Під категорії з розділу:

Англійська мова в початковій школі

Урок природознавства з використанням піснезнайки

Анотація:   Урок природознавства 4 клас (з використанням "Піснензнайки") Тема. Всесвіт і Сонячна система. Як і чому людство змінювало свої уявлення про Всесвіт. Мета: розповісти учням про уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт. Розвивати вміння порівнювати і робити висновки; на до...
Продовжити читання
  47 переглядів
  0 Коментарів
47 переглядів
0 Коментарів

Урок математики з використанням піснезнайки

​ Урок математики 1 клас (з використанням "Піснезнайки") Тема . Число 7. Склад числа 7. Дні тижня. Складання прикладів. Мета . Вправляти учнів у засвоєнні різних випадків складу числа 7; складанні й розв'язуванні прикладів в межах 7; закріплювати навички порядкової лічби. Показати який цікавий світ ...
Продовжити читання
  40 переглядів
  0 Коментарів
40 переглядів
0 Коментарів

Практика організації соціально - орієнтованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Анотація: Стаття висвітлює вивченню особливості проведення заходів із дітьми з затримкою психічного розвитку. Розглянуто, проаналізовано й узагальнено дані методичної літератури щодо виникнення і прояву затримки психічного розвитку дітей, доцільності застосування засобів і методів під час робот...
Продовжити читання
  34 переглядів
  0 Коментарів
34 переглядів
0 Коментарів

Поєднання інтерактивних методик навчання з розвитком мотивацій молодших школярів як умова підвищення ефективності навчання

Анотація:  Молодший шкільний вік особливо сприятливий для розвитку мотивації досягнення успіхів у навчальній, трудовій, ігровій діяльності дітей. Згодом цей мотив стає досить стійким, домінує над мотивом уникнення невдач, прискорює розвиток різноманітних здібностей дитини. Я розглядаю питання ф...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Барви осені

​Анотація:  запропоновано урокз літературного читання, природознавства, образотворчого мистецтва, який розроблено за оновленою програмою зурахуванням ключових компетентностей.Інтеграція допомагає вчителю різнобічно і системно сформувати уявлення учнів про осінь як пору року. Осінь розглядається...
Продовжити читання
  41 переглядів
  0 Коментарів
41 переглядів
0 Коментарів

Урок-соревнование по русскому языку 4 класс Тема: «Имя прилагательное»

Анотація:  Тип урока : контроль знаний Цель: проверка знаний, умений и навыков каждого ученика по теме «Имя прилагательное» Задачи: •Выявить полноту знаний, умений и навыков каждого ученика по теме; •Выявить пробелы в знаниях и умениях обучающегося и определить типичные ошибки для каждого учени...
Продовжити читання
  51 переглядів
  0 Коментарів
51 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок на тему " Справи - слони. Відстанеш годиною- не здоженеш родиною"

​Анотація:  Інтегрований урок на тему " Справи-слони. Відстанеш годиною- не здоженеш родиною".Німецька мова , викладач Ганжа В.В. інтегрується в предмет , програми " Інтелект Ікраїни " , " Навчаємось разом", викладач Котенко І.А.Урок містить мотиваційну розминку німецькою мовою, ребуси українсь...
Продовжити читання
  47 переглядів
  0 Коментарів
47 переглядів
0 Коментарів

Масленица

Анотація:  □Масленица идет, блин да мед несет. □Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны. □ Масленица сем дней гуляет. Как на масляной неделе в потолок блины летели. Не все коту Масленица. (Запись на доске) Учитель: Вот уж зимушка проходит, Снег и холод прочь уводит, Весну красную приводит. ...
Продовжити читання
  51 переглядів
  0 Коментарів
51 переглядів
0 Коментарів

Стаття " Формування читацьких інтересів"

Анотація: ця стаття містить м етодологічні положення про читацький інтерес дитини . Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів початкових класів.  Система формування читацької самостійності молодших школярів. Мета роботи – окреслити процес формування читацьких інтересів та читацьк...
Продовжити читання
  56 переглядів
  0 Коментарів
56 переглядів
0 Коментарів

Видатні винахідники сучасності

​Анотація: Дана публікація розповідає про видатних винахідників сучасності, які внесли великий вклад в нашу сучасність.   Download PDF File Here pdf Имя файла: -- Размер файла: 711 kb Скачать фаил
  55 переглядів
  0 Коментарів
55 переглядів
0 Коментарів

Комбінований урок - подорож з української мови, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва "У чарівному лісі" для 3 класу

Анотація:   Комбінований урок - подорож з української мови, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва "У чарівному лісі" для 3 класу на тему "Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами." У комбінованому уроці - подорожі "У чарівному лісі" для 3 класу використані відео ...
Продовжити читання
  60 переглядів
  0 Коментарів
60 переглядів
0 Коментарів

Внеклассное мероприятие 4В классе

Анотація:  Цели: •формировать у учащихся доброту, милосердие; • выявить правильные и ошибочные представления о доброте и добрых делах; • формировать понятия общечеловеческих ценностей: соблюдать принципы нравственности и морали, любить и уважать свой и чужой труд; •воспитывать уважительное отно...
Продовжити читання
  51 переглядів
  0 Коментарів
51 переглядів
0 Коментарів

Контрольні роботи з літературного читання для 3 класу (Аудіювання)

Анотація:  Навчальний предмет «Літературне читання»- органічна складова освітньої галузі «Мови і літератури». У Державному Стандарті початкової загальної освіти підкреслено, що «…метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативноїі піз...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Интегрированный урок математики и природоведения «Математическое путешествие по Африке»

Анотація Интегрированный урок математики и природоведения «Математическое путешествие по Африке» на тему " Задачи на нахождение времени по расстоянию и скорости. Действия с именованными числами. В чём особенность растительного и животного мира Африки?" В интегрированном уроке математики и ...
Продовжити читання
  95 переглядів
  0 Коментарів
95 переглядів
0 Коментарів

Школа чарівної клітиночки

Анотація:  Оволодіння грамотою – це складна розумова діяльність, яка потребує певного ступеня зрілості багатьох психічних функцій дитини. Письмо – складна форма мовленнєвої діяльності, багаторівневий процес, в якому приймають участь різні аналізатори: мовнослуховий, мовноруховий, зоровий, загал...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Тема.Ірен Роздобудько "Я зніматимусь в кіно"

Анотація:  Мета: Ознайомити учнів із творчістю сучасної української письменниці Ірен Роздобудько ; розширити коло читання; вчити визначати головну думку твору та переказувати текст; формувати навички правильного, виразного читання. Розвивати та поповнювати словниковий запас учнів. Виховувати по...
Продовжити читання
  99 переглядів
  0 Коментарів
99 переглядів
0 Коментарів

Урок математики у 1 класі НУШ (Інтеграція "Математика", "Я досліджую світ").Тиждень "Професії". "Лічба 1 – 10. Математика у професіях. Гра «У магазині».

Анотація: Урок математики у 1 класі НУШ (Інтеграція "Математика", "Я досліджую світ").Тиждень "Професії". "Лічба 1 – 10. Математика у професіях. Гра «У магазині». Даний матеріал дає змогу продовжити знайомство дітей з професіями, розширювати їхній особистий досвід, коло знань про працю дорослих...
Продовжити читання
  188 переглядів
  0 Коментарів
188 переглядів
0 Коментарів

контрольна робота з літературного читання

Анотація:  Контрольна робота з літературного читання для учнів 3 класу. Перевірка навички читання мовчки здійснюється в письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного. Учні мають прочитати текст мовчки і письмово виконати завдання.Навчальнийпредмет «Літературне ч...
Продовжити читання
  185 переглядів
  0 Коментарів
185 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з математики

Анотація:  Анотація:Урок з математики для учнів 4 класу. Педагогічна цінність уроку складається в побудові його так, щоб діти відчули активну роль у навчальному процесці. Інтегральні знання учнів при вивченні математики мають формуватися під впливом переплетіння суміжних дисциплін. Навчання спр...
Продовжити читання
  118 переглядів
  0 Коментарів
118 переглядів
0 Коментарів

Навчання грамоти

Анотація: Закріпити знання про вивчені букви і звуки: голосні і приголосні. Формувати вміння складати речення на задану тему. Виховувати почуття любові до України. На уроці учні будуть формувати уявлення про звуко-буквені співвідношення в системі голосних і приголосних , навчяться розвивати навички ...
Продовжити читання
  131 переглядів
  0 Коментарів
131 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates