Інтерпретація вокального твору студентами музичного мистецтва.

Анотація: Iнтерпритацiя вокального твору студентами початкових курсiв.

Гордєєвої Свiтлани Олександрiвни.

Викладача вокалу.

Актуальність проблеми. Розбудова сучасної національної системи освіти висуває нові вимоги до випусника вузу, які потрибують створення умов ля формування творчої особистості вчителя, підвищення його професійного рівня, що є стратегічними завданнями, визначеними Національною програмою «Освіта» (Україна 20 століття). Їх теоретичне й практичне розвязання зумовлює необхідність дослідження педагогічною наукою широкого кола питань професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, здатного до самореалізації, самовдосконалення в художньо-творчій та професійній діяльності.

Загальними питаннями проблем інтерпритації займалися такі науковці як Є.Гуренко, М.І.Коихалова. Дослідження поняття «інтепретація» у конкесті музичного мистетства у видатних роботах В.М.Морозова, О.В.Ярошенко, Н.О.Говорухіної, С.Тишко, О.Стахевич.

Загальні питання виконавської майстерності безпосередньо повяані з проблемою інтерпритації вокальних творів взагалі. Тому я важаю актуальним естетичне осмислення загальних закономірностей виконавського виду творчої діяльності взагалі, і інтерпретації вокальних творів, зокрема. Уміння інтепретувати дає можливість розкриття музичного образу більш повно та глибоко. Численні дослідження окремих аспектів проблеми не дають завершеної, логічно обгрунтованної картини формування умінь інтерпритації вокальних творів як цілосного процесу.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експерементально перевірити систему роботи, яка спрямована на формування умінь інтерпретувати вокальний твір студентами музичного факультету.

Об'єктом дослідження є музично-виконавська підготовка студентів у вищих навчальних закладах.

Предмет досліження- формування умінь інтепретувати вокалььні твори студентами музичних факультетів.

Методи дослідження – аналіз, порівняння, сінтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних данних, представлених у музично-методичній літературі, педагогічні спостереження та педагогічний досвід у сфері вищої освіти. 


Имя файла: ----
Размер файла: 1009 kb
Скачать фаил
Имя файла: ---_20200105-181852_1
Размер файла: 1009 kb
Скачать фаил
Имя файла: ---_20200105-181858_1
Размер файла: 1009 kb
Скачать фаил
Обернення інтервалів
Мотив хати та дерева як символічний образ України ...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates