Редакція журналу «Географія» запрошує вас взяти участь у конкурсі на кращу публікацію «Сучасні тенденції шкільної географії».
Це можуть бути:

описи досвіду використання інтернет-сервісів у роботі вчителя;
географічні завдання та задачі реального змісту;
розробки інтегрованих і бінарних уроків, досвід впровадження... STEM-освіти;
поради колегам щодо підготовки учнів до ЗНО та ДПА;
нестандартні завдання для практичних, самостійних, контрольних робіт;
«родзинки» вашого творчого підходу до викладання предметів і проведення позакласних заходів (географічних, природознавчих, краєзнавчих, туристичних та ін.);
оригінальні методичні прийоми викладання предмета тощо.
Детальніше
У Вас ще немає надрукованих постів на сайті. Нагадуємо, що перевірка роботи може тривати до 3 діб

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates