Анотація: Контрольна робота з літературного читання для учнів 3 класу. Перевірка навички читання мовчки здійснюється в письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного. Учні мають прочитати текст мовчки і письмово виконати завдання.Навчальнийпредмет «Літературне читання»-багатофункціональний. Уміння і навички- складова читацької компетентності,які формуються на уроках літературного читання.

Матеріали подані у розробці будуть корисні вчителям початкових класів. Розробка містить контрольну роботу з літературного читання.


Имя файла: ----
Размер файла: 16 kb
Скачать фаил