Уявлення про звичайні дроби

Запропонований конструктор компетентісного уроку призначений для введення поняття звичайних дробів на уроці математики в 5 класі. Продемонстровано різні форми роботи учнів на уроці та нестандартні завдання, які розкривають учням об'єктивну необхідність вивчення дробів та застосування їх в реальних ж...
Продовжити читання
  363 переглядів
  0 Коментарів
363 переглядів
0 Коментарів

Нова формула в геометрії

Анотація: Тема трапеції є ключовою в розробках автора, і вже не одна стаття присвячена цій геометричній фігурі їм надрукована. Дана розробка є авторською ідеєю встановлення формули для знаходження відстані між центрами вписаного та описаного кіл для рівнобічної трапеції. Більшост...
Продовжити читання
  355 переглядів
  0 Коментарів
355 переглядів
0 Коментарів

Курсова "Прикладна спрямованість сучасного уроку математики"

Анотація:  В данiй роботi розкрито суть прикладноi спрямованостi математики, ii функцii в навчаннi i вихованнi учнiв; обгрунтовано необхiднiсть використання задач практичного змiсту з метод реалiзацii прикладноi спрямованостi сучасного уроку математики; продемонстрировано впровадження наскрiзни...
Продовжити читання
  419 переглядів
  0 Коментарів
419 переглядів
0 Коментарів

Нестандартні способи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей.11 клас

Анотація: конспект уроку з мультимедійною підтримкою «Нестандартні способи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей» розроблений для учнів 11 класу профільного рівня. Його мета – узагальнити і систематизувати знання про відомі методи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей ...
Продовжити читання
  384 переглядів
  0 Коментарів
384 переглядів
0 Коментарів

Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники 7 клас

Анотація:  Даний матеріал містить різноманітні завдання, які можна використовувати на уроках алгебри в 7 класі при вивченні теми «Формули скороченого множення». У збірник входять логічні вправи, історичні задачі, прикладні задачі, вправи на застосування формул для швидкої лічби, софізми, з...
Продовжити читання
  619 переглядів
  0 Коментарів
619 переглядів
0 Коментарів

Презентація до уроку математики "Додавання та віднімання десяткових дробів" 5 клас

Анотація:  Презентація до уроку математики у 5 класі «Додавання та віднімання десяткових дробів »  Мета: закріпити та удосконалити навички додавання та віднімання десяткових дробів; відпрацювати навички усного рахунку; розвивати увагу, пам'ять, логічне та креативне мислення, вміння спостер...
Продовжити читання
  653 переглядів
  0 Коментарів
653 переглядів
0 Коментарів

Для чего нужны проценты?

Анотація:  Много ли соли в морской воде? Этот вопрос можно понимать по-разному. Например, сколько весит вся соль, растворенная в морях и океанах. А можно и так: сколько содержится соли в ведре морской воды? Чтобы ответить на первый вопрос, достаточно знать ответ на второй и еще узнать, сколько ...
Продовжити читання
  369 переглядів
  0 Коментарів
369 переглядів
0 Коментарів

Элементы STEM-образования на уроках математики

Анотація:  Стремительная эволюция технологий ведет к тому, что самыми популярными специалистами на планете станут программисты, IT -специалисты, инженеры, профессионалы в отрасли высоких технологий. В будущем появятся профессии, которые будут связаны с био- и нано- технологиями. В связи с этим ...
Продовжити читання
  471 переглядів
  0 Коментарів
471 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Задачі на вартість.

​Анотація:  Дана презентація « Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Задачі на вартість» сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів. В ній є завдання на повторення матеріалу, містить покрокові пояснення по розв'язуванню задач на вартість за допомогою рівнянь в 6 класі, містить ...
Продовжити читання
  483 переглядів
  0 Коментарів
483 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування задач економічного змісту в математиці

Анотація: Прикладні задачі на уроці математики виконують кілька функцій: задача показує зв'язок математики з життям, її розв'язання підвищить економічну грамотність учнів, задача виховує інтерес до математики. Задачі практичного змісту переконують учнів у потребі вивчення теоретичного матеріалу...
Продовжити читання
  372 переглядів
  0 Коментарів
372 переглядів
0 Коментарів

Математична гра для дітей та батьків

Анотація:  Новою в теорії В.О.Сухомлинського, що викликала широкий відгук, була ідея зближення школи та родини, як він це називав - «співдружність родини та школи». У статті «Слово до батьків», в інших роботах автор пропагував ідею повернення педагогічної відповідальності в родину. Він писав, щ...
Продовжити читання
  392 переглядів
  0 Коментарів
392 переглядів
0 Коментарів

Тести як засіб контролю навчальних досягнень з математики

Анотації: Проблема організації контролю результатів навчання є багатогранною, багато важливих її аспектів потребують дослідження. Для контролю знань використовуються як традиційні, так і сучасні методи контролю. Серед останніх чи не найширше розповсюдження знаходять методи контролю знань шляхом тест...
Продовжити читання
  474 переглядів
  0 Коментарів
474 переглядів
0 Коментарів

Формули скороченого множення

Анотація:Запропонований урок з алгебри узагальнює знання та вміння учнів з теми "Формули скороченого множення". Метою було показати, що формули, які вчать учні, можна використосувати не абстрактно, а для зручного обчислення у повсякденному житті та під час розв'язування практичних геометричних задач...
Продовжити читання
  425 переглядів
  0 Коментарів
425 переглядів
0 Коментарів

Інтеграція елементів дистанційного навчання в класно - урочну систему

​ Система дистанційного навчання повинна й може зайняти своє місце в системі сучасної освіти, оскільки вона може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства. Інтерактивні можливості, використані в дистанційному навчанні, дозволяють налагодити і навіть стимулювати зворотний...
Продовжити читання
  427 переглядів
  0 Коментарів
427 переглядів
0 Коментарів

Прогресії навколо нас

Анотація:  Головнимв навчальній діяльностіє розумінняучнем того,що він вивчає, навіщо він це робить і де застосує знанняв житті.Урок «Прогресії навколо нас» демонструє практичне застосування даної теми в різних галузях науки та техніки. На уроці вчитель доводить, що прогресії застосовуються в м...
Продовжити читання
  367 переглядів
  0 Коментарів
367 переглядів
0 Коментарів

Формування творчої особистості учнів на уроках математики засобами інноваційних технологій

Анотація:  Виховання творчої особистості - насущне завдання сьогоднішнього дня.Важливим показником, який свідчить про те, що учень виявляє творче ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого спонукання до творчості, потяг учня до оволодіння знаннями, вміннями та навичками, які спри...
Продовжити читання
  403 переглядів
  0 Коментарів
403 переглядів
0 Коментарів

Тема: « Похідна». (Алгебра і початки аналізу 10 клас) Методична розробка.

Анотація:  Мета методичної розробки – допомогти учням 11 класу, за короткий проміжок часу, повторити та узагальнити свої знання із теми «Похідна» за 10 клас. (Згідно з методичними рекомендаціями щодо викладання математики у 2020-2021 н.р.).Складається із 10 уроків ( в кожному теоретична, практи...
Продовжити читання
  612 переглядів
  0 Коментарів
612 переглядів
0 Коментарів

«Патріотичне виховання та розвиток екологічної грамотності на уроках математики»

Анотація:  Розробка уроку на тему: «Додавання і віднімання десяткових дробів, 5 клас. Зміст уроку доповнений QR-кодами. Для того, щоб збільшити потенціал екологічної грамотності та патріотичного виховання предмета математики, варто пропонувати учням для розв'язування задачі, які допомагають вих...
Продовжити читання
  526 переглядів
  0 Коментарів
526 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми :Похідна функції. Зростання та спадання функції.

Анотація:  Розкрити зміст даної теми, навчити учнів застосовувати похідну при розв'язанні задач, закріпити й узагальнити набуті теоретичні знання учнів про похідну функції;  виховна: виховувати дисциплінованість на уроці, уважність, охайність при виконанні письмових робіт та роботі з дошко...
Продовжити читання
  890 переглядів
  0 Коментарів
890 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми :Класичне означення ймовірності.

Анотація: Д омогтися засвоєння учнями змісту понять: випадкова подія, вірогідна подія, неможлива подія; означення ймовірності випадкової події; навчитися визначати за формулою ймовірність простої події, а також розв'язувати задачі, що передбачають обчислення ймовірності за формулою; розвивати цікаві...
Продовжити читання
  829 переглядів
  0 Коментарів
829 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates