Як створити художній образ "Дерево життя" у декоративному мистецтві

Анотація Анотація У сучасному освітньому просторі поширено образ-символ «Дерево життя», якому ще з давніх часів приділяють велику увагу. Про цей образ, як основу Всесвіту, згадується у Біблії, міфах, казках, легендах усіх країн Світу. Його також називають Всесвітнім деревом або Іггдрасиль, що у скан...
Продовжити читання
  216 переглядів
  0 Коментарів
216 переглядів
0 Коментарів

Завдання для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів («Мистецтво, 11-й клас»)

Анотація:   тестові завдання розроблені вчителем мистецтва Чикаленко Р.В. Контрольна робота з мистецтва для 11 класу за темою I розділу "Мистецтво європейського культурного регіону". Робота містить 3 теми з тестовими завданнями, які можуть бути використані вчителем для проведення узагальню...
Продовжити читання
  235 переглядів
  0 Коментарів
235 переглядів
0 Коментарів

"Музика та казка"- позакласне читання

Анотація:  Позакласне читання є унікальним у формуванні читача, який самостійно набуватиме необхідних знань через «спілкування» з автором твору, художнього і особистісного розвитку, громадянського і духовного становлення підростаючого покоління. Головна його мета – вчити учнів правильному, вира...
Продовжити читання
  421 переглядів
  0 Коментарів
421 переглядів
0 Коментарів

Розвиток творчих здібностей у дітячому хореографічному колективі як основа профорієнтаційної роботи

​Анотація:  Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю не втрачає своєї актуальності у сучасних умовах стрімкого і динамічного розвитку суспільства. Більше того, сьогодні, в період інформатизації і комп'ютеризації, нарощування технологічних потужносте та розробки наносистем, швидкими темпами ...
Продовжити читання
  242 переглядів
  0 Коментарів
242 переглядів
0 Коментарів

Ребуси патріотичної тематики

​Анотація:  У статті висвітлюється питання важливості використання ребусів в освітньому процесі, як одного із найпопулярніших методів повторення та узагальнення навчального матеріалу у моїй практиці.Подано декілька авторських ребусів, якіможна використати як під час проведення уроків, так і в п...
Продовжити читання
  286 переглядів
  0 Коментарів
286 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка "Впровадження Орфпідходу на уроках музичного мистецтва НУШ"

​Анотація:  Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування творчої, мислячої особистості, конкурентоспроможної в сучасному світі. Головною метою школи, як зазначено в, є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу та таких індивідуальних здібностей особистості, які з...
Продовжити читання
  252 переглядів
  0 Коментарів
252 переглядів
0 Коментарів

Опера «Тарас Бульба» М.Лисенка – монументальний твір національної скарбниці.

Анотація:  опера «Тарас Бульба» М.Лисенка – монументальний твір національної скарбниці. Мета уроку полягає у засвоєнні значення опери «Тарас Бульба» М.Лисенка як складової національної скарбниці, у розкритті жанрових особливостей опери (історико-героїчна народна драма); у визначенні особливосте...
Продовжити читання
  610 переглядів
  1 коментар
610 переглядів
1 коментар

Добірка дистанційних завдань з композиції

​Анотація:    Download PDF File Here Имя файла: --------- Размер файла: 1 mb Скачать фаил
  388 переглядів
  0 Коментарів
388 переглядів
0 Коментарів

Дистанційне навчання з образотворчих дисциплін

​Анотація:    Download PDF File Here Имя файла: ---------------1 Размер файла: 623 kb Скачать фаил
  295 переглядів
  0 Коментарів
295 переглядів
0 Коментарів

Розробка інтегрованого уроку музичного мистецтва в 6 класі "Жанр етюду в мистецтві".

Анотація: Конспект інтегрованого уроку музичного мистецтва для учнів 6 класу містить саме розробку уроку, презентацію (QR-код), робочий зошит, музичний матервал (QR-код). Дана розробка стане в нагоді також і учителям мистецтва. Родзинкою уроку є творчість учнів під час уроку (замальовка етюду з...
Продовжити читання
  320 переглядів
  0 Коментарів
320 переглядів
0 Коментарів

Дорожня карта

Анотація:  Дорожня карта для учнів 6 класу (урок мистецтва) стане в нагоді як для офлайн-уроків, так і для онлайн-уроків. Дорожня карта - не є конспектомуроку та може бути використана для розширення знань звідповідної теми, більш глибокого занурення в тему уроку. Матеріал орієнтований на підруч...
Продовжити читання
  1014 переглядів
  0 Коментарів
1014 переглядів
0 Коментарів

«Мистецтво і де Я?»

​Анотація:  Збірка методичних напрацювань з образотворчого мистецтва для учнів 5—7 класів «Мистецтво і де Я?»  спрямована на оновлення освітньої діяльності відповідно до вимог Державного стандарту шкільної освіти (нова редакція) шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій. Особлив...
Продовжити читання
  385 переглядів
  0 Коментарів
385 переглядів
0 Коментарів

Рекомендації щодо впровадження українського фольклору в навчальний процес на уроках музичного мистецтва.

Анотація:  У наш час стрімкого розвитку науки і техніки, комп'ютерізації спостерігаємо багато недоліків у формуванні духовних якостей в школярів, таких як щирість, лагідність, взаємоповага, душевність і т.д.Тому відродження і впровадження в навчально-виховний процес кращих зразків українського ...
Продовжити читання
  622 переглядів
  0 Коментарів
622 переглядів
0 Коментарів

Развитие творческой личности посредством игры в детском духовом оркестре

Анотація:  Важнейшей задачей образования в нашей стране является всестороннее развитие молодого поколения. Очень важно, чтобы каждому была привита любовь к музыке, чтобы каждый, независимо от того, станет он профессионалом или нет, научился передавать свои переживания, мысли языком музыки и пон...
Продовжити читання
  330 переглядів
  0 Коментарів
330 переглядів
0 Коментарів

Артдизайн у створенні Personal Identity. Екошопер з унікальним штампом

​Анотація:  Ознайомити учнів із поняттями: «дизайн», «артдизайн», «персональний бренд», «айдентика», «штамп». Пояснити особливості, ключові принципи артдизайну; відмінності дизайну та мистецтва.  Розповісти про різновиди штампів; як їх застосовують у створенні айдентики, персонального брен...
Продовжити читання
  326 переглядів
  0 Коментарів
326 переглядів
0 Коментарів

Формування технічної майстерності учнів в класі фортепіано спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів

Анотація: Методичні рекомендації присвячені проблемі формування технічної майстерності учнів в класі фортепіано дитячої музичної школи та розраховані на викладачів фортепіано дитячих музичних шкіл. Методичні рекомендації побудовані на основі теоретичного та практичного доробку, напрацьованого в...
Продовжити читання
  372 переглядів
  0 Коментарів
372 переглядів
0 Коментарів

Лекція - концерт "Сторінки історії гітари"

Анотація: Лекція - концерт " Сторінки історії гітари " - це розробка виховного заходу для учнів середнього шкільного віку. Може використовуватись як в загальноосвітній школі, так і в спеціалізованих навчальних закладах. Призначена для проведення у актовій залі. Розробка містить посилання на від...
Продовжити читання
  330 переглядів
  0 Коментарів
330 переглядів
0 Коментарів

Формування музично-естетичного смаку старшокласників у процесі позакласної роботи.

Анотація:  Особливого значення приділяється вивченнюособистісних рис учня, пов'язаних з естетичним ставленням до довкілля і відтворюванням їх у життєдіяльності, педагогічна діяльність, пов'язана з формуванням музично-естетичного смаку як інтегративного складника музичної культури старшокласникі...
Продовжити читання
  336 переглядів
  0 Коментарів
336 переглядів
0 Коментарів

Специфика исполнения кларнетовых концертов XVIII века (на примере произведений Я. Стамица и В.А. Моцарта)

Анотація:  Актуальность темы расширение и углубление представлений о музыкальной культуре прошлого - одна из характерных особенностей современного музыкознания. Эта тенденция развивается и в исполнительской практике. Все чаще при игре старинной музыки используются аутентичные инструменты канувш...
Продовжити читання
  330 переглядів
  0 Коментарів
330 переглядів
0 Коментарів

Сценарій конкурсу «Битва хорів» (для учнів 1-4 класів)

Анотація:  мета заходу підняти пізнавальний рівень учнів у галузі української народної та сучасної музики,розширити виконавські можливості, сприяти вихованню в учнів національної самосвідомості, поширити зв'язки української народної та сучасної пісні. Завдання: виявлення талановитих викона...
Продовжити читання
  409 переглядів
  0 Коментарів
409 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates