Виготовлення вітальної листівки (за допомогою техніки скрапбукінг)

Анотація:  Дана розробка гурткового заняття стане у нагоді педагогам при підготовці занять із школярами молодшої та середньої вікової категорії. На етапі актуалізації опорних знань використано інтерактивні вправи ( "Позитив", "Лист від Незнайка", "Довідкове бюро") , а практична частина - у форм...
Продовжити читання
30 переглядів
0 Коментарів

Конспект інтерактивного комбінованого заняття "Виготовлення моделі "Журавлик""

Анотація:  Дана методична розробка містить інтерактивні методи навчання і представляє собою велику роботу проведену керівником гуртка та його вихованцями. Сучасне суспільство висуває все нові вимого до освіти і якщо ми хочемо включити дитину,як особистість в освітній процес (заняття гуртка), во...
Продовжити читання
15 переглядів
0 Коментарів

Сучасний урок виробничого навчання в професійному закладі за професією "Перукар (перукар-модельєр)"

​Анотація:  У курсовій роботі з теми: «Сучасний урок з виробничого навчання в професійному закладі» містить теоретичну частину, в якій описано вимоги до сучасного уроку в професійному закладі, характеристика традиційного і сучасного уроку в ПТНЗ. Також робота містить і методичну частину в якій ...
Продовжити читання
21 переглядів
0 Коментарів

Булінг. Помилки при втручанні у випадок

Анотація: На сьогоді набула актуальності тема шкільного цькування. Законодавець нарешті врегулював це питання та доповнив Закон України «Про освіту» новим терміном – булінг (цькування) учасника освітнього процесу, а також доповнив Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка ...
Продовжити читання
41 переглядів
0 Коментарів

Використання диференційованого підходу в навчанні для підвищення якості знань на уроках англійської мови

Анотація:  Робота містить теоретичне обгрунтування поняття "диференціація навчання"; розкривається сутність диференційованого підходу та його роль у підвищенні якості знань учнів. Також розглядаються шляхи реалізації диференційованого підходу в освітньому просторі, зокрема на уроках англійської...
Продовжити читання
40 переглядів
0 Коментарів

Проект "Педагогічне колесо"

Співавтор: Сенченко Юлія Миколаївна Анотація:  Педагог – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також пі...
Продовжити читання
53 переглядів
0 Коментарів

Ергономічна безпека робочого місця

Анотація:  Головним завданням будь-якої галузі господарства є збільшення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі. Як це зробити, особливо, коли в реальних умовах виробництва п...
Продовжити читання
36 переглядів
0 Коментарів

Проблема читання в сучасній школі

Анотація:  Розробка практичного заняття "Проблема читання в сучасній школі" у формі "літературної дегустації" буде цікава як одна з форм роботи з учителями зарубіжної літератури. Вона може бути використана під час проведення засідання методичного об'єднання вчителів з метою поширити та передати...
Продовжити читання
56 переглядів
0 Коментарів

Индивидуальный образовательный маршрут: технология проектирования и реализации

Анотація:  Индивидуальный образовательный маршрут - целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его само...
Продовжити читання
56 переглядів
0 Коментарів

Управлінська діяльність у ході проведення атестації педагогічних працівників

Анотація:  Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності вчителів. Сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Фахова досконалість учителя вимагає все вищого рівня компетентності, я...
Продовжити читання
76 переглядів
0 Коментарів

«Фізика» Програма курсу, тематичний план, форми і способи контролю знань, тести для самоконтролю, питання до екзамену, перелік лабораторних робіт, перелік практичних робіт, критерії оцінювання, перелік тем самостійної роботи, приклади розв’язання задач, основні фізичні константи.

Анотація:  «Фізика». Навчальний посібник призначений для роботи курсантів (денної форми навчання) Одеського морехідного коледжу рибної промисловості ім.О. Соляника.  Тести з тем: «Фізичні основи нерелятивістської механіки», «Елементи механіки суцільних середовищ», «Основні положення молеку...
Продовжити читання
83 переглядів
0 Коментарів

Використання інтерактивних методів навчання викладачами циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Житомирського автомобільно – дорожнього коледжу Національного транспортного університету

Анотація:  Анотація:Для успішної професійної підготовки високо кваліфікованих фахівців в нових соціально - економічних умовах на перший план виходить особистість студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і доведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісно-орієнтованою.&n...
Продовжити читання
52 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивні технології в навчальному процесі ДПТНЗ

Анотація:  Рекомендовано для викладачів та майстрів в/н професійно-технічних навчальних закладів при підготовці фахівців робітничих професій. Мета: розвиток і впровадження у сучасної педагогічної практики інноваційних освітніх технологій в навчальний процес професійно-технічних навчальних закла...
Продовжити читання
55 переглядів
0 Коментарів

"Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права". Практична робота.

Анотація: Вашій увазі представляється практичне заняття "Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права" Останні роки ліцеїсти часто задають мені запитання про те, що повага до права війни і його норм у зоні проведення АТО не здійснюються. І прикладів цьому чимал...
Продовжити читання
74 переглядів
0 Коментарів

Фотомонтаж та обробка растрових зображень в Adobe Photoshop

​Анотація: В даній письмовій роботі мною підготовлено структуру та навчальний матеріал для проведення уроку з предмету професійно-теоретичної підготовки «Інформаційні технології» згідно державних стандартів. Тема уроку розглянута в письмовій роботі: «Фотомонтаж та обробка растрових зображень в ...
Продовжити читання
89 переглядів
0 Коментарів

Аналіз основних складових впровадження Закону України «Про освіту».

Анотація:  Новий Закон України «Про освіту» передбачає реформування освіти,системну трансформацію сектору, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до вищих навчальних закладів. Головним завданням освіти має бути формування свідомих, суспільно активни...
Продовжити читання
102 переглядів
0 Коментарів

Ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти відповідно до нового Закону України "Про освіту"

Анотація:  У статті надані роз'яснення щодо ліцензування провадження освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності відповідно до законів України "Про освіту", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження освітньої діяль...
Продовжити читання
67 переглядів
0 Коментарів

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Обслуговування рухомого складу"

Анотація:  Програма вміщує в собі матеріал навчальної дисципліни "Обслуговування рухомого складу", короткі методичні вказівки до тем, що вивчаються. Програмою дисципліни передбачено вивчення видів технічного обслуговування рухомого складу, термін їх проведення і об'єм робіт. Тематика цих питань...
Продовжити читання
93 переглядів
0 Коментарів

Наскрізне навчання

Анотація:  Освіта для сталого розвитку передбачає зміну форм та методів навчання. Виникає потреба в об'єднанні ідей, наукових теорій, технологій навчання у процесі скоординованої діяльності вчителів різних навчальних предметів. «Наскрізне навчання» означає навчання, яке проходить наскрізь різни...
Продовжити читання
138 переглядів
0 Коментарів

Методичний посібник з використання новітніх комп'ютерних технологій у курсовій роботі шляхом проведення інтегрованого заняття з предметів "Економіка, організація і планування виробництва" та "Практична робота на ПК"

1
Співавтор: Афанасенко Ольга Іванівна Анотація:  У методичному посібнику запропоновано один із методів активного навчання, який використовується у навчальній практиці, а саме, інтегроване заняття, яке активізує розумову діяльність студентів, розвиває творчі здібності майбутніх фахівців. В розроб...
Продовжити читання
114 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates