Сучасний урок географії: вимоги, потреби, методичні прийоми та форми роботи

Анотація:  На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості. Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти цією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвивають комунікативні вміння, виховуєть...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

М.Ю. Лермонтов "Мцирі"

Анотація:  Запропонована система уроків з вивчення поеми М.Ю.Лермонтова „Мцирі" допоможе вчителеві розподілити навчальний матеріал, урізноманітнити форми і методи роботи, визначити об'єм, характер як колективної, так і самостійної роботи учнів. В розробках уроків передбачене більш глибоке вивче...
Продовжити читання
  17 переглядів
  0 Коментарів
17 переглядів
0 Коментарів

Сучасні педагогічні технології як засіб підвищення предметної компетентності учнів на уроках хімії

Анотація: Інтерактивне навчання — це навчання з уміло організованим зворотним зв'язком суб'єктів і об'єктів навчання, із двостороннім обміном інформацією між ними. Інтерактивні методи навчання — система правил організації продуктивної взаємодії учнів між собою та з учителем у формі навчальних, ділов...
Продовжити читання
  14 переглядів
  0 Коментарів
14 переглядів
0 Коментарів

Впровадження компетентісного підходу на уроках математики відповідно до засад Державного стандарту базової середньої та повної освіти

Анотація:  Аналіз процесів, які відбуваються в освітній сфері і в суспільстві, свідчать про актуальність проблеми запровадження компетентнісного підходу до навчання учнів усіх навчальних дисциплін. Свідченням цьому є перехід школи на компетентнісну освіту, в якій основними показниками результат...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

Індивідуальний та диференційований підхід до учнів під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання

Анотація:  У законі України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», в Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальн...
Продовжити читання
  17 переглядів
  0 Коментарів
17 переглядів
0 Коментарів

Створення "ситуації успіху" на уроках фізичної культури

Анотація:  У Законі України «Про освіту», в Концепції «Нова Українська школа», чітко деклару­ється, що школаповинна переорієнтовувати освітній процес на особистість дитини , має готувати успішну особистість яка зможе ставитьцілі та досягати їх, уміє навчатися впродовж життя. Для формування всеб...
Продовжити читання
  14 переглядів
  0 Коментарів
14 переглядів
0 Коментарів

Числівник як частина мови

Анотація: конспект уроку з української мови для 6 класу "Числівник як частина мови". Дана розробка може бути використана під час вивчення теми "Числівник". У запропонованому матеріалі поєднано різні форми інноваційної роботи на уроці, що забезпечує наступність змісту завдань. Це створює атмосферу за...
Продовжити читання
  25 переглядів
  0 Коментарів
25 переглядів
0 Коментарів

РМ № 2. Природа в романі О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Анотація:  Мета даного уроку:  (формувати компетентності): предметні (знання про роль описів природи в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», про новаторство поета в галузі літератури; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу потвор...
Продовжити читання
  26 переглядів
  0 Коментарів
26 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота № 1 за темою "Вступ. Билини і балади" за програмою 7 класу.

Анотація: Контрольна робота № 1 за темою "Вступ. Билини і балади" за програмою 7 класу. Мета даної роботи: з'ясувати ступінь засвоєння учнями знань з теми "Вступ. Билини і балади" . Завдання передбачають виконання тестів; встановлення відповідності між письменником та його країною-батьківщиною,...
Продовжити читання
  25 переглядів
  0 Коментарів
25 переглядів
0 Коментарів

Урок англійської мови в 7 класі "RSPCA. Present Perfect"

Анотація:  Цей урок був впроваджений в 7 класі з поглибленим вивченням англійської мови з використанням НМК "Friends-2" (видавництво "Longman", Велика Британія). На цьому уроці діти мали змогу розвивати мовну реакцію, навички самостійної роботи з елементами Flipping Class, здатність до уваги, і...
Продовжити читання
  27 переглядів
  0 Коментарів
27 переглядів
0 Коментарів

Усний журнал «До краю рідного я доторкнусь душею» ( Проблеми екології у творчості Валерія Бойченка).

Анотація:  Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язуються з поняттям «батьківщини». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколиш­ній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жеботлива криничка при перехресті доріг, терп...
Продовжити читання
  24 переглядів
  0 Коментарів
24 переглядів
0 Коментарів

Усний журнал «До краю рідного я доторкнусь душею» ( Проблеми екології у творчості Валерія Бойченка).

Анотація:  Анотація : Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язуються з поняттям «батьківщини». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколиш¬ній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жеботлива криничка при перехресті ...
Продовжити читання
  20 переглядів
  0 Коментарів
20 переглядів
0 Коментарів

Завдання для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів («Мистецтво, 11-й клас»)

Анотація:   тестові завдання розроблені вчителем мистецтва Чикаленко Р.В. Контрольна робота з мистецтва для 11 класу за темою I розділу "Мистецтво європейського культурного регіону". Робота містить 3 теми з тестовими завданнями, які можуть бути використані вчителем для проведення узагальню...
Продовжити читання
  18 переглядів
  0 Коментарів
18 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з української мови для 5-го класу

Анотація:  Клас: 5 Тема. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- Мета : пояснити особливості вимови та написання префіксів пре-, при-, прі-; формувати вміння та навички творення нових слів за допомогою префіксів пре-, при-, прі-, правильного написання цих префіксів; обґрунтувати написання ...
Продовжити читання
  16 переглядів
  0 Коментарів
16 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з української літератури І.Я.Франко 10 клас

​Анотація:  Предмет: Українська література Клас: 10 клас Поетична збірка «Зів'яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...», «Чого являєшся мені...» Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоці...
Продовжити читання
  16 переглядів
  0 Коментарів
16 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку української мови в 6 класі за темою: «Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною»

Анотація:  Матеріали уроки містять аукціон прислів'їв ,інтерактивну гру "Сонечко",віртуальну екскурсію до Національного художнього музею України,пошукову роботу з інтернет-джерелами .Здобувачі освіти мають змогу познайомитися з національними традиціями ,стравами,одягом українського народу.Урок ...
Продовжити читання
  27 переглядів
  0 Коментарів
27 переглядів
0 Коментарів

Урок української мови в 6 класі "Числівник як частина мови"

Анотація: У розробці представлено урок української мови в 6-му класі із застосуванням інноваційних технологій. Запропонований матеріал поєднує різні форми роботи, забезпечує наступність змісту завдань. Завдання уроку різноманітні, з пізнавальним та виховним значенням, сприяють засвоєнню навчаль...
Продовжити читання
  16 переглядів
  0 Коментарів
16 переглядів
0 Коментарів

Сценарій свята "«Мова – це зоряночка золота…»"

Мета . Формувати розуміння того, що українська мова - наш національний скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширювати знання про красу й багатство української мови; виховувати любов до рідного слова, рідного краю, почуття поваги до всього свого, українського, бажання ...
Продовжити читання
  18 переглядів
  0 Коментарів
18 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку з літератури рідного краю Надія Токарчик "Радіє учительська доля"

Конспект відкритого уроку з літератури рідного краю для учнів 8-9класів. Мета: формувати ключов і компетентності: Уміння вчитися – само організовуватися до навчальної діяльності; Загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв'язно висловлюватися в контексті змісту; Здоров ' язбережу...
Продовжити читання
  34 переглядів
  0 Коментарів
34 переглядів
0 Коментарів

“ Seasons and weather. Nature”

Анотація:Методична розробка " Seasons and weather. Nature"  Using this material you should learn more about nature, seasons of the year, the weather in England and Ukraine, you have also known how the weather forecast is made and other things. This lesson helps you: - To develop the ability to ...
Продовжити читання
  39 переглядів
  0 Коментарів
39 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates