Презентація на тему : " Миколаю , прийди до нас з раю!..."

Анотація: Презентація до свята Миколая на тему: « Миколаю, прийди до нас з раю!... допоможе учням розкрити роль Миколая та Діда Мороза ; їх відмінності , дати святкування ...Слід також задуматись над тим, яку роль в вихованні дітей грає Дід Мороз, а яку Святий Миколай?Слід також задуматись над ...
Продовжити читання
259 переглядів
0 Коментарів

Авторський проект "Формування мотивації до навчання у молодших школярів"

Анотація:  Зміни, що відбуваються у сучасному освітньому середовищі, відбивають тенденції розвитку світової освіти, вимагають від учителя переорієнтації навчально-виховного процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманні динаміка...
Продовжити читання
261 переглядів
0 Коментарів

Урок з літературного читання на тему: "Що означає бути людиною? В. Сухомлинський «Який слід повинна залишити людина на землі?»"

Анотація:  Урок з літературного читання на тему «Що означає бут и людиною? В. Сухомлинський «Який слід повинна залишити людина на землі?» передбачає ознайомлення учнів з твором В. Сухомлинського; порівняннявчинків і поведінки персонажів; вміння робити висновки щодо прочитаного; розвиває зв'язне...
Продовжити читання
293 переглядів
0 Коментарів

Toys and games.

Анотація:   Розробка уроку вивчення нового матеріалу з використанням  інтерактивних форм навчальної роботи: "Мозковий штурм", "Мікрофон"  з англійської мови ( 1 клас).  Мета уроку: створити умови учням запам'ятати назви іграшок та цифр, автоматизувати навички групової роботи...
Продовжити читання
339 переглядів
0 Коментарів

Урок-квест з математики в 4 класі "Ключі від форту Буайар"

Анотація:  Урок-квест з математики в 4 класі "Ключі від форту Буайар" на закріплення вмінь ділити багатоцифрове число на одноцифрове, розв'язувати задачі на знаходження відстані. Дає змогу формувати обчислювальні навички, навички швидкої лічби при повторенні вивченого матеріалу, розвивати вмінн...
Продовжити читання
445 переглядів
0 Коментарів

Подорож у країну Безпеки

Анотація: в иховна година спрямована на повторення та закріплення правил поведінки у складних ситуаціях, поглиблення знань учнів з питань цивільного захисту та виховування почуття відповідальності за своє життя та інших. Використовуються різноманітні форми роботи. Серед них: показ відеороликів, вікт...
Продовжити читання
552 переглядів
0 Коментарів

Твори добро

Анотація:  Розширити знання учнів про людські чесноти; ознайомити із поняттями доброти, честі, справедливості; формувати у школярів найвищі людські цінності: ввічливість, милосердя, людську гідність, чуйність; вчити думати про свої вчинки та їх наслідки; викликати бажання творити добро; розвива...
Продовжити читання
240 переглядів
0 Коментарів

Урок української мови у 3 класі

Даний урок розрахований на учнів 3 класу. Його мета сформувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова на основі спорідненості слів. Навчити розрізняти слова, близькі за значенням і спільнокореневі слова. Навчити виділяти спільну частину споріднених слів – корінь. Розвивати уважність учнів до лек...
Продовжити читання
315 переглядів
0 Коментарів

Лиственные и хвойные растения: урок-путешествие в 1 классе

Анотація: Урок-путешествие в 1 классе на тему "Лиственные и хвойные растения" Урок поможет расширить представления учащихся о многообразии растений, сформировать понятия хвойные и лиственные растения, познакомить учащихся с представителями лиственных и хвойных растений, произрастающих в родном крае,...
Продовжити читання
213 переглядів
0 Коментарів

Педагогічна толерантність вчителя початкових класів

Сучасне суспільство висуває високі вимоги до педагогів школи , виходячи з яких , вчитель повинен будувати освітній процес так , щоб не тільки враховувалися здатності і можливості учнів , а й здійснюв ався максимальний розвиток їх особистості . Теперішній стан розвитку людини і суспільства вимагає ві...
Продовжити читання
256 переглядів
0 Коментарів

Розвиток творчого потенціалу особистості засобами інтерактивних технологій

Анотація: Опис досвіду роботи вчителя початкових класів присвячений питанню розвитку творчості особистості, творчих здібностей дитини в умовах початкової школи. Саме початкова школа формує портрет майбутнього громадянина, закладає в неї орієнтири найближчих і далеких задач. Робота містить методи і п...
Продовжити читання
326 переглядів
0 Коментарів

Особливості навчання початкового курсу інформатики в умовах освітніх реформ

Анотація:  В даній статті розкрито окремі теоретичні аспекти особливостей навчання початкового курсу інформатики в умовах освітніх реформ; проаналізовано Державний стандарт початкової освіти; досліджено важливість викладання інформатики в початковій школі; за результатами дослідження отримані о...
Продовжити читання
232 переглядів
0 Коментарів

Виховна година "Вчимося бути дорими людьми"

Анотація:  Тема: Вчимося бути добрими людьми. Мета: вчити дітей розрізняти поняття «добро», «зло», «милосердя»; вчити аналізувати добрі вчинки, їх мотиви; оцінювати як власні вчинки, так і вчинки інших людей з позицій добра; викликатиу дитинибажання і потребу творити добро у житті; виховувати ч...
Продовжити читання
283 переглядів
0 Коментарів

Таблиця множення числа 4.Виконання вправ і розв'язування задач на засвоєння таблиці множення числа 4, клас 2

Анотація:  урок математики у 2 класі Тема: Таблиця множення числа 4.Виконання вправ і розв'язування задач на засвоєння таблиці множення числа 4 Мета: - ознайомити учнів з таблицею множення числа 4; - удосконалювати вміння виконувати вправи на засвоєння таблиці множення на 4; - розвивати кмітлив...
Продовжити читання
270 переглядів
0 Коментарів

Казка вчить, як на світі жить

Анотація:  Тема. Узагальнення та систематизація знань учнів за розділом «Казка вчить, як на світі жить». Урок літературного читання в інклюзивному класі. 2 клас Мета. Систематизувати знання учнів за розділом «Казка вчить, як на світі жить»; перевірити рівень сформованості у дітей знань, умінь і...
Продовжити читання
316 переглядів
0 Коментарів

Корисні копалини рідного краю

Анотація :На які корисні копалини багата українська земля? Конспект уроку природознавства у інклюзивному класі. 4 клас. Мета: продовжити роботу над вивченням природи України, сформувати поняття «корисні копалини рідного краю», продовжити роботу над розвитком практичних навичок роботи з картою та вмі...
Продовжити читання
396 переглядів
0 Коментарів

Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова

Анотація: Даний матеріал "  Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова" має на меті:п ознайомити учнів з органами чуттів людини, за допомогою яких вона сприймає повідомлення; формувати інфор...
Продовжити читання
219 переглядів
0 Коментарів

Театр+сім'я+учитель=сімейний клуб

​Анотація:    Download PDF File Here pdf Имя файла: - Размер файла: 1.7 mb Скачать фаил
227 переглядів
0 Коментарів

«Виховання дитини в сім’ї» Тренінгове заняття для батьків першокласників

Анотація:  Для успішного розвитку та виховання дітей потрібно підтримувати тісний взаємозв'язок з батьками. Традиційні форми роботи батьківських зборів стають не цікавими.Пропоную сучасну форму спілкування з родинами учнів - тренінг, яка дозволить батькам в інтерактивній формі знайти відпо...
Продовжити читання
333 переглядів
0 Коментарів

Цикл внеклассных мероприятий по теме : Здоровый образ жизни.

Анотація:  Здорoвый образ жизни обычно ассооциируется с чем-то нудным и скучным. Однако на самом деле это не так. Правильный образ жизни помогает человеку реализовывать свои планы, oбиваться поставленных целей, всегда быть на высоте и отлично выглядеть. Наверняка ты знаешь, что здоoовье зависит...
Продовжити читання
219 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates