Вивчення скоромовок на занятті гуртка «Ляльковий театр»

Анотація:  с учасна система навчання чекає від керівників гуртків охоплення великого обсягу інформації й орієнтована на рівні «знання» та «розуміння». Це підштовхує педагога - позашкільника відмовитись від пасивних методів навчання та використовувати інтерактивне навчання на гурткових заня...
Продовжити читання
  8 переглядів
  0 Коментарів
8 переглядів
0 Коментарів

Тренінг на тему: "Вектори розвитку професійної компетентності керівників гуртків в умовах реформування освітньої системи"

Анотація: Анотація: у розробці представлено матеріал тренінгового заняття для педагогів позашкільників, що має на меті формувати професійну компетентність педагогів для здійснення постійного професійного розвитку в час змін в освітній діяльності, сприяти мотивації керівників гуртків до самовдос...
Продовжити читання
  9 переглядів
  0 Коментарів
9 переглядів
0 Коментарів

Декорування збанків для освяченої води на Водохрещі

​Анотація:  Данарозробка міститьпокрокову інформаціюпро технологічні прийомидекорування банок до Водохрещаза допомогою техніки джгутової філіграні;детально описано прийомивиготовленнялисточків з джгутових ниток та мішковини в даній техніці. Робота доповнена фотоматеріалами з особистого досвідук...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

"Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності"

Автор на порталі: Наталія Іванівна Ховякова Плагіат: Перевірка унікальності Унікальність: 0.15% infourok.ru/kursova-robota-z-disciplini-upravlinny...yalnosti-541672.html -- 99% referatu.net.ua/referats/27/21204 -- 43% Анотація:  Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності К...
Продовжити читання
  25 переглядів
  0 Коментарів
25 переглядів
0 Коментарів

Упровадження екскурсійної форми роботи в навчальну діяльність учнів закладів загальної середньої освіти як фактору підвищення якості stem-освіти

Анотація: Анотація: В сучасному освітньому просторі є актуальним питання поглиблення науково-технічного напряму навчальної діяльності. Саме екскурсійна форма роботи сприяє реалізації основних завдань STEM-освіти: популяризації інженерно-технологічних професій, формуванню наукового світогляду, з...
Продовжити читання
  33 переглядів
  0 Коментарів
33 переглядів
0 Коментарів

Організація виховної роботи у вищій школі: методичні поради до системно –цільового планування.

 У статті здійснено загальний огляд основних напрямків виховної роботи у вищій школі: тут подано алгоритм до створення системно - цільової програми таорганізації календарно - тематичного планування; розкрито зміст кожного розділу; наголошено на вікових та соціалізаційних відмінностях між темати...
Продовжити читання
  72 переглядів
  0 Коментарів
72 переглядів
0 Коментарів

Єдність виховання дітей в закладі дошкільної освіти та сім'ї.

Анотація:  Моральна риса гарних батьків, що передається дітям без жодних зусиль, - душевна доброта матері і батька, їхнє бажання і вміння робити людям добро… Виховання – це сума заходів та прийомів, а мудре спілкування дорослих з живою думкою дитини. Сьогодення потребує від нас тісного співробі...
Продовжити читання
  123 переглядів
  0 Коментарів
123 переглядів
0 Коментарів

Активізація пізнавальної діяльності учнів через естетичне виховання на уроках української мови та літератури

Анотація:  :Формування естетичної культури - це процес цілеспрямованого розвитку здатності особистості до повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві й дійсності. Він передбачає вироблення системи художніх уявлень, поглядів і переконань, забезпечує задоволення від то...
Продовжити читання
  91 переглядів
  0 Коментарів
91 переглядів
0 Коментарів

«QR-kod! Why not?» або «Технології проведення опитування на уроках інформатики через QR-коди з використанням хмарних сервісів та безкоштовних додатків»

Анотація:  Ми живемо у час інформаційної революції у суспільстві та стрімкої диджіталізації молоді. Новітні технології та соціальні мережі радикально змінили те, як ми спілкуємось один з одним та взаємодіємо зі світом. Сучасні діти весь час перебувають із гаджетами у руках. То чому б нам, учите...
Продовжити читання
  95 переглядів
  0 Коментарів
95 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка конкурсу на кращі знання охорони праці

В умовах постіндустріального суспільства суттєвого значення набуває формування асоціативного типу робітника, здатного до самовдосконалення, саморозвитку та творчого вирішення проблем у професійній діяльності. Тому актуальним стає питання впровадження в навчальний процес сучасних методів, які дозволя...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Підготовка до самостійного життя підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Анотація:  У статті авторів Ніколенко Людмили Миколаївни та Кравчуновської Юлії Юріївни розглянуто основні аспекти роботи команди психолого-педагогічного супроводу упроцесі підготовки до самостійного життя підлітків з порушенням інтелектуального розвитку . Зазначено, що одним з важливихзасобіве...
Продовжити читання
  108 переглядів
  0 Коментарів
108 переглядів
0 Коментарів

Формування в молодшого школяра з особливими освітніми потребами позитивного ставлення до навчання методом ігрової діяльності та здоров’язберігаючих технологій

Анотація:  Останнім часом актуальна проблема – це здоровя дітей з особливими освітніми потребами. Тому, на мою думку, сьогодні набуває актуальності і практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров'я дітей. Ігрові технології є ...
Продовжити читання
  84 переглядів
  0 Коментарів
84 переглядів
0 Коментарів

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

Анотація:  Методична розробка практичного заняття з української мови за професійним спрямуванням на тему «Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни».  Запропоновані завдання допоможуть студенту-медику оволодіти фаховою термінологією, збагатити словниковий запас. У розробці приділено ...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Етика ділового спілкування, її предмет і завдання

Анотація:  Методична розробка практичного заняття з української мови за професійним спрямуванням на тему "Етика ділового спілкування, її предмет і завдання". Зміст теми представлений у вигляді розгорнутого плану-конспекту заняття, указана основна й додаткова література. Запропоновані комплекси ...
Продовжити читання
  98 переглядів
  0 Коментарів
98 переглядів
0 Коментарів

Педагогічні умови ефективності організації самостійної роботи студентів

Анотація:  Сучасний етап розвитку вищої професійної освіти пов'язаний з переходом до практичної реалізації нової освітньої парадигми, яка спрямована на створення цілісної системи безперервної освіти, на розширення сфери самостійної діяльності студентів в умовах залучення до процессу пізнання ін...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка на тему: " Паперова скульптура, технологія виготовлення"

Анотація:  Паперове мистецтво - є сьогодні одним з найпопулярнішим видом людської творчості. З простого клаптика паперу майстри сучасності створюють шедеври ( скульптури, картини, килими, тощо). Виготовлення об'ємних просторових композицій з паперу — чудова нагода відійти від стереотипних навич...
Продовжити читання
  87 переглядів
  0 Коментарів
87 переглядів
0 Коментарів

Методичні рекомендації по роботі з батьками

Анотація:  Система роботи з батьками включає глибоке вивчення соціального складу сім'ї, матеріального становища, педагогічної культури, індивідуальних, психологічних особливостей батьків, сімейного мікроклімату. Вивчення сім'ї є тією основою, на якій можна забезпечити диференційований педагогіч...
Продовжити читання
  99 переглядів
  0 Коментарів
99 переглядів
0 Коментарів

Огородження місць прешкод на перегоні

Анотація: Сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовп­чики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бува...
Продовжити читання
  80 переглядів
  0 Коментарів
80 переглядів
0 Коментарів

Ігрові технології як засіб підвищення ефективності уроку математики в учнів з синдромом Дауна

Анотація:  Одним з ефективних засобів формування в школярів компетенцій виступає ігрова технологія. Так як в ігровій діяльності моделюються різні ситуації усіх сфер життя людини, а саме: економіки, політики, культури, суспільства. Під час їх розв'язування в учня розвиваються знання та досвід.Ви...
Продовжити читання
  85 переглядів
  0 Коментарів
85 переглядів
0 Коментарів

«Формування професійних навичок у студентів коледжу першого року навчання шляхом проектної діяльності»

​ Проектна діяльність в освіті, яка лише на початку XXI століття стала активно реалізуватись в Україні, сягає своїм корінням в епоху Сократа і Платона. Великий Арістотель застосував її для розвитку особистості. Ібн Сіна(Авіцена) склав план розвитку комплексу наук. Томас Мор створив проект цілої держ...
Продовжити читання
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates