​Анотація: Умовами даного дослідження було анонімне анкетування для з'ясування характерних проявів лихослів'я. Також це дозволило виявити ситуації, що провокують застосування інвективної (лайливої) лексики.
Метою було виявити ставлення респондентів до лихослів'я, їхнього емо-ційного стану після образливих слів, випадки та причини застосування такої лексики.


Имя файла: 5a0a04a161e
Размер файла: 193 kb
Скачать фаил