Національно - патріотичне виховання учнів на уроках математики та інформатики

Анотація:  У методичному пораднику проаналізовано важливість патріотичного виховання в закладі освіти. Визначено основні напрямки роботи по вихованню патріота. Запропоновано задачі та вправи на уроки математики та інформатики, через які вчительвиховує патріота своєї держави, який буде ознайомле...
Продовжити читання
  409 переглядів
  0 Коментарів
409 переглядів
0 Коментарів

Використання інформаційно - кумунікаційних технологій на уроках математики

Анотація:  У інформаційному суспільстві мабуть уже немає галузі, де б не використовувався комп'ютер і освітня галузь не є виключенням. В умовах сучасної освіти необхідно зробити викладання математики не тільки корисним, а й цікавим, щоб учням легше було засвоювати матеріал та застосовувати його...
Продовжити читання
  223 переглядів
  0 Коментарів
223 переглядів
0 Коментарів

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

​Анотація: Урок алгебри в 7 класі Тема: Застосування різних способів розкладання многочленів на множники Мета: - відпрацювати навички застосування спеціальних прийомів та класичних методів розкладання многочленів на множники; продовжувати знайомство учнів зі сферою застосування розкладання многочлен...
Продовжити читання
  477 переглядів
  0 Коментарів
477 переглядів
0 Коментарів

розв'язування рівнянь

Анотація: Урок з математики з використанням онлайн сервісів, що забезпечують можливість досягнення ефективного результату у 6 клас з теми "Розв'язування рівняннь"Мета:закріпити вміння учнів розв'язувати рівняння та задачі за допомогою рівнянь; формувати відповідальне ставлення до власного здоро...
Продовжити читання
  321 переглядів
  0 Коментарів
321 переглядів
0 Коментарів

Положительные и отрицательные числа (6 класс)

Анотація:  Урок в 6 классе «Положительные и отрицательные числа» - интегрированный урок. Он позволяет сохранять и отстаивать культуру мышления и культуру формирования целостного мировоззрения. Это урок выход за предметы, но не уход от них. На уроке учитель демонстрирует способность учащихся инт...
Продовжити читання
  249 переглядів
  0 Коментарів
249 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок з геометрії у 10 класі за темою "Вектори"

Урок геометрії у 10 класі за темою "Вектори"  Анотація: Інтегрований урок (математика, фізика). Використання математичних знань при вивченніфізики. Имя файла: -- Размер файла: 112 kb Скачать фаил Имя файла: - Размер файла: 165 kb Скачать фаил Имя файла: _20200116-171455_1 Размер файла: 109 kb С...
Продовжити читання
  314 переглядів
  0 Коментарів
314 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок в 10 класі за темою "Тригонометричні функції"

Анотація: Інтегрований урок (математика, фізика, інформатика). Практична спрямованість математичних знань та вмінь. Имя файла: - Размер файла: 528 kb Скачать фаил Имя файла: - Размер файла: 218 kb Скачать фаил Имя файла: _20200116-165203_1 Размер файла: 181 kb Скачать фаил
  267 переглядів
  0 Коментарів
267 переглядів
0 Коментарів

Виховання патріотизму на уроках математики

Анотація Мета: формувати в учнів громадянську позицію, національну гідність, патріотизм. Математичну освітув школі не можна зводити лише до передачі учнями певної суми знань. Перед учителем стоїть інше, не менш важливе завдання -реалізація можливостейцього предмету в розвитку особистості учня. На ур...
Продовжити читання
  347 переглядів
  0 Коментарів
347 переглядів
0 Коментарів

Подорож по Мелітопольському краю

  Мета: навчальна: удосконалити вміння учнів використовувати властивості пропорції для знаходження невідомого члена пропорції та розв'язування рівнянь, сформувати вміння застосовувати пропорції для розв'язування задач; розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення; формувати вміння грамотно фо...
Продовжити читання
  239 переглядів
  0 Коментарів
239 переглядів
0 Коментарів

Математична гра "Найрозумніший" (9 клас)

Анотація: В кінці навчального року, коли вже вивчені всі теми 9 класу, повторення всього матеріалу з математики за курс 5-9 класу можна провести у вигляді математичної гри "Найрозумніший". Готуючись до гри сильніші діти залюбки повторять увесь теоретичний матеріал самостійно, а слабші, будучи слухач...
Продовжити читання
  472 переглядів
  0 Коментарів
472 переглядів
0 Коментарів

Математичний КВК (5 клас)

Анотація: Сценарій математичного КВК може бути використаний вчителем як один із заходів Тижня математики, або ж просто як окремий захід в кінці чверті чи семестру, перед канікулами. Математичний КВК - це цікаве дійство, до якого готуються дві команди: випускають математичну газету, готують емблему к...
Продовжити читання
  246 переглядів
  0 Коментарів
246 переглядів
0 Коментарів

Урок-подорож у країну Многокутію (5 клас)

Анотація: Систематизувати вивчений матеріал про найпростіші геометричні фігури: точку, пряму, відрізок, промінь, кут та різні види трикутників, а також сформувати вміння та навички знаходження периметра прямокутника, квадрата, многокутника пропоную дітям 5 класу у вигляді уроку-подорожі у країн...
Продовжити читання
  252 переглядів
  0 Коментарів
252 переглядів
0 Коментарів

Функція y=k/x, її графік і властивості

Анотація:  У конспекті уроку "Функція y=k/x, її графік і властивості", показано способи формування математичних компетентностей та ключових компетентностей учнів, для цього використано міжпредметні зв'язки, роботу в парах, групах, роботу в програмі Master Funcdon. Учні на уроці вивчали основні ...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

Квест з математики у 5 класі "Вперед, за скарбами"

Анотація:  Конспект уроку-квесту з математики у 5 класі "Вперед, за скарбами!" Урок розрахований на проведення в кінці І семестру. Така форма проведення уроку гарно сприймається дітьми завдяки атмосфері командної роботи, ігровій формі та емоційному наповненню. У конспекті матеріали завдань...
Продовжити читання
  382 переглядів
  0 Коментарів
382 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивна форма позакласної роботи з математики «Жива газета»

Анотація: Серед сучасних різноманітних форм позакласної роботи з математики важливу роль, на нашу думку, відіграє інтерактивна гра «Жива газета». В ній є широкі можливості ненав'язливо переконати учнів у необхідності вивчення математики, познайомити з життям і діяльністю відомих вчених - математиків...
Продовжити читання
  706 переглядів
  0 Коментарів
706 переглядів
0 Коментарів

Урок - екскурс "Дії з раціональними числами"

Анотація: Розробка уроку - екскурсу узагальнення знань з теми " Дії з раціональними числами". Реалізувати мету уроку допомагає історичний підхід при навчанні, який сприяє свідомому засвоєнню математичних знань і формуванню творчої особистості, підвищенню інтересу до вивчення предмета. Учні під ...
Продовжити читання
  286 переглядів
  0 Коментарів
286 переглядів
0 Коментарів

Навчання підлітків з інтелектуальними порушеннями економічно-фінансовій грамотності на уроках математики

Анотація:  Життякожної людини тісно пов'язане з економікою. Сучаснийучень потребує і сучасних уявлень про економічнізнання. Самежиття поставило перед педагогами завдання економічної освітидітей,виховання раціонального споживача , здатного ощадливо розпоряджатись власними ресурсами. Першочергови...
Продовжити читання
  327 переглядів
  0 Коментарів
327 переглядів
0 Коментарів

Система роботи з слабковстигаючими учнями з математики

​ Предмет математики має великі можливості для формування і розвитку інтелектуальних здібностей і багатьох позитивних якостей особистості. У той же час, сучасна освіта не завжди забезпечує належного рівня підготовки учня. Особливо це стосується досить таки великої групи учнів, що позначаються термін...
Продовжити читання
  370 переглядів
  0 Коментарів
370 переглядів
0 Коментарів

Урок-космічний політ за скарбом з математики у 6 класі

Анотація: Конспект нестандартного уроку з математики у 6 класі з теми: " Додавання і віднімання раціональних чисел ". На уроці використано такі форми роботи з учнями: розгадування кросворду, загадок; математична гра "Яке число загубилося"; гра "Який ряд швидше", "Вгадай слово"; рубрика "Цікаво ...
Продовжити читання
  493 переглядів
  0 Коментарів
493 переглядів
0 Коментарів

Урок "Додавання та віднімання десяткових дробів. Розвязування вправ"

Анотація:  Урок "Додавання та віднімання десяткових дробів. Розвязування вправ" містить різні форми роботи учнів. Через різноманітні завдання учні демонструють уміння застосовувати набуті навички в стандартних ситуаціях, виконувати завдання самостійно, здійснювати контроль та самоконтроль. Попе...
Продовжити читання
  390 переглядів
  0 Коментарів
390 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates