Редакція журналу «Інформатика в школі» запрошує вас взяти участь у конкурсі на кращу публікацію «Сучасні тенденції шкільної інформатики».
Це можуть бути:

описи досвіду використання інтернет-сервісів у роботі вчителя;
завдання та задачі реального змісту;
розробки інтегрованих і бінарних уроків, досвід впровадження... STEM-освіти;
нестандартні завдання для практичних, самостійних, контрольних робіт;
«родзинки» вашого творчого підходу до викладання предмета і проведення позакласних заходів;
оригінальні методичні прийоми викладання предмета тощо.
Детальніше

"Застосування хмарних технологій при дистанційному навчанні."

Анотація: Динаміка інформаційних технологій стимулює розвиток системи дистанційного навчання, які характеризуються високим рівнем інтерактивності і дозволяють брати участь в процесі навчання в будь-який зручний час людям, які перебувають у різних країнах і мають вихід в Інтернет в зручному для ...
Продовжити читання
  430 переглядів
  0 Коментарів
430 переглядів
0 Коментарів

Тролінг уроків в Zoom: короткі рекомендації щодо попередження

Анотація: Робота містить стислий опис сучасної нової проблеми тролінгу уроків в Zoom. А саме: хто є тролем, що таке тролінг. Далі розглянуті тривожні ознаки на он-лайн уроці для вчителя, які можуть бути початком тролінгу. Систематизовані можливі шкідливі дії тролів для зриву уроку. Надані короткі та...
Продовжити читання
  517 переглядів
  0 Коментарів
517 переглядів
0 Коментарів

Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій.

Анотація:  У своїй роботі стараюся все частіше використовувати «Перевернуте навчання». Дітям це подобається, збільшилося учнів, які з захопленням вивчають запропоновані теми.«Перевернуте навчання» - це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: дом...
Продовжити читання
  717 переглядів
  0 Коментарів
717 переглядів
0 Коментарів

Середовище програмування Scratch

Анотація: Сучасне суспільство змінюється досить швидко, відповідно до цього реформується система освіти, яка має на меті виховання інтелектуальної, творчої особистості, здатної вільно володіти цифровими технологіями. Тому, починаючи з молодшого шкільного віку, у школах вивчають інформатику. Про...
Продовжити читання
  547 переглядів
  0 Коментарів
547 переглядів
0 Коментарів

Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів) (інформатика). Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України (природознавство). 3 клас

Анотація:  Розробка представляє інтеграцію уроків інформатики та природознавства у 3-му класі. Знайомство з охороною тваринного та рослинного світу, з Червоною книгою України відбувається за допомогою сучасних заходів інформаційно-комунікаційних технологій. У розробці використана комп'ютерна ро...
Продовжити читання
  537 переглядів
  0 Коментарів
537 переглядів
0 Коментарів

Науково-дослідницька робота "Комп'ютений сленг у мові підлітків"

Анотація:  Мета дослідження: визначити, наскільки глибоко проник комп'ютерний сленг у мову підлітків та допомогти їм навчитися розуміти та правильно вимовлятизапозичення. Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій та виникнення як наслідок нових сленгізмів зумовлює актуальність цієїроботи. Об'є...
Продовжити читання
  768 переглядів
  0 Коментарів
768 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates