Анотація:  Тема дослідження є актуальною в наш час, бо вивчення діалектної лексики в останні десятиріччя особливо активізувалось. Адже для утвердження кожної мови, нації необхідні ґрунтовні знання не лише їх історичних витоків, а також найрізноманітніших форм їх прояву, функціонування.

Робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу в проблему дослідження, п'яти розділів, загальних висновків і списку використаних джерел.У першому розділі проаналізовано фольклорні, етнографічні та мовні джерела повісті «Тіні забутих предків». У наступних розділах роботи (2 – 4) досліджено тематичнігрупи діалектизмів та їх значення.

П'ятий розділ присвячений роботі з критичною статтею Г. Хоткевича про повість «Тіні забутих предків», робиться спроба спростувати «претензії» автора за допомогою лінгвістичного експерименту, що ще раз підтверджує про важливістьі необхідність вживаннядіалектизмів у художньому творі.

У роботі розкривається її актуальність, сформульовані завдання, визначені об'єкт та методи дослідження.

Практична значимістьроботи полягає в тому, що матеріал дослідження, його результати та висновки можуть бути використані на факультативних заняттях або як приклад про необхідність збереження діалектизмів не лише в усному мовленні, а і в художній літературі.

Ця робота може бути корисна для шанувальників рідного слова, а також для тих, кому цікава діалектологія, творчість Михайла Коцюбинського.

Ключові слова:

-Гуцульщина;

-гуцульський говір;

-мовний колорит;

-лексичні, етнографічні, граматичні діалектизми.


Имя файла: -
Размер файла: 179 kb
Скачать фаил
Имя файла: 20190212-130747
Размер файла: 15 kb
Скачать фаил