Дидактичні матеріали. Українська мова 2 клас (НУШ).

​Анотація: 

НУШ перед педагогами ставить багато конкретних завдань, якітісно пов'язані з різноманітними технологіями. Дуже корисними, що заслуговують на особливуувагу, є дидактичні матеріали , використовуючи які, учитель організовує вивчення теми з різних аспектів одночасно, життєві явища сприймаються у їхньому глибинному зв'язку, учневі дається цілісне уявлення про світ. Школярі під керівництвом учителя можуть самостійно організовувати процес засвоєння матеріалу, у них з'являєтьсям ожливість працювати з різними джерелами інформації, ефективно об'єднуватися в групи і працювати в команді, при цьому проявляючи власну ініціативу і активно вносячи різноманітні ідеї та власні думки.

Спробуйте зацікавити ваших дітей навчальним предметом «Українська мова». Запропонуйте їм попрацювати з поданими у цьому посібнику завданнями з української мови для 2 класу НУШ з тем: «Іменник. Прикметник. Дієслово». Матеріали підготовлені до Модельної навчальної програми для 2 класу «Українська мова».

Виконуючи подані завдання, діти набувають життєвого досвіду, усвідомлюють потребу в знаннях з української мови, оволодівають предметними компетентностями, які виявляються в здатності застосовувати мовні знання й мовленнєві уміння в повсякденному житті. Також ці завдання допоможуть налагодити оперативний зв'язок між учителем і учнем, своєчасно виявити й ліквідувати прогалини в знаннях, інтенсифікувати пізнавальну та творчу діяльність школярів.

Дидактичний матеріал має також навчально-виховне значення і за своїм змістом, лексикою, відповідає потрібному рівню знань учнів та методично опрацьований згідно з вимогами програми.

Автори посібника пропонують різноманітні завдання: ребуси, загадки, прислів'я, тексти із творів класичної української літератури та сучасних дитячих письменників, цікаві творчі завдання на основі інтерактивних форм роботи на уроках. Сподіваємося, що використання даного матеріалу допоможе вашим дітям стати успішними в навчанні. Як свідчить практика, навчання з використанням дидактичного матеріалу є дуже актуальним,оскільки воно передбачає досягнення мети якісної освіти. Сучасна початкова освіта вимагає певних змін, пов'язанихз переосмисленням пріоритетів навчання, іншого ставлення до освітнього процесу в цілому. Це час зростання особистості, коли цілісне розуміння світу для дитини є особливо цікавим і потужним Творчуособистість учителя вирізняє продуктивний вибір методики індивідуально – групової роботи з учнями, які мають певні здібності. Йому властиве зацікавлене і дієве ставлення до самого творчого процесу. Ми прагнемо до того, щоб учні самі відкривали джерела інтересу, щоб у цьому відкриванні вони відчували власну працю, успіх. Без педагога з неординарним мисленням це неможливо.Адже тільки такий учитель здатний виховати творчу особистість.

З власного досвіду тадосвіду колег можна побачити, як на таких уроках діти стають розкутими, активними, висловлюють власні думки, презентують свої роботи, захищають проекти. Це вимога НУШ до навчального процесу.. Крім цього, уроки, проведені в нестандартному форматі, сприятимуть кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу, підсилюється мотивація вивчення української мови, стимулюється мислення діяльності учнів. Діти починають аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами та явищами, а цедає учителеві можливість навчати учнів не тільки розуміти предмет, але і вміти застосовувати знання в різних ситуаціях, а учням – зрозуміти, що здобуті знання з різних предметів можуть знадобитися у повсякденному житті.

Авторами посібника є: Приймак Н. Ф., Хуторянська Л. П., Цибульська С. Л., Михайлуца О. В. 


pdf
Имя файла: -.-.-2-
Размер файла: 3.5 mb
Скачать фаил
Проект "Органи чуттів" 1 клас
Конспект уроку: "Київ – скарбниця пам’яток історії...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates