця компетентність є інтегрованим результатом діяльності учнів, які забезпечуються комплексним поєднанням усіх структурних компонентів – знань, діяльності, особистісних якостей. Знання, уміння і навички, що набувають учні в школі, є важливими. Поряд з цим актуальності набуває поняття компетентності учня, яка визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є індикаторами, що дозволяють визначати готовність учня до життя, його подальшого особистого розвитку і до активної участі в житті суспільства. Розширення педагогічних горизонтів — використання новітніх форм і методів навчання, здійснення пошуку ефективних нестандартних форм та методів виховання та навчання учнів, які формували б національну самосвідомість, прищеплювали любов до рідного краю, свого народу, забезпечували духовний взаємозв'язок поколінь, виховували повагу до батьків, культури та історії рідного краю. Підвищення рівня системності мислення учня спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здатностей, що сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки; вони виховують у школярів такі цінні якості, як почуття дружби і колективізму, привчають до взаємної допомоги і підтримки, розширюють світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті в школі, дають можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини, її природними скарбами, народними звичаями, традиціями, залучають їх до проведення різноманітних досліджень та спостережень. Всі ці якості особливо потрібні молодій людині у майбутньому житті, адже нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на вихід у світовий освітній простір. Програма шкільного курсу географії дає великі можливості для використання краєзнавчого матеріалу під час вивчення багатьох тем. Отже, не окремі заходи, а чітка система краєзнавчої роботи, яка проводиться регулярно і систематично, є запорукою підвищення освітньо-виховного рівня шкільної географії, формування краєзнавчої компетентності.
Матеріали роботи стануть в пригоді заступникам директорів з навчально - виховної роботи, педагогам – організаторам, вчителям– предметникам.


Имя файла: 5a04a22
Размер файла: 102 kb
Скачать фаил
Урок-квест на тему «Екологічні проблеми людства»
Конспект уроку "Рослинний і тваринний світ океану....
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates