Добiрка комплексних завдань до уроку домашнього читання "British Folk Culture"

Анотацiя: Добірка комплексних завдань розроблена для уроку домашнього читання "British Folk Culture" в 5-6 класах. Мiстить завдання рiзного типу складностi, спрямованi на активiзацiю лексичного та граматичного матерiалу, вивчення фразеологiчних одиниць, типових для британського варiанту англiйської мови, та активiзацiю всiх видiв iншомовної мовленнєвої дiяльностi. Матерiали уроку спрямованi на ознайомлення учнiв iз культурою та мовними особливостями країни, мова якої вивчається, розширення кругозору та розвиток лiнгвокраїнознавчих знань учнiв, розвиток творчої уяви, виховання активностi, самостiйностi, вмiння працювати в парах та групах, а також виховання iнтересу та поваги до країни, мова якої вивчається.


Имя файла: i---British-Folk-culture.--
Размер файла: 594 kb
Скачать фаил
Имя файла: 20191015-185130
Размер файла: 76 kb
Скачать фаил
Розробка уроку з англійської мови з використанням ...
"Your last holiday"
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates