ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація:  Розробка містить методичні рекомендації щодо використання арт-технологій на гурткових заняттях в закладі позашкільної освіти. В даній роботі наведено приклади використання методів та напрямків арт-технологій заснованих на образотворчій та творчій діяльності гуртківців. Запропоновані ...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

Вимоги часу - електронний начальний курс з дисципліни

Анотація: Пандемія, а потім ще більш серйозніше випробовування повномаштабне вторгнення, внесло свої корективи в освітній процес. Ці умови збільшили навантаження на пазаурочну роботу та привели до змін принципів в отриманні знань. Тому виникає необхідність створення електронного навчально курсу...
Продовжити читання
  135 переглядів
  0 Коментарів
135 переглядів
0 Коментарів

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ. РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація: Навчання сучасних дітей відбувається за допомогою різних медіа (засобів передавання інформації), а значить, виникає необхідність вивчати і самі медіа, щоб зробити перебування в цьому просторі безпечним, корисним, цікавим. Для цього потрібно дорослим володіти цими знаннями. Надважливим...
Продовжити читання
  245 переглядів
  0 Коментарів
245 переглядів
0 Коментарів

Конспект інтегрованого заняття на «Крилах часу»

Анотація:  Мета: розширити кругозір дітей та збагатитиуявлення про час .Збагатитипредметнопростороверозвиваючесередовищеновими формамиробіт з дітьми, створюючисприятливіумови для засвоєння дошкільниками чіткогоуявленняпро час. Сформувати знання про музей та його значення в житті. формувати у до...
Продовжити читання
  271 переглядів
  0 Коментарів
271 переглядів
0 Коментарів

Арт-терапія в інклюзивній освіті дітей з особливими освітніми потребами

Анотація:  В сучасному світі набирає обертів питання безбар'єрного середовища, середовища в якому актуальною стає інклюзивна освіта, так як діти включаються до загальноосвітнього навчального простору. В свою чергу сучасна система освіти має забезпечити дітей з особливими освітніми потребами пси...
Продовжити читання
  291 переглядів
  0 Коментарів
291 переглядів
0 Коментарів

«Виготовлення квітки орхідеї з фоамірану»

​Анотація:  Розробка «Виготовлення квітки орхідеї з фоамірану» знадобиться: - для вчителів трудового навчання, технологій при підготовці матеріалів до розділу" Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки ". Проект №8. Об'єкт проектної діяльності. Декоративні квіти. -для керівник...
Продовжити читання
  327 переглядів
  0 Коментарів
327 переглядів
0 Коментарів

"Розігрування діалогів ляльок та розвиток особистісних якостей"

Анотація:  Успішне проведення гурткового заняття залежить від багатьох чинників і насамперед від чітко спланованих етапів структури заняття, а успіх педагогічних технологій в освітньому процесі залежить не тільки від обізнаності педагога з ними, а також і від систематичного їх впровадження. Дан...
Продовжити читання
  529 переглядів
  0 Коментарів
529 переглядів
0 Коментарів

Технологія веб-квест на уроках інформатики

Анотація: в представленій розробці розміщені матеріали до четвертого уроку з теми "Створення та публікація веб-ресурсів". Урок проводиться у формі квест-гри. Мета уроку: організувати навчальну діяльність з формування вміння працювати з сервісом Google створення веб-сайтів, формувати вміння прак...
Продовжити читання
  293 переглядів
  0 Коментарів
293 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка інтерактивного гурткового заняття «Виготовлення різдвяного Ангела»

Анотація:  Дана методична розробка гурткового заняття містить інтерактивні методи навчання. також показано поетапне виготовлення різдвяного Ангела з паперу. Мета, яку ставив перед собою керівник гуртка залучити дітей до відродження народних звичаїв та традицій, вихованню шанобливого ставлення і...
Продовжити читання
  280 переглядів
  0 Коментарів
280 переглядів
0 Коментарів

Сучасні інсайти дистанційного навчання

Анотація:  У статті йдеться про важливість сучасних інсайтів дистанційного навчанняу процесі навчання української мови. Наголошується, що сучасні інсайтисприяютьрозвитку логічного мислення, збагачення словникового запасу, оволодіння нормами мови, формування навичок виражати свої думки в усній т...
Продовжити читання
  482 переглядів
  0 Коментарів
482 переглядів
0 Коментарів

Практичний посібник

​Анотація:  створений з метою мотивувати педагогів до застосування етапу рефлексії в навчальному процесі НУШ. У посібнику подана коротка теоретична інформація про рефлексію, авторські вправи, прийоми та узагальнено й модернізовано найкращий практичний досвід сучасних педагогів і психологів. Пра...
Продовжити читання
  271 переглядів
  0 Коментарів
271 переглядів
0 Коментарів

Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури

Анотація:  Професія педагогів особлива. Адже від результатів її діяльності залежить майбутнє учнів, якими професіоналами вони будуть, які життєві вибори будуть здійснювати. Сучасне суспільство, в якому росте та виховується молоде покоління, висуває нові вимоги до особистості. Основними завдання...
Продовжити читання
  520 переглядів
  0 Коментарів
520 переглядів
0 Коментарів

Організація ефективного дистанційного та змішаного навчання предметів природничого напрямку

Анотація:  Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків. Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до нов...
Продовжити читання
  264 переглядів
  0 Коментарів
264 переглядів
0 Коментарів

Організація ефективного дистанційного та змішаного навчання предметів природничого напрямку

Анотація:  Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків. Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до нов...
Продовжити читання
  320 переглядів
  0 Коментарів
320 переглядів
0 Коментарів

Метод «Visual Learning» як засіб впровадження комунікативної граматики на уроках англійської мови

Анотація:  Актуальність теми зумовлена прагненням пошуку нових технологій та інструментів педагогічної діяльності у сфері методики викладання іноземних мов як у спеціалізованих, так і в закладах загальної середньої освіти України, що зорієнтовані на досягнення більшої продуктивності й результат...
Продовжити читання
  328 переглядів
  0 Коментарів
328 переглядів
0 Коментарів

Опис діяльності шкільного музею

​Анотація:  Значна пошукова робота учнів з вивчення й дослідження героїчного подвигу 15-ї гвардійської стрілецької Харківсько-Празької ордена Леніна, двічі Червонопрапорної орденів Суворова і Кутузова дивізії, яка брала участь у звільненні м. Харкова від німецько-фашистських загарбників, сприял...
Продовжити читання
  321 переглядів
  0 Коментарів
321 переглядів
0 Коментарів

Формування корекційної мети уроку.

​Анотація:  В статті розкривається питання формування корекційної мети уроку для дітей з особливими освітніми потребами. Правильне проектування цих завдань оптимізує навчально-виховний і корекційний процеси, тобто забезпечує якість і ефективність проведення уроків, зумовлює цілеспрямованість до...
Продовжити читання
  358 переглядів
  0 Коментарів
358 переглядів
0 Коментарів

уроку Монтессорі « Лего в ДНЗ як засіб навчання через гру»

Анотація:  Мета заняття показати вихователям, що конструктор LEGO можна використовувати не лише як матеріал для конструювання, а як універсальний матеріал, який можна інтегрувати в різні види діяльності дошкільників для їх особистісного розвитку. Програмовий зміст: -сприяти розвитку м...
Продовжити читання
  308 переглядів
  0 Коментарів
308 переглядів
0 Коментарів

Семінар «Інновації в дошкіллі».

Анотація: семінар направлений на ознайомлення педагогів з інноваціями в дошкіллі, зокрема використанням ЛЕГО – технології, як складової STREAM-освіти.  План проведення Теоретичні засади STREAM освіти. Практичні засади STREAM освіти на основі ЛЕГО – технології. Практична частина засідання к...
Продовжити читання
  278 переглядів
  0 Коментарів
278 переглядів
0 Коментарів

Урок Монтессорі «Слідами чарівного клубочка»

​Анотація: Урок Монтессорі спрямований на  розвиток мовленнєвої компетенції,  словесної творчісті. Продовжувати розвивати пізнавальні здібності під час роботи з казкою. Закріплювати знання дітей про казки, вміння впізнавати їх за описом та схемами; визначати спільний зв...
Продовжити читання
  306 переглядів
  0 Коментарів
306 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates