Цікаві уроки інформатики (дидактичні ігри до теми «Основи комп’ютерної грамотності»)

Анотація:  Матеріали розроблені для використання на уроках інформатики під час закріплення, вивчення, повторення програмного матеріалу за темою «Основи комп'ютерної грамотності». Працюючи з такими видами завдань у дітей розвиваються та корегуються процеси аналітико-синтетичної діяльності, актив...
Продовжити читання
  32 переглядів
  0 Коментарів
32 переглядів
0 Коментарів

З досвіду роботи. Освітній ефект самостійних занять фізичною культурою у формуванні особистості.

Анотація:  У своїй роботі автор розкриває роль самостійних занять фізичною культурою для формування особистості здобувачів освіти, для формування позитивного ставлення здобувачів освіти до свого здоров'я. Вирішення вищезазначеної проблеми допоможе забезпечити визначення і контроль рівня особист...
Продовжити читання
  40 переглядів
  0 Коментарів
40 переглядів
0 Коментарів

Презентація до педагогічної ради

Анотація: До вашої уваги пропоную Презентацію до педагогічної ради "Структурування навчального матеріалу як засіб підвищення якості навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики". В роботі наведено приклад структурування розділу "Механіка" для 9-10 класів за навчальною програмою ав...
Продовжити читання
  44 переглядів
  0 Коментарів
44 переглядів
0 Коментарів

Методика роботи над задачами геометричного змісту

Анотація: Щоб навчити дітей розв'язувати задачу геометричного змісту, вчитель, повинен передбачити в методиці навчання розв'язування задач цього виду різні ступені, які мають свою мету. Роботу над такими задачами слід проводити диференційовано, відповідно до освітніх потреб учнів, згідно з кале...
Продовжити читання
  45 переглядів
  0 Коментарів
45 переглядів
0 Коментарів

«Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетнічного освітнього середовища».

​Анотація: У роботі подано теоретичний матеріал щодо отримання знань здобувачів освіти з фонетики, лексики, граматики, рідної мови. В системі патріотичного виховання розроблений досвід роботи з використанням фольклору та історичного матеріалу козацтва в усіх режимних моментах, який направлений ...
Продовжити читання
  41 переглядів
  0 Коментарів
41 переглядів
0 Коментарів

Безпека у глобальній мережі Internet. Методичні рекомендації щодо безпечного поводження в мережі

​Анотація:Дана робота була виконана викладачем інформаційних дисциплін Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ Матусевич О.В. для студентів закладу з метою  ознайомити їх з історією розвитку мережі Інтернет, та послугами, які надає мережа, основними джерелами вірусами та п...
Продовжити читання
  42 переглядів
  0 Коментарів
42 переглядів
0 Коментарів

Сучасний формат батьківських зборів

Анотація: Одним з напрямів виховної роботи у навчальному закладі є співробітництво керівника групи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. У даних умовах все більшої актуальності набуває система роботи з батьками, яка б допомогла їм оволодіти основами батьківської...
Продовжити читання
  62 переглядів
  0 Коментарів
62 переглядів
0 Коментарів

Форми і методи розвитку компетентностей учня на уроках зарубіжної літератури

Анотація: Сучасний урок зарубіжної літератури, спрямований на формування і розвиток ключових компетентностей учнів, вимагає від учителя використання інноваційних технологій поряд з традиційними методами навчання, що в свою чергу сприяє вихованню грамотного, вдумливого читача. Саме такий підхід ...
Продовжити читання
  67 переглядів
  0 Коментарів
67 переглядів
0 Коментарів

Використання та впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики в школі для дітей з особливими освітніми потребами

Анотація:  На уроках математики інформаційно-комп'ютерні технології допомагають вчителю у всьому. Особливо надають технологічну підтримку, що вивільняє багато часу для інших видів робіт на уроках в дітейз особливими освітніми потребами. Для таких учнів інформаційно-комп'ютерні технології дають ...
Продовжити читання
  114 переглядів
  0 Коментарів
114 переглядів
0 Коментарів

Розвиток акмеологічних компетентностей на уроках хімії

Анотація:  Мета школи сьогодення – прорив до якісно нового рівня: від звичного викладення матеріалу до всебічного розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють досягненню найвищого рівня розвитку кожної дитини, як найвищої цінності суспільства. Наші учні завтра – це люди, покли...
Продовжити читання
  61 переглядів
  0 Коментарів
61 переглядів
0 Коментарів

Організація роботи з обдарованими та здібними учнями на уроках біології і в позакласній роботі

Анотація:  Обдаровані діти складають резерв інтелектуального піднесення будь-якої нації. На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої...
Продовжити читання
  44 переглядів
  0 Коментарів
44 переглядів
0 Коментарів

ділова англійська мова

Анотація:  Посібник«Практичні завдання до відео курсу BBC "Starting business English"» Методична розробка практичних завдань для підготовки та перевірки самостійної роботи студентів з відео курсом BBC "Starting business English" має допомогти студентам організувати самостійне вивчення лексики д...
Продовжити читання
  67 переглядів
  0 Коментарів
67 переглядів
0 Коментарів

Методичні рекомендації з ОФЗ

Анотація: Методичні рекомендації для семінарських занять, самостійної роботи та письмових рефератів з дисципліни "Основи філософських знань" (філософія, релігієзнавство), на тему Філософія Стародавнього світу (Індія, Китай, Греція). Мета: сприяння розвиткові професійної кваліфікації курсантів за рах...
Продовжити читання
  80 переглядів
  0 Коментарів
80 переглядів
0 Коментарів

"Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності"

Анотація:  Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід України від індустріальної стадії розвитку до інформаційного суспільства. Головною метою розвитку освіти в нашій державі є забезпечення загального доступу до світових освітніх ресурсів та створення національних ресурсів нового...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Стаття в методичні розробки.

Анотація:  На сьогоднішній день взаємодiя сiм'ї та батькiв дiтей з особливими освiтніми потребами вiдiграє визначальну роль не лише у формуваннi особистостi дiтей з особливими освiтнiми потребами, а й у нашому суспiльствi в цiлому. Сiм'я спiльно зi школою, ЗДО та iнклюзивно - ресурсними центрам...
Продовжити читання
  50 переглядів
  0 Коментарів
50 переглядів
0 Коментарів

Використання методу проектів при вивчення біології як засіб активізації пізнавальної активності учнів

Анотація:  Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності діяльності навчальних закладів в сучасних умовах є розвиток інноваційних процесів. Причому ці процеси стосуються як самої освітньої системи, так і змісту, форм, методів і засобів педагогічної діяльності. Як показує практика, далеко...
Продовжити читання
  56 переглядів
  0 Коментарів
56 переглядів
0 Коментарів

Вивчення скоромовок на занятті гуртка «Ляльковий театр»

Анотація:  с учасна система навчання чекає від керівників гуртків охоплення великого обсягу інформації й орієнтована на рівні «знання» та «розуміння». Це підштовхує педагога - позашкільника відмовитись від пасивних методів навчання та використовувати інтерактивне навчання на гурткових заня...
Продовжити читання
  70 переглядів
  0 Коментарів
70 переглядів
0 Коментарів

Тренінг на тему: "Вектори розвитку професійної компетентності керівників гуртків в умовах реформування освітньої системи"

Анотація: Анотація: у розробці представлено матеріал тренінгового заняття для педагогів позашкільників, що має на меті формувати професійну компетентність педагогів для здійснення постійного професійного розвитку в час змін в освітній діяльності, сприяти мотивації керівників гуртків до самовдос...
Продовжити читання
  101 переглядів
  0 Коментарів
101 переглядів
0 Коментарів

Декорування збанків для освяченої води на Водохрещі

​Анотація:  Данарозробка міститьпокрокову інформаціюпро технологічні прийомидекорування банок до Водохрещаза допомогою техніки джгутової філіграні;детально описано прийомивиготовленнялисточків з джгутових ниток та мішковини в даній техніці. Робота доповнена фотоматеріалами з особистого досвідук...
Продовжити читання
  63 переглядів
  0 Коментарів
63 переглядів
0 Коментарів

"Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності"

Автор на порталі: Наталія Іванівна Ховякова Плагіат: Перевірка унікальності Унікальність: 0.15% infourok.ru/kursova-robota-z-disciplini-upravlinny...yalnosti-541672.html -- 99% referatu.net.ua/referats/27/21204 -- 43% Анотація:  Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності К...
Продовжити читання
  78 переглядів
  0 Коментарів
78 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates