ЗОДІАКАЛЬНИЙ ПЕРЕВОРОТ ТА УКРАЇНСЬКЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ

Анотація:  У публікації припускається, що Зодіак був створений не для складання гороскопів, а для запису важливої події за допомогою астрономічного годинника. Тому автором обґрунтовується, що було б розумно додати тринадцятий знак Зодіаку та змістити зодіакальний круг так, щоб не порушувати ціл...
Продовжити читання
  21 переглядів
  0 Коментарів
21 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку-заліку на тему "Формули скороченого множення"

Даний заліковий урок  формує уміння виконання тотожних перетворень різних виразів, а також для подальшого розв'язування рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для свідомого їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних застосувань. ...
Продовжити читання
  48 переглядів
  0 Коментарів
48 переглядів
0 Коментарів

Гра - вікторина "Interesting English"

Анотація: Гра- вікторина "Interesting English" для учнів 4 класу, проводиться між двома командами і складається з 9 завдань ("Colours", "Animals", "Crossword", "Puzzles" та інш.). Вікторина допоможе показати, що учні засвоїли з англійської мови за час навчання; розвивати мовленнєві здібності та...
Продовжити читання
  39 переглядів
  0 Коментарів
39 переглядів
0 Коментарів

The topic of the lesson is “Christmas”. The grammar topic of the lesson” Sentences with “It” The Present Simple Tense”.

​Анотація:  Я, Смага О.А., розробила серію уроків «Christmas». Ці уроки входять до складу календарно-тематичного планування у 5-х класах загальноосвітніх шкіл. Граматична структура, використана в уроках, представлена наступною темою "Sentense with it. Present Simple Tense". Темою уроків було на...
Продовжити читання
  46 переглядів
  0 Коментарів
46 переглядів
0 Коментарів

Відео-презентація з теми "Античність"

​Анотація:  Опрацювавши відео-презентацію, учні 8-х класів дізнаються про культуру епохи Античності, а саме- мистецтво стародавніх греків. В презентації виокремлюються художні принципи культури стародавніх греків, особливості архітектури, скульптури, живопису, театрального мистецтва та інше. Ст...
Продовжити читання
  43 переглядів
  0 Коментарів
43 переглядів
0 Коментарів

Використання відеоматеріалів для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти

Анотація:  Використання відеоматеріалів для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти З розвитком сучасних технологій можливості подання навчальної інформації значно збільшились. На сьогодні, технології заполонили практично всі аспекти нашого життя і стали використовуватися не ...
Продовжити читання
  76 переглядів
  0 Коментарів
76 переглядів
0 Коментарів

Фортепіанна творчість М. Лисенка як синтез національної та європейської традицій: музичні QR-коди.

  Фортепіаннатворчість М. Лисенка як синтез національної та європейської традицій: музичні QR -коди На сучасному етапі розвитку українського музичного мистецтва актуальне місце займає проблема взаємодіїтрадиційного та новаторського. Поширення інформаційних технологій у навколишньому середовищі ...
Продовжити читання
  120 переглядів
  0 Коментарів
120 переглядів
0 Коментарів

Використання матеріалів про навколишнє середовище на уроках математики та в позаурочний час з метою формування ключових компетентностей учнів.

Стаття С.І.Шкарлат «Використання матеріалів про навколишнє середовище на уроках математики та в позаурочний час з метою формування ключових компетентностей учнів» знайомить із сучасними підходами до освітнього процесу, акцентує увагу на їхньому особистісно зорієнтованому характері. Актуальність пору...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Урок зарубіжної літератури: Жан де Лафонтен- відомий французький байкар. Байка «Зачумлені звірі»

Анотація: У розробці актуалізовано  відомості про байку, алегорію, езопову мову,  подано факти біографії Жана де Лафонтена; основний зміст байки «Зачумлені звірі», визначено тему та ідею твору; матеріал уроку спрямований на виховання негативного ставлення до людськ...
Продовжити читання
  97 переглядів
  0 Коментарів
97 переглядів
0 Коментарів

Г. К. Андерсен. «Снігова королева». Утвердження дружби та вірності Оповідання «Маленька розбійниця»

Анотація: :Казка "Снігова Королева" - безмежне поле для використання барв методичної палітри. Оповідання "Маленька Розбійниця" дає можливість вчити дітей основам порівняльного аналізувчити виділяти основні епізоди з твору; пояснити взаємозв'язок основних положень та ідеї твору; відповідати на з...
Продовжити читання
  223 переглядів
  0 Коментарів
223 переглядів
0 Коментарів

Рослинництво України

Анотація: Мета уроку - ознайомити учнів з особливостями галузі, дати комплексну характеристику рослинництва, продовжити формувати вміння працювати з тематичними картами, статистичним матеріалом, продовжити навчати працювати на контурній карті, закріпити рівень знань вивченого матеріалу по даній...
Продовжити читання
  132 переглядів
  0 Коментарів
132 переглядів
0 Коментарів

Квест "Знайди та збережи енергію

Анотація: Квест "Знайди та збережи енергію   Download PDF File Here Ім'я файлу: -_20221105-093047_1 Розмір файлу: 523 kb Викачати файл Ім'я файлу: 12 Розмір файлу: 269 kb Викачати файл
  111 переглядів
  0 Коментарів
111 переглядів
0 Коментарів

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя.

Анотація:  Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Урок  розроблено для розширення уявлення про родину та її цінність; формувати поняття про чинники та ознаки міцної родини, роль родини у задоволенні потреб людини, про готовність до сімейного життя; розв...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

Visiting a doctor

Анотація: " Visiting a doctor" план-конспект уроку для учнів 7 класу відповідає сучасним вимогам і критеріям проведення уроків англійської мови. Структура вміщує всі необхідні етапи уроку, має приклади відповідних вправ. Наявні різни види та форми роботи на уроці англійської мови: парна, в мали...
Продовжити читання
  106 переглядів
  0 Коментарів
106 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Mummy

Анотація: Quest rooms have gained their popularity among all layers of society due to their unobtrusive educational approach with elements of fun, entertainment, leisure combined with logic and background knowledge. The following escape room gives an opportunity for its participants to fully di...
Продовжити читання
  91 переглядів
  0 Коментарів
91 переглядів
0 Коментарів

Ресурси під час дистанційного навчання

Анотація:  Професія вчителя сьогодні тісно пов'язана з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх впливом на освітні процеси та професійну діяльність. Одним із головних інструментів успіху нової української школи є наскрізне застосування інформаційно-цифрових технологій в освітньому...
Продовжити читання
  118 переглядів
  0 Коментарів
118 переглядів
0 Коментарів

Види мистецтва

​Анотація: Конспект уроку розрахований для учнів 5 класу. Метою уроку є ознайомлення учнів з різними видами мистецтва, збагачення уявлення про французьку культуру; розуміння й аналіз мистецьких творів, розширення загального та мистецького кругозору; виховування в учнів любов до прекрасного, пов...
Продовжити читання
  107 переглядів
  0 Коментарів
107 переглядів
0 Коментарів

Щоденник практичних занять з дисципліни Мікробіологія

Анотація:  Щоденник практичних занять містить всі необхідні матеріали для підготовки до практичного заняття, яка передбачає знання теоретичного матеріалу, вивчення та відпрацювання алгоритмів практичних навичок, виконання цілого ряду завдань, що забезпечують належне засвоєння матеріалу. До завд...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Countries

Анотація: Анотація:This escape room consists of linguistic, morphological, logical and linguo-area tasks combined with technology. If participants complete this route, they will be able to get out of the room. Be careful you have to switch between English and German. The activities can be done ...
Продовжити читання
  96 переглядів
  0 Коментарів
96 переглядів
0 Коментарів

Особливості використання мовних засобів вираження темпоральності у романі Керстін Гір «Рубінова книга»

​Анотація:  Відображення в мові категорій об'єктивного світу – один із актуальних напрямків сучасних наукових досліджень. У цій статті лексико- граматичні засоби вираження часу розглянуто в комплексі, адже мовні одиниці існують у тексті не ізольовано, а творять систему взаємопов'язаних величин,...
Продовжити читання
  96 переглядів
  0 Коментарів
96 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates