Інтерактивні технології в навчальному процесі ДПТНЗ

Анотація:  Рекомендовано для викладачів та майстрів в/н професійно-технічних навчальних закладів при підготовці фахівців робітничих професій. Мета: розвиток і впровадження у сучасної педагогічної практики інноваційних освітніх технологій в навчальний процес професійно-технічних навчальних закла...
Продовжити читання
185 переглядів
0 Коментарів

"Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права". Практична робота.

Анотація: Вашій увазі представляється практичне заняття "Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права" Останні роки ліцеїсти часто задають мені запитання про те, що повага до права війни і його норм у зоні проведення АТО не здійснюються. І прикладів цьому чимал...
Продовжити читання
274 переглядів
0 Коментарів

Фотомонтаж та обробка растрових зображень в Adobe Photoshop

​Анотація: В даній письмовій роботі мною підготовлено структуру та навчальний матеріал для проведення уроку з предмету професійно-теоретичної підготовки «Інформаційні технології» згідно державних стандартів. Тема уроку розглянута в письмовій роботі: «Фотомонтаж та обробка растрових зображень в ...
Продовжити читання
320 переглядів
0 Коментарів

Аналіз основних складових впровадження Закону України «Про освіту».

Анотація:  Новий Закон України «Про освіту» передбачає реформування освіти,системну трансформацію сектору, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до вищих навчальних закладів. Головним завданням освіти має бути формування свідомих, суспільно активни...
Продовжити читання
253 переглядів
0 Коментарів

Ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти відповідно до нового Закону України "Про освіту"

Анотація:  У статті надані роз'яснення щодо ліцензування провадження освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності відповідно до законів України "Про освіту", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження освітньої діяль...
Продовжити читання
133 переглядів
0 Коментарів

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Обслуговування рухомого складу"

Анотація:  Програма вміщує в собі матеріал навчальної дисципліни "Обслуговування рухомого складу", короткі методичні вказівки до тем, що вивчаються. Програмою дисципліни передбачено вивчення видів технічного обслуговування рухомого складу, термін їх проведення і об'єм робіт. Тематика цих питань...
Продовжити читання
206 переглядів
0 Коментарів

Наскрізне навчання

Анотація:  Освіта для сталого розвитку передбачає зміну форм та методів навчання. Виникає потреба в об'єднанні ідей, наукових теорій, технологій навчання у процесі скоординованої діяльності вчителів різних навчальних предметів. «Наскрізне навчання» означає навчання, яке проходить наскрізь різни...
Продовжити читання
332 переглядів
0 Коментарів

Методичний посібник з використання новітніх комп'ютерних технологій у курсовій роботі шляхом проведення інтегрованого заняття з предметів "Економіка, організація і планування виробництва" та "Практична робота на ПК"

1
Співавтор: Афанасенко Ольга Іванівна Анотація:  У методичному посібнику запропоновано один із методів активного навчання, який використовується у навчальній практиці, а саме, інтегроване заняття, яке активізує розумову діяльність студентів, розвиває творчі здібності майбутніх фахівців. В розроб...
Продовжити читання
249 переглядів
0 Коментарів

Монстри і монстрики шкільного життя

       Чи знаємо ми, що таке школа? Так, це храм знань. А те, що у цьому храмі мешкають злі страшні монстри, вам відомо? І ці жахіття однаково лякають дітей, батьків і вчителів. Найбільшого і найлютішого монстра звуть Домзав, він переслідує учнів після школи і вимагає виконати вп...
Продовжити читання
1150 переглядів
1 коментар

Розвиток вмінь сприймання аудіотекстів на слух на уроках англійської мови в учнів початкової школи

Анотація:  Пропонуємо до Вашої уваги статтю "Розвиток вмінь сприймання аудіотекстів на слух на уроках англійської мови в учнів початкової школи", у якій ми спробували систематизувати типові труднощі аудіювання, а також шляхи та методи успішного розвитку у молодших школярів вмінь сприймання на с...
Продовжити читання
215 переглядів
0 Коментарів

Тайм - менеджнент або мої 24години

Анотація:  як працювати так, щоб роботу не нести додому? Відповідь на це запитання Ви зможете знайти, переглянувши дану презентацію: "Тайм - менеджнент або мої 24години", мета якої є - ознайомити із засадами тайм-менеджменту, навчити педагогів максимально використовувати свій особистісний потен...
Продовжити читання
357 переглядів
0 Коментарів

Рекомендації для батьків, у яких діти мають розлади аутичного спектру

Анотація:  В теперішній час багато дітей народжуються з різними психосоматичними порушеннями. Серед таких є і аутизм. Зіштовхнувшись із цією проблемою батьки часто не знають, як правильно себе поводити, виховувати та навчати дитину з РАС, будувати діалог з нею. Аутизм – це не результат поганого...
Продовжити читання
188 переглядів
0 Коментарів

Адаптація і модифікація освітнього процесу для дітей з РАС у молодшому шкільному віці

Анотація:  адаптація дає змогу розширювати обсяги методів навчання, а також враховувати вікові потреби учнів. Вона враховує інтереси учнів та їх різноманітність, допомагає окремим учням компенсувати їх фізичні чи поведінкові відмінності. В своїй роботі я здійснюю адаптацію, щоб надати дітям рів...
Продовжити читання
208 переглядів
0 Коментарів

Посібник з образотворчого мистецтва «Мистецька скарбничка»

Анотація:  Образотворче мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадянського і духовного становлення підростаючого покоління. Посібник допоможе вчителям перевірити знання учнів з образотворчого мистецтва. Він вчить учнів сприймати, аналізувати т...
Продовжити читання
181 переглядів
0 Коментарів

Основні дидактичні принципи навчання дітей з синдромом Дауна

Анотація:  Основні дидактичні принципи навчання дітей з синдромом Дауна Соціальна підтримка учня із синдромом Дауна – це цілий комплекс проблем, які пов'язані з лікуванням, освітою, соціальною адаптацією та інтеграцією до суспільства. Саме з такими учнями ми працюємо в КНЗ «Житомирська загально...
Продовжити читання
200 переглядів
0 Коментарів

Аналітична довідка за результатами проведення моніторингового дослідження в дошкільному підрозділі Комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс№1» Харківської обласної ради з 03 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року

Анотація:  Моніторинг якості дошкільної освіти здійснювався шляхом анкетування, тестування, опитуваннявсіх учасників освітнього процесу, також проводилися спостереження, бесіди з вихованцями в групі під час занять, ігор, прогулянки, проведення розваг та свят тощо. Мета моніторингу: отримання об...
Продовжити читання
192 переглядів
0 Коментарів

Від авторитарності до співробітництва: недирективне навчання К. Роджерса

​Анотація: Одним з основних принципів концепції «Нової української школи» є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей і задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей ...
Продовжити читання
354 переглядів
0 Коментарів

Шляхи формуванння предметних географічних компетентностей учнів через реалізацію краєзнавчого принципу.

Анотація:  Анотація: В своїй практичній діяльності я впроваджую в практику краєзнавчий принцип через проведення найбільш доступних і масових форм вивчення природи і господарства краю, в яких переважають елементи живого спостереження, екскурсій, подорожі та походи. Сучасне суспільство вимагає ві...
Продовжити читання
222 переглядів
0 Коментарів

"Обробка поверхонь та відрізання деталі на токарному верстаті"

​Анотація: Навчальна практика являється складовою частиною навчального процесу і має за мету: підготувати студентів до більш досконалого вивчення навчальних дисциплін; виховати працелюбність, акуратність, почуття відповідальності за доручену роботу; прививати необхідні навички в виконанні основних в...
Продовжити читання
306 переглядів
0 Коментарів

Ситуаційний метод навчання: витоки, сутність,переваги, передумови застосування

​Анотація:  Цей метод підготувало саме життя. Бо саме в ньому виникають різні ситуації, проблеми, які людина повинна вирішувати щоб жити, розвиватись, навчатись. Вперше він був розроблений в педагогіці відомим представником прагматизму Д.Дьюі (1859-1952). Дьюі розкритикував існуючу в США систем...
Продовжити читання
344 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates