Планування та реалізація індивідуальної траєкторії саморозвитку вчителя

Анотація: Подано в изначення поняття « траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника » як засобу реалізації особистісного підходу до професійного саморозвитку педагога з метою підвищення кваліфікації. Визначено етапи проєктування індивідуальної освітньої траєкторії. Розглянуто переваги в...
Продовжити читання
  21 переглядів
  0 Коментарів
21 переглядів
0 Коментарів

40 незвичайних історій. Додаткові матеріали до уроків історії і не тільки...

Анотація:  Збірка додаткових матеріалів «40 незвичайних історій» присвячена розгляду питань про історичний шлях побутових речей, харчових продуктів, якими широко користується сучасний школяр. У збірці зроблено акцент на цікаві випадки, міфи, легенди, які трапилися з побутовими речами та продукт...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

Українська народна пісня в житті та творчості М. Коцюбинського

Анотація: У роботі автор досліджує вплив української народної пісні на формування світогляду та переконань великого українського письменника Михайла Коцюбинського. Особлива увага приділяється творам, у яких Великий Сонцепоклонник виявив себе глибоким знавцем цього найпоширенішою виду усної наро...
Продовжити читання
  29 переглядів
  0 Коментарів
29 переглядів
0 Коментарів

«Впровадження власних медіауроків з української мови та літератури як технологія інноваційного навчання»

​Анотація: р еалізація змін у житті України, особливо останнім часом, в умовах пандемії та вимушеного карантину, неможлива без кардинальних інноваційних нововведень в усіх галузях діяльності суспільства, зокрема освіти. Нині освіта стає одним із визначальних чинників відтворення продуктивних сил сус...
Продовжити читання
  65 переглядів
  0 Коментарів
65 переглядів
0 Коментарів

Інтерв’ю як ігрова технологія формування медіаграмотності

Анотація:  Учнівська медійна діяльність навчального закладу є різновидом активності старшокласників та виконує багатофункціональну роль у формуванні сучасної медіаграмотної особистості. Як зацікавити учнів? Може через медіаігри? Поради учням-медійникам для вдалого проведення інтерв'ю. Створення...
Продовжити читання
  78 переглядів
  0 Коментарів
78 переглядів
0 Коментарів

Складання та коригування ІПР

Анотація:  Передумовою у забезпеченні успішності навчання дитини з  особливими освітніми потребами у загальноосвітньому  навчальномузакладіє індивідуалізаціянавчально-виховного  процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на  меті:  розроблення ком...
Продовжити читання
  74 переглядів
  0 Коментарів
74 переглядів
0 Коментарів

Змішане навчання - наше майбутнє

Анотація: На мою думку, під час дії кaрантинних обмежень і не тільки, освітній процес у коледжі може бути організовaний у формі змішaного навчaння онлайн і офлайн. За якого одні групи знаходяться на дистанційному навчанні інші діляться на підгрупи, одна частина групи навчається очно, а інша – д...
Продовжити читання
  71 переглядів
  0 Коментарів
71 переглядів
0 Коментарів

Діяльнісна сутність комунікативно-орієнтованого навчання

​Анотація:  Проблема викладання іноземної мови в школі в даний час особливо актуальна, тому що зміни в характері освіти все більш явно орієнтують його на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців. У школах повине...
Продовжити читання
  82 переглядів
  0 Коментарів
82 переглядів
0 Коментарів

Довідковий матеріал до ЗНО 2021 з математики

​Анотація: Розробка містить систематизовані довідкові матеріали для підготовки до ЗНО з математики 2021. Складається з формул та відомостей за весь курс шкільної математики, які потрібні при складанні ЗНО, але відсутні в зошиті ЗНО 2021. Формули геометрії супроводжуються відповідними рисунками ...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

Дослідження рідкісних ранньоквітучих видів рослин

​Анотація:  Запропонована робота висвітлює результатидослідженьчленівекспедиційного загону «Юні екологи - краєзнавці» КЗ Скалатського будинку школярівзарідкісними ранньоквітучимирослинамина території Тернопільської області,якіпотребують особливоїохорони. У роботі зібрано описовий та фотографічн...
Продовжити читання
  74 переглядів
  0 Коментарів
74 переглядів
0 Коментарів

Дослідження орнітофауни в межах власного населеного пункту

​Анотація:  Авторська розробка природоохоронного проекту « Дослідження орнітофауни в межах власного населеного пункту (м. Скалата Тернопільської області) » має на меті популяризувати гуманне ставлення до зимуючих та осілих птахів України. Проект характеризується як інноваційна педагогічна техно...
Продовжити читання
  77 переглядів
  0 Коментарів
77 переглядів
0 Коментарів

Особливості виховання обдарованих дітей

Розробка спрямована на висвітлення проблем та особливостей виховання обдарованих дітей. У розробці висвітлено досвід провідних країнах світу з рішення проблеми виховання обдарованих дітей. Визначено нормативно-правову базу України, що вимагає здійснення педагогічної підтримки дітей з особливими здіб...
Продовжити читання
  104 переглядів
  0 Коментарів
104 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка «Посібник електрогазозварника по розшифруванню марок електродів»

Анотація:  Дана розробка призначена як для учнів, для професійних електрогазозварників,технологів зварювального виробництва, конструкторам. Завдяки таблицям, малюнкам,схемам учні краще засвоюють вивчений матеріал і можуть застосовувати його під час навчання, виробничої практики, а професіонали ...
Продовжити читання
  140 переглядів
  0 Коментарів
140 переглядів
0 Коментарів

Формування технічної майстерності учнів в класі фортепіано спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів

Анотація: Методичні рекомендації присвячені проблемі формування технічної майстерності учнів в класі фортепіано дитячої музичної школи та розраховані на викладачів фортепіано дитячих музичних шкіл. Методичні рекомендації побудовані на основі теоретичного та практичного доробку, напрацьованого в...
Продовжити читання
  175 переглядів
  0 Коментарів
175 переглядів
0 Коментарів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварників

Анотація: Залучення учнів до активного пізнавального процесу сприяє їх особистісному розвитку, що в повній мірі відповідає сформованим на сьогоднішній день запитам суспільства до професійно-технічної освіти. Вирішити це завдання можна шляхом використання сучасних педагогічних технологій. У дані...
Продовжити читання
  100 переглядів
  0 Коментарів
100 переглядів
0 Коментарів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварників

​Анотація: Залучення учнів до активного пізнавального процесу сприяє їх особистісному розвитку, що в повній мірі відповідає сформованим на сьогоднішній день запитам суспільства до професійно-технічної освіти. Вирішити це завдання можна шляхом використання сучасних педагогічних технологій. У дан...
Продовжити читання
  105 переглядів
  0 Коментарів
105 переглядів
0 Коментарів

Формування професійної компетентності студентів шляхом проведення інтегрованих занять з використанням новітніх комп’ютерних технологій для виконання практичних робіт при вивчені спеціальних дисциплін

​Анотація:  Співавтори: Бердичевська Тетяна Михайлівна та Іскра Олена Леонідівна У методичній розробці запропонована одна з прогресивних форм викладання матеріалу курсів, між якими існують між предметні зв'язки, а саме, інтегроване заняття, яке активізує розумову діяльність&...
Продовжити читання
  137 переглядів
  0 Коментарів
137 переглядів
0 Коментарів

Хімічний зв'язок і будова речовини

​Анотація:  Хімічний зв'язок і будова речовини Мета: узагальнити знанняпро хімічний зв'язок та будову речовин, показати взаємозв'язок між будовою речовин таїх фізичними властивостями наоснові знань про типи хімічних зв'язків у неорганічних речовинах.Сформувативміння характеризувати фізичні влас...
Продовжити читання
  195 переглядів
  0 Коментарів
195 переглядів
0 Коментарів

Основні класи неорганічних сполук

​Анотація:  Основні класи неорганічних сполук Мета: повторити хімічні поняття, розглянуті під час вивчення хімії 8 класу; узагальнити й систематизувати знання про класи неорганічних сполук, їх генетичні зв'язки, хімічні властивості. Тип уроку : узагальнення й систематизації знань. Форми роботи:...
Продовжити читання
  140 переглядів
  0 Коментарів
140 переглядів
0 Коментарів

Мас-медіа як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності в біології та екології

​Анотація:  Основною компетентністю в природничих науках є інформаційно-цифрова, що спрямовує на дослідницькі і життєзабезпечувальні навички учнів у сучасному світі. Тому на уроках біології і екології та в позакласній роботі використовую один із ефективних технологій навчання – метод проєктів. ...
Продовжити читання
  136 переглядів
  0 Коментарів
136 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates