Під категорії з розділу:

Англійська мова в початковій школі

Урок української мови у 3 класі

Даний урок розрахований на учнів 3 класу. Його мета сформувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова на основі спорідненості слів. Навчити розрізняти слова, близькі за значенням і спільнокореневі слова. Навчити виділяти спільну частину споріднених слів – корінь. Розвивати уважність учнів до лек...
Продовжити читання
  502 переглядів
  0 Коментарів
502 переглядів
0 Коментарів

Лиственные и хвойные растения: урок-путешествие в 1 классе

Анотація: Урок-путешествие в 1 классе на тему "Лиственные и хвойные растения" Урок поможет расширить представления учащихся о многообразии растений, сформировать понятия хвойные и лиственные растения, познакомить учащихся с представителями лиственных и хвойных растений, произрастающих в родном крае,...
Продовжити читання
  345 переглядів
  0 Коментарів
345 переглядів
0 Коментарів

Педагогічна толерантність вчителя початкових класів

Сучасне суспільство висуває високі вимоги до педагогів школи , виходячи з яких , вчитель повинен будувати освітній процес так , щоб не тільки враховувалися здатності і можливості учнів , а й здійснюв ався максимальний розвиток їх особистості . Теперішній стан розвитку людини і суспільства вимагає ві...
Продовжити читання
  424 переглядів
  0 Коментарів
424 переглядів
0 Коментарів

Розвиток творчого потенціалу особистості засобами інтерактивних технологій

Анотація: Опис досвіду роботи вчителя початкових класів присвячений питанню розвитку творчості особистості, творчих здібностей дитини в умовах початкової школи. Саме початкова школа формує портрет майбутнього громадянина, закладає в неї орієнтири найближчих і далеких задач. Робота містить методи і п...
Продовжити читання
  480 переглядів
  0 Коментарів
480 переглядів
0 Коментарів

Особливості навчання початкового курсу інформатики в умовах освітніх реформ

Анотація:  В даній статті розкрито окремі теоретичні аспекти особливостей навчання початкового курсу інформатики в умовах освітніх реформ; проаналізовано Державний стандарт початкової освіти; досліджено важливість викладання інформатики в початковій школі; за результатами дослідження отримані о...
Продовжити читання
  369 переглядів
  0 Коментарів
369 переглядів
0 Коментарів

Виховна година "Вчимося бути дорими людьми"

Анотація:  Тема: Вчимося бути добрими людьми. Мета: вчити дітей розрізняти поняття «добро», «зло», «милосердя»; вчити аналізувати добрі вчинки, їх мотиви; оцінювати як власні вчинки, так і вчинки інших людей з позицій добра; викликатиу дитинибажання і потребу творити добро у житті; виховувати ч...
Продовжити читання
  439 переглядів
  0 Коментарів
439 переглядів
0 Коментарів

Таблиця множення числа 4.Виконання вправ і розв'язування задач на засвоєння таблиці множення числа 4, клас 2

Анотація:  урок математики у 2 класі Тема: Таблиця множення числа 4.Виконання вправ і розв'язування задач на засвоєння таблиці множення числа 4 Мета: - ознайомити учнів з таблицею множення числа 4; - удосконалювати вміння виконувати вправи на засвоєння таблиці множення на 4; - розвивати кмітлив...
Продовжити читання
  403 переглядів
  0 Коментарів
403 переглядів
0 Коментарів

Казка вчить, як на світі жить

Анотація:  Тема. Узагальнення та систематизація знань учнів за розділом «Казка вчить, як на світі жить». Урок літературного читання в інклюзивному класі. 2 клас Мета. Систематизувати знання учнів за розділом «Казка вчить, як на світі жить»; перевірити рівень сформованості у дітей знань, умінь і...
Продовжити читання
  501 переглядів
  0 Коментарів
501 переглядів
0 Коментарів

Корисні копалини рідного краю

Анотація :На які корисні копалини багата українська земля? Конспект уроку природознавства у інклюзивному класі. 4 клас. Мета: продовжити роботу над вивченням природи України, сформувати поняття «корисні копалини рідного краю», продовжити роботу над розвитком практичних навичок роботи з картою та вмі...
Продовжити читання
  654 переглядів
  0 Коментарів
654 переглядів
0 Коментарів

Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова

Анотація: Даний матеріал "  Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова" має на меті:п ознайомити учнів з органами чуттів людини, за допомогою яких вона сприймає повідомлення; формувати інфор...
Продовжити читання
  389 переглядів
  0 Коментарів
389 переглядів
0 Коментарів

Театр+сім'я+учитель=сімейний клуб

​Анотація:    Download PDF File Here pdf Имя файла: - Размер файла: 1.7 mb Скачать фаил
  355 переглядів
  0 Коментарів
355 переглядів
0 Коментарів

«Виховання дитини в сім’ї» Тренінгове заняття для батьків першокласників

Анотація:  Для успішного розвитку та виховання дітей потрібно підтримувати тісний взаємозв'язок з батьками. Традиційні форми роботи батьківських зборів стають не цікавими.Пропоную сучасну форму спілкування з родинами учнів - тренінг, яка дозволить батькам в інтерактивній формі знайти відпо...
Продовжити читання
  481 переглядів
  0 Коментарів
481 переглядів
0 Коментарів

Цикл внеклассных мероприятий по теме : Здоровый образ жизни.

Анотація:  Здорoвый образ жизни обычно ассооциируется с чем-то нудным и скучным. Однако на самом деле это не так. Правильный образ жизни помогает человеку реализовывать свои планы, oбиваться поставленных целей, всегда быть на высоте и отлично выглядеть. Наверняка ты знаешь, что здоoовье зависит...
Продовжити читання
  352 переглядів
  0 Коментарів
352 переглядів
0 Коментарів

Урок з української мови та Я у світі, 4 клас Тема. Людина має творити добро . Розвиток зв’язного мовлення. Есе « Чому важливо бути доброю людиною ?»

Анотація:  - формування предметних компетентностей : вчити учнів розуміти сутність дружелюбності,милосердя, поступливості,наполегливості,відповідальності ,аргументувати переваги різних чинників, складати і писати есе,наводити приклади,де виявляються усі чесноти; визначати і записувати кожну час...
Продовжити читання
  704 переглядів
  0 Коментарів
704 переглядів
0 Коментарів

Іменники-синоніми, іменники-антоніми в українській та англійській мові

Анотація:  Формування предметних компетентностей: -актуалізувати знання учнів про іменники - синоніми, іменники-антоніми; удосконалювати вміння добирати до поданого іменника2-3 синоніми, антоніми в українській та англійській мові; - вибирати з ряду синонімів іменники, що найточніше відповідають...
Продовжити читання
  409 переглядів
  0 Коментарів
409 переглядів
0 Коментарів

Урок з предмету "Основи здоров'я" у 4 класі. Шкідливі звички та їх вплав на здоров'я людини.

Анотація:  поглиблювати знання учнів про негативний вплив на здоров'я шкідливих звичок, вчити розпізнавати ситуації, які негативно впливають на здоров'я, розвивати мислення, мовлення, вміння оцінювати свої вчинки, виховувати бережливе ставлення до здоров'я, силу волі, активність, уважність, пов...
Продовжити читання
  358 переглядів
  0 Коментарів
358 переглядів
0 Коментарів

Як посолиш, так і їстимеш.І.Франко"Лисичка і Журавель".

Анотація: урок літературного читання у 2класі за мотивами казки Івана Франка "Лисичка і Журавель" з використанням сучасних методів навчання вчить виразно інтонувати казку, правильно читати в особах, аналізувати казкові сюжети, розкривати мотиви вчинків дійових осіб, риси їх характерів; розвивати усн...
Продовжити читання
  452 переглядів
  0 Коментарів
452 переглядів
0 Коментарів

Урок літературного читання "Легкий хліб" 2 клас

Анотація:  Сучасний урок з літературного читання з використанням інтерактивних методів навчання. Тема уроку.Чи буває хліб легким?"Легкий хліб"(білоруська народна казка).Мета уроку формувати ключові компетентності:уміння вчитися,загальнокультурні,соціальні,здоров'язбережувальні,інформаційно-кому...
Продовжити читання
  414 переглядів
  0 Коментарів
414 переглядів
0 Коментарів

Дослід з водою

​Анотація: Анотація:Проектно – дослідницька діяльність на уроках природознавства. Важливо, щоб мислення учнів грунтувалося на дослідженні, пошуках, аналізі, тапорівнянні фактичних результатів спостережень. Дослід – активний метод пізнання природи. Структурні компоненти: 1.Осмислення цілей досліду. 2...
Продовжити читання
  296 переглядів
  0 Коментарів
296 переглядів
0 Коментарів

Історичне значення Шевченкового «Букваря»

Анотація:  Тарас Шевченко – видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний та громадський діяч. Він був людиною універсальних талантів та інтересів. Усе його життя присвячене українському народові. Щирою любов'ю і турботою про майбутнє народу, про його духовність світиться ...
Продовжити читання
  297 переглядів
  0 Коментарів
297 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates