Невидима реальність

​Анотація:  Як ми бачимо те, що бачимо? Чи може сучасна фотокамера зафіксувати явище, що не сприймається зором людини? І якщо це трапилось, як пояснити отриманий результат, не вдаючись до містики? На прикладі конкретної світлини, яку можна скопіювати для самостійного дослідження, аналізуються м...
Продовжити читання
  83 переглядів
  0 Коментарів
83 переглядів
0 Коментарів

Спільне та відмінне між екзистенціалізмом і матеріалізмом

Анотація: Спроби примирити екзистенціалізм і матеріалізм пов'язані з іменем Жан-Поля Сартра, французького мислителя, який, до речі, брав участь у русі Опору. Він почав шукати спільні риси між екзистенціалізмом і матеріалізмом. Слід зазначити, що в своїй роботі «Екзистенціалізм – це гуманізм» він нам...
Продовжити читання
  82 переглядів
  0 Коментарів
82 переглядів
0 Коментарів

Примирення екзистенціалізму з матеріалізмом

Анотація:  Гіпотеза така. Атоми були в двох станах. У першому у них в ядрі не було нескінченної пам'яті, що зберігає координати в просторі відносно один одного. Це стан "існування". Атоми Всесвіту були у хаотичному стані Після "акту творіння світу" у атомів був стан "сутності", в якому в ядрі у...
Продовжити читання
  104 переглядів
  0 Коментарів
104 переглядів
0 Коментарів

Літературна гра "Розумники"

Анотація:  Літературна гра "Розумники" - це матеріал позакласної роботи, призначений для вчителя зарубіжної літератури. Він містить конкурси, які допомагають з'ясувати рівень засвоєння програми здобувачами освіти, поглибити свої знання про казки народів світу , заохочувати їх до читання книжок ...
Продовжити читання
  107 переглядів
  0 Коментарів
107 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок фізики та фізичної культури на тему: «Життя вимагає руху!»

​Анотація: Інтегрований урок фізики та фізичної культури на тему: «Життя вимагає руху!» Урок узагальнення матеріалу з теми «Механічний рух. Частота та період». Відбувається у спортивній залі, для обчислення використовується фліпчарт та маркери. Урок проводять вчитель фізики та фізичної культури (кож...
Продовжити читання
  122 переглядів
  0 Коментарів
122 переглядів
0 Коментарів

Навчання підлітків з інтелектуальними порушеннями економічно-фінансовій грамотності на уроках математики та соціально побутової орієнтації

Анотація:  У статті авторів Жайворонок М.І. та Коваленко Л.Г., вчителів-дефектологів, що працюють з дітьми та підлітками, які мають інтелектуальні порушення, наведено конспект уроку, наскрізною метою якого є навчання таких здобувачів освіти фінансовій грамотності на уроках математики та соціаль...
Продовжити читання
  98 переглядів
  0 Коментарів
98 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел"

Анотація:Тема уроку: Зимові ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ «Літопис льодової слави» з теми»: «Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел»  «Математика – наука молодих. Інакше й бути не може. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодос...
Продовжити читання
  167 переглядів
  0 Коментарів
167 переглядів
0 Коментарів

Конспект STEM-уроку "Чи сміється Борислав ?"

​Анотація: Конспект уроку "Чи сміється Борислав ?" розраховано на учнів 10 або 11 класу. Конспект розроблено на основі твору Івана Франка "Борислав сміється" . Урок екологічного спрямування , переплітається з минулим , яке описав Іван Якович Франко і теперішнім часом. Проблеми , які розкривають...
Продовжити читання
  97 переглядів
  0 Коментарів
97 переглядів
0 Коментарів

Урок із зарубіжної літератури у 10 класі "Історія молодої людини ХІХ ст. Образ Жульєна Сореля."

Анотація:  План-конспект уроку зарубіжної літератури у 10 класі на тему " Історія молодої людини ХІХ ст. Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі." Конспект уроку-дослідження (Zoom-конференція) надасть можливість організувати змістовний читацький діалог, спрямований на ро...
Продовжити читання
  154 переглядів
  0 Коментарів
154 переглядів
0 Коментарів

План-конспект уроку зарубіжної літератури у 10 класі на тему " Історія молодої людини ХІХ ст. Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі."

Анотація:   План-конспект уроку зарубіжної літератури у 10 класі на тему " Історія молодої людини ХІХ ст. Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі." Конспект уроку-дослідження (Zoom-конференція) надасть можливість організувати змістовний читацький діалог, спрямований...
Продовжити читання
  141 переглядів
  0 Коментарів
141 переглядів
0 Коментарів

Використання фітнес-технолгій на уроках фізичного виховання

Анотація:  На сучасному етапі розвитку актуальним є питання зміцнення здоров'я населення, „...профілактики захворюваності і травматизму, фізичної та психічної підготовки до ведення активного, повноцінного життя та професійної діяльності". Зв'язок здоров'я людини з основними, глобальними проблем...
Продовжити читання
  138 переглядів
  0 Коментарів
138 переглядів
0 Коментарів

Каскадні таблиці стилів. стильове оформлення вебсторінок

Анотація: Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення вебсторінок. Інформатики, 10 клас. Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям, призначенням та способами приєднання каскадних таблиць стилів; сформувати предметні компетентності, навички та уміння використовувати каскадні таблиці стилів. Матер...
Продовжити читання
  151 переглядів
  0 Коментарів
151 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  121 переглядів
  0 Коментарів
121 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з біології 6 клас за темою: «Насінина. Лабораторне дослідження: будова насінини. Дослідницький практикум: дослідження умов проростання насіння.»

Анотація:  Мета уроку: вивчити будову насінини, умовипроростання насінини; навчити розпізнавати частини насінини; пророщуватинасіння; фіксувати результати спостережень; дотримуватись правил роботи з лабораторним обладнанням; виконання рисунків біологічних об'єктів; застосовуватизнання для догля...
Продовжити читання
  204 переглядів
  0 Коментарів
204 переглядів
0 Коментарів

Практичне заняття. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. 9 клас

Анотація:п рактичне заняття для учнів 9 класу з теми "Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.Мета: - повторити і поглибити знання основних положень по кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх; - закріпити навички практичного застосування отриманих знань;...
Продовжити читання
  133 переглядів
  0 Коментарів
133 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку за темою "Спорт" у 7 класі.

Розроблений з використанням мультимедійних технологій. В процесі урока використовуються різні форми роботи та усі види мовленневої діяльності. Тип уроку комбінований. Методи та прийоми, використані на уроці: бесіда, пояснення, словесне заохочування, ігрові та наочні. На уроці формуються навички діал...
Продовжити читання
  139 переглядів
  0 Коментарів
139 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Найпростіші тригонометричні рівняння"

Анотація: Цей урок допомагає формувати поняття про найпростіші тригонометричні рівняння, основні методи розв'язування тригонометричних рівнянь, вміння розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння. закріпити основні тригонометричні поняття; розвивати вміння пошукової діяльності, логічне мислення...
Продовжити читання
  139 переглядів
  0 Коментарів
139 переглядів
0 Коментарів

Розвиток креативного мислення на уроках інформатики. Методичні рекомендації.

Анотація:  У методичних рекомендаціях розглянуто досвід викладання інформатики світових та українських систем освіти, подано власний педагогічний досівід розвитку креативного мислення на уроках інформатики. Викладено концепції креативності та наведено «Класичний варіант» тесту на креативність П...
Продовжити читання
  163 переглядів
  0 Коментарів
163 переглядів
0 Коментарів

Бінарне заняття з математики та української мови "Морфологія. Числівник як частина мови. Правопис. Раціональні числа та дії з ними. Розрахункові задачі на відсотки".

Анотація: Методична розробка бінарного заняття об'єднує   споріднені блоки знань з математики та української мови; містить завдання з  узагальнення  знань про раціональні числа та дії з ними, числівник як частину мови, морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівника; с...
Продовжити читання
  136 переглядів
  0 Коментарів
136 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates