«Нова українська школа. Нова роль учителя в індивідуальній освітній траєкторії дитини. (замість єдиного наставника, джерела знань - учитель коуч, фасилітатор, тьютор, модератор)»

Анотація:  У зв'язку із реформуванням системи освіти, переосмисленням змісту і завдань навчання перед вчителем постає безліч питань.  Адже раніше школа була джерелом знань — туди приходили їх черпати, а нині варто натиснути кнопку, і ти маєш доступ до будь-якої інформації. Яка місія при ць...
Продовжити читання
127 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка "Метод проектів"

Анотація:  Організовуючи проектну діяльність , педагог має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей. Дитина молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих проблем, з якими вона могла зустрітися вузьке і уявлення її про такі проблеми м...
Продовжити читання
172 переглядів
0 Коментарів

Презентація "Рефлексія на уроці"

Анотація:  Анотація:методичний матеріал "рефлексія на уроці. Тут підбірка різних видів рефлексії на уроці. Сподіваюсь, що це допоможе колегам зробити урок більш ціквійшим, визначити думку дітей про даний урок, а також узнати думку дітей про Ваш урок. Ім'я файлу: Презентація "рефлексія на уроці"...
Продовжити читання
193 переглядів
0 Коментарів

«Використання Дальтон – технології при формуванні національно-патріотичних рис характеру вихованців»

Анотація:  «Використання Дальтон – технології при формуванні національно-патріотичних рис характеру вихованців» Технологія національно-патріотичного виховання дає можливість формувати у майбутніх громадян патріотичне мислення, патріотичну свідомість, розвивати інтелект особистості для активної ...
Продовжити читання
166 переглядів
0 Коментарів

«Використання Дальтон – технології при формуванні національно-патріотичних рис характеру вихованців»

Анотація:  «Використання Дальтон – технології при формуванні національно-патріотичних рис характеру вихованців»  Методичний матеріал для використання проектних технологій, як забутих, так і нових. Ця технологія є частиною проектних технологій. Одним із важливих компонентів технології націо...
Продовжити читання
163 переглядів
0 Коментарів

Узагальнення та контроль знань за темою "Знакі розрізнення військовослужбовців ЗС України".

Анотація: Предмет "Захист Вітчизни". Узагальнення та контроль знань за темою "Знакі розрізнення військовослужбовців ЗС України". Опитування створено у формі тестування та представлено у вигляді презентації. Питання відповідають наказу Міністерства оборони України № 606 «Про затвердження Правил носін...
Продовжити читання
171 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку з основ християнської етики на тему: Радіємо успіхам ближньго."

Анотація:  вам пропонується конспект-розробку уроку на тему: "Радіємо успіхам ближнього" для 4 класу. Він допоможе розкрити зміст понять «радість», «заздрість»; усвідомити, щорадість є виявом любові до ближнього, а почуття заздрості є небезпечним у міжособових стосунках; ознайомитись з "гімном ...
Продовжити читання
263 переглядів
0 Коментарів

Зошит для контрольних робіт з української мови, 10 клас (прфільний рівень, ІІ частина

Анотація:  Цей збірник може бути використаний для контролю навчальних досягнень у ІІ семестрі учнів 10 класуз профільним вивченням української мови та літератури, а також для підготовки старшокласників до ЗНО. Завдання для самостійних і контрольних робіт складені так, щоб десятикласники могли у...
Продовжити читання
339 переглядів
0 Коментарів

Виготовлення вітальної листівки (за допомогою техніки скрапбукінг)

Анотація:  Дана розробка гурткового заняття стане у нагоді педагогам при підготовці занять із школярами молодшої та середньої вікової категорії. На етапі актуалізації опорних знань використано інтерактивні вправи ( "Позитив", "Лист від Незнайка", "Довідкове бюро") , а практична частина - у форм...
Продовжити читання
260 переглядів
0 Коментарів

Конспект інтерактивного комбінованого заняття "Виготовлення моделі "Журавлик""

Анотація:  Дана методична розробка містить інтерактивні методи навчання і представляє собою велику роботу проведену керівником гуртка та його вихованцями. Сучасне суспільство висуває все нові вимого до освіти і якщо ми хочемо включити дитину,як особистість в освітній процес (заняття гуртка), во...
Продовжити читання
202 переглядів
0 Коментарів

Сучасний урок виробничого навчання в професійному закладі за професією "Перукар (перукар-модельєр)"

​Анотація:  У курсовій роботі з теми: «Сучасний урок з виробничого навчання в професійному закладі» містить теоретичну частину, в якій описано вимоги до сучасного уроку в професійному закладі, характеристика традиційного і сучасного уроку в ПТНЗ. Також робота містить і методичну частину в якій ...
Продовжити читання
288 переглядів
0 Коментарів

Булінг. Помилки при втручанні у випадок

Анотація: На сьогоді набула актуальності тема шкільного цькування. Законодавець нарешті врегулював це питання та доповнив Закон України «Про освіту» новим терміном – булінг (цькування) учасника освітнього процесу, а також доповнив Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка ...
Продовжити читання
246 переглядів
0 Коментарів

Використання диференційованого підходу в навчанні для підвищення якості знань на уроках англійської мови

Анотація:  Робота містить теоретичне обгрунтування поняття "диференціація навчання"; розкривається сутність диференційованого підходу та його роль у підвищенні якості знань учнів. Також розглядаються шляхи реалізації диференційованого підходу в освітньому просторі, зокрема на уроках англійської...
Продовжити читання
175 переглядів
0 Коментарів

Проект "Педагогічне колесо"

Співавтор: Сенченко Юлія Миколаївна Анотація:  Педагог – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також пі...
Продовжити читання
219 переглядів
0 Коментарів

Ергономічна безпека робочого місця

Анотація:  Головним завданням будь-якої галузі господарства є збільшення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі. Як це зробити, особливо, коли в реальних умовах виробництва п...
Продовжити читання
167 переглядів
0 Коментарів

Проблема читання в сучасній школі

Анотація:  Розробка практичного заняття "Проблема читання в сучасній школі" у формі "літературної дегустації" буде цікава як одна з форм роботи з учителями зарубіжної літератури. Вона може бути використана під час проведення засідання методичного об'єднання вчителів з метою поширити та передати...
Продовжити читання
220 переглядів
0 Коментарів

Индивидуальный образовательный маршрут: технология проектирования и реализации

Анотація:  Индивидуальный образовательный маршрут - целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его само...
Продовжити читання
181 переглядів
0 Коментарів

Управлінська діяльність у ході проведення атестації педагогічних працівників

Анотація:  Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності вчителів. Сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Фахова досконалість учителя вимагає все вищого рівня компетентності, я...
Продовжити читання
279 переглядів
0 Коментарів

«Фізика» Програма курсу, тематичний план, форми і способи контролю знань, тести для самоконтролю, питання до екзамену, перелік лабораторних робіт, перелік практичних робіт, критерії оцінювання, перелік тем самостійної роботи, приклади розв’язання задач, основні фізичні константи.

Анотація:  «Фізика». Навчальний посібник призначений для роботи курсантів (денної форми навчання) Одеського морехідного коледжу рибної промисловості ім.О. Соляника.  Тести з тем: «Фізичні основи нерелятивістської механіки», «Елементи механіки суцільних середовищ», «Основні положення молеку...
Продовжити читання
200 переглядів
0 Коментарів

Використання інтерактивних методів навчання викладачами циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Житомирського автомобільно – дорожнього коледжу Національного транспортного університету

Анотація:  Анотація:Для успішної професійної підготовки високо кваліфікованих фахівців в нових соціально - економічних умовах на перший план виходить особистість студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і доведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісно-орієнтованою.&n...
Продовжити читання
241 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates