Анотація: Анотація

На методичну розробку

Інноваційні підходи в підготовцімолодших спеціалістів в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації

В цій методичній розробці розглядаються проблеми та недоліки сучасної взаємодії суб'єктів навчального процесу, шляхів покращення взаємодії студента і викладача а також демонструються ефективні способи досягнення оптимальних результатів студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти І-ІІ рівня акредитації. Проаналізовано нові вимоги до підвищення якості навчання, які будуть не лише забезпечувати передачу набутого комплексного досвіду від одного покоління іншому, але й створювати умови для максимального розвитку особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно здобувати знання протягом усього життя.Дана методична розробка направлена на вивчення педагогічної взаємодії в сучасному технікумі, аналіз її недоліків та рекомендації стосовно її покращення.


Имя файла: Інноваційні підходи в підготовцімолодших спеціалістів в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації -----
Размер файла: 2.7 mb
Скачать фаил