Криза, як чинник зростання особистості.

​Анотація:  Де б ви не працювали, у дитячому садку, школі або вищій школі, ви стикаєтесь із «поганим (неадекватним) поводженням» своїх вихованців, різними критичними ситуаціями, які суттєво ускладнюють вашу діяльність.Уже після перших днів своєї роботи в школі вчитель знає, що в його учнів є со...
Продовжити читання
  31 переглядів
  0 Коментарів
31 переглядів
0 Коментарів

Тема: "Формування активної людини- господаря свого життя"

​Анотація:  Розбудова нашої держави, як демократичної, цивілізованої, вимагає, насамперед, інвестицій у виховання, тобто у людину. Лише компетентна, самостійна, активна людина, людина-господар , яка вірить у власні сили, здатна до оновлення суспільства, забезпечення державності України, розвитк...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Тема: "ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ – ОСНОВА ВІДРОДЖЕННЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ"

​Анотація:  Вже майже три десятиліття відбувається розбудова нашої Держави. Постійно проводяться різноманітні реформи: економічна, правова, медична, освітянська тощо. Суспільство, громадяни України з нетерпінням очікують позитивних змін в економіці, культурі, власному добробуті тощо. Але вони ч...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Тригонометрія – це просто і зрозуміло. (Методичні підходи при вивченні тригонометричних формул).

Анотація:  Мета навчання математики на профільному рівні полягає в забезпеченні свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, які потрібні у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатні для вивчення інших шкільних дисциплін і продовження навчання ...
Продовжити читання
  92 переглядів
  0 Коментарів
92 переглядів
0 Коментарів

ТЕМА «Подолання стресів за допомогою позитивного мислення»

​Анотація:  А чи можна протидіяти стресам? Можна!!! Ми можемо з ними боротися і досить успішно! Стрес не є чимось фатальним і його можна перемогти. Якщо стрес викликає у вас азарт, ви хочете випробувати його – це ваш вибір; точно так ви можете за власним бажанням, взагалі уникнути певної частин...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

ТЕМА: Я –КОНЦЕПЦІЯ – МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ Більшість негараздів людства викликана хибними оцінками значення тих чи інших речей у житті. Б.Франклін

Анотація:  Усвідомлю є мо ми чи ні, але кожен носить в собі уявний образ або портрет самого себе /"Я-концепцію"/ , який інколи поста є досить туманно, недостатньо чітко окресленим, або й взагалі свідомо не сприйма є ться. В цьому образі втілена наша кон ц епція сво є ї особистості, уява про сам...
Продовжити читання
  143 переглядів
  0 Коментарів
143 переглядів
0 Коментарів

Навчена безпорадність: сутність, витоки, запобігання

​Анотація: Філософія сучасного виховання і навчання відводить занадто велике місце невдачі як такій і тому істотно ускладнює процес утворення оптимістичних рис, позитивної Я-концепції особистості, більш того — сприяє виникненню песимізму. Оскільки в основі песимізму лежить — почуття безпорадності, т...
Продовжити читання
  134 переглядів
  0 Коментарів
134 переглядів
0 Коментарів

ПТ3. Психолого-педагогічні рекомендації педагогу щодо розвитку творчості учнів

​Анотація:    Download PDF File Here Ім'я файлу: Material-3 Розмір файлу: 242 kb Викачати файл
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

ПТ2.Психолого-педагогічні особливості розвитку творчості учнів

​Анотація:    Download PDF File Here Ім'я файлу: Material-2 Розмір файлу: 3.2 mb Викачати файл
  121 переглядів
  0 Коментарів
121 переглядів
0 Коментарів

ПТ1.Педагогіка творчості: необхідність, сутність, складові

​Анотація:    Download PDF File Here Ім'я файлу: Material-1 Розмір файлу: 229 kb Викачати файл Ім'я файлу: Posibnyk Розмір файлу: 465 kb Викачати файл
  92 переглядів
  0 Коментарів
92 переглядів
0 Коментарів

Педагогіка успіху стратегія радісного навчання

​Анотація:    Download PDF File Here Ім'я файлу: Material Розмір файлу: 305 kb Викачати файл Ім'я файлу: Praktyzne-zan Розмір файлу: 73 kb Викачати файл Ім'я файлу: Posibnyc Розмір файлу: 927 kb Викачати файл
  131 переглядів
  0 Коментарів
131 переглядів
0 Коментарів

Педагогіка співробітництва – основа для радісної та успішної освіти учнів

​Анотація:    Download PDF File Here Ім'я файлу: Посібник- Розмір файлу: 1.5 mb Викачати файл Ім'я файлу: Матеріали до презентації Розмір файлу: 437 kb Викачати файл
  153 переглядів
  0 Коментарів
153 переглядів
0 Коментарів

Позитивне мислення важливий чинник життєтворчості особистості 21 століття

​Анотація:    Download PDF File Here ​матеріали до презентації Ім'я файлу: ---- Розмір файлу: 396 kb Викачати файл посібник  Ім'я файлу: -- Розмір файлу: 717 kb Викачати файл
  178 переглядів
  0 Коментарів
178 переглядів
0 Коментарів

Як підвищити емоційну стійкість педагога?

​Анотація:  Щоденна робота педагога є досить великим навантаженням на психіку, тому що увесь часперед ним стоять нові і складні задачі, без достатнього часу на обмірковування або розрахунку найбільш удалого рішення. Мабуть, тому майже третина педагогів вважає навчання стресовим заняттям, що при...
Продовжити читання
  184 переглядів
  0 Коментарів
184 переглядів
0 Коментарів

Практичні поради щодо подолання перешкод на шляху до самовдосконалення

  Download PDF File Here Лекція на тему "Практичні поради щодо подолання перешкод на шляху досамовдосконалення" Самовдосконалення – це свідома робота викладача з розвитку своєї особистості як професіоналу, що передбачає адаптацію власних індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогіч...
Продовжити читання
  267 переглядів
  0 Коментарів
267 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates