Для чего нужны проценты?

Анотація:  Много ли соли в морской воде? Этот вопрос можно понимать по-разному. Например, сколько весит вся соль, растворенная в морях и океанах. А можно и так: сколько содержится соли в ведре морской воды? Чтобы ответить на первый вопрос, достаточно знать ответ на второй и еще узнать, сколько ...
Продовжити читання
  94 переглядів
  0 Коментарів
94 переглядів
0 Коментарів

Элементы STEM-образования на уроках математики

Анотація:  Стремительная эволюция технологий ведет к тому, что самыми популярными специалистами на планете станут программисты, IT -специалисты, инженеры, профессионалы в отрасли высоких технологий. В будущем появятся профессии, которые будут связаны с био- и нано- технологиями. В связи с этим ...
Продовжити читання
  135 переглядів
  0 Коментарів
135 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Задачі на вартість.

​Анотація:  Дана презентація « Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Задачі на вартість» сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів. В ній є завдання на повторення матеріалу, містить покрокові пояснення по розв'язуванню задач на вартість за допомогою рівнянь в 6 класі, містить ...
Продовжити читання
  139 переглядів
  0 Коментарів
139 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування задач економічного змісту в математиці

Анотація: Прикладні задачі на уроці математики виконують кілька функцій: задача показує зв'язок математики з життям, її розв'язання підвищить економічну грамотність учнів, задача виховує інтерес до математики. Задачі практичного змісту переконують учнів у потребі вивчення теоретичного матеріалу...
Продовжити читання
  124 переглядів
  0 Коментарів
124 переглядів
0 Коментарів

Математична гра для дітей та батьків

Анотація:  Новою в теорії В.О.Сухомлинського, що викликала широкий відгук, була ідея зближення школи та родини, як він це називав - «співдружність родини та школи». У статті «Слово до батьків», в інших роботах автор пропагував ідею повернення педагогічної відповідальності в родину. Він писав, щ...
Продовжити читання
  146 переглядів
  0 Коментарів
146 переглядів
0 Коментарів

Тести як засіб контролю навчальних досягнень з математики

Анотації: Проблема організації контролю результатів навчання є багатогранною, багато важливих її аспектів потребують дослідження. Для контролю знань використовуються як традиційні, так і сучасні методи контролю. Серед останніх чи не найширше розповсюдження знаходять методи контролю знань шляхом тест...
Продовжити читання
  174 переглядів
  0 Коментарів
174 переглядів
0 Коментарів

Формули скороченого множення

Анотація:Запропонований урок з алгебри узагальнює знання та вміння учнів з теми "Формули скороченого множення". Метою було показати, що формули, які вчать учні, можна використосувати не абстрактно, а для зручного обчислення у повсякденному житті та під час розв'язування практичних геометричних задач...
Продовжити читання
  137 переглядів
  0 Коментарів
137 переглядів
0 Коментарів

Інтеграція елементів дистанційного навчання в класно - урочну систему

​ Система дистанційного навчання повинна й може зайняти своє місце в системі сучасної освіти, оскільки вона може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства. Інтерактивні можливості, використані в дистанційному навчанні, дозволяють налагодити і навіть стимулювати зворотний...
Продовжити читання
  168 переглядів
  0 Коментарів
168 переглядів
0 Коментарів

Прогресії навколо нас

Анотація:  Головнимв навчальній діяльностіє розумінняучнем того,що він вивчає, навіщо він це робить і де застосує знанняв житті.Урок «Прогресії навколо нас» демонструє практичне застосування даної теми в різних галузях науки та техніки. На уроці вчитель доводить, що прогресії застосовуються в м...
Продовжити читання
  126 переглядів
  0 Коментарів
126 переглядів
0 Коментарів

Формування творчої особистості учнів на уроках математики засобами інноваційних технологій

Анотація:  Виховання творчої особистості - насущне завдання сьогоднішнього дня.Важливим показником, який свідчить про те, що учень виявляє творче ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого спонукання до творчості, потяг учня до оволодіння знаннями, вміннями та навичками, які спри...
Продовжити читання
  134 переглядів
  0 Коментарів
134 переглядів
0 Коментарів

Тема: « Похідна». (Алгебра і початки аналізу 10 клас) Методична розробка.

Анотація:  Мета методичної розробки – допомогти учням 11 класу, за короткий проміжок часу, повторити та узагальнити свої знання із теми «Похідна» за 10 клас. (Згідно з методичними рекомендаціями щодо викладання математики у 2020-2021 н.р.).Складається із 10 уроків ( в кожному теоретична, практи...
Продовжити читання
  340 переглядів
  0 Коментарів
340 переглядів
0 Коментарів

«Патріотичне виховання та розвиток екологічної грамотності на уроках математики»

Анотація:  Розробка уроку на тему: «Додавання і віднімання десяткових дробів, 5 клас. Зміст уроку доповнений QR-кодами. Для того, щоб збільшити потенціал екологічної грамотності та патріотичного виховання предмета математики, варто пропонувати учням для розв'язування задачі, які допомагають вих...
Продовжити читання
  242 переглядів
  0 Коментарів
242 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми :Похідна функції. Зростання та спадання функції.

Анотація:  Розкрити зміст даної теми, навчити учнів застосовувати похідну при розв'язанні задач, закріпити й узагальнити набуті теоретичні знання учнів про похідну функції;  виховна: виховувати дисциплінованість на уроці, уважність, охайність при виконанні письмових робіт та роботі з дошко...
Продовжити читання
  298 переглядів
  0 Коментарів
298 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми :Класичне означення ймовірності.

Анотація: Д омогтися засвоєння учнями змісту понять: випадкова подія, вірогідна подія, неможлива подія; означення ймовірності випадкової події; навчитися визначати за формулою ймовірність простої події, а також розв'язувати задачі, що передбачають обчислення ймовірності за формулою; розвивати цікаві...
Продовжити читання
  332 переглядів
  0 Коментарів
332 переглядів
0 Коментарів

Тест:Арифметична і геометрична прогресія.

Анотація:  Продовжити роботу над визначеннями арифметичної, геометричної прогресій; формулами n-го члена, суми n перших членів, суми нескінченної геометричної прогресії при | q | <1; Виробити загальні рекомендації щодо виконання завдань, що містять дані прогресії. Продовжити роботу по виробл...
Продовжити читання
  643 переглядів
  0 Коментарів
643 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми"Тригонометричні функції. 10кл."

Анотація: Цей тест допоможе узагальнити та систематизувати знання учнів про тригонометричні функції, їх графіки та властивості. Удосконалити вміння із використанням властивостей тригонометричних функцій, проводити порівняння значень функцій, будувати графіки, визначати період тригонометрич...
Продовжити читання
  699 переглядів
  0 Коментарів
699 переглядів
0 Коментарів

Презентація "Арифметична прогресія. Геометрична прогресія. Розв’язування задач."

Анотація:  Повторити, узагальнити та систематизувати теоретичні знання учнів за темою «Арифметична та геометрична прогресії»; перевірити вміння використовувати отримані знання під час розв'язування задач.  Розвивальна: розвивати логіку,пам'ять,нестандартність мислення,вміння узагальнювати ...
Продовжити читання
  662 переглядів
  0 Коментарів
662 переглядів
0 Коментарів

Презентація з теми "Поворот.Гомотетія."

Анотація: Формування понять поворота, перетворення подібності й гомотетії; вивчення властивостей перетворення подібності,поворота,гомотетії;сформувати поняття гомотетії; сформувати вміння застосовувати гомотетію до розв'язування задач. Розвивати графічні здібності, логічне мислення, математичну...
Продовжити читання
  412 переглядів
  0 Коментарів
412 переглядів
0 Коментарів

Тест з теми " Графіки тригонометричних функцій."

Анотація: Цей тест допоможе узагальнити та систематизувати знання учнів про тригонометричні функції, їх графіки та властивості. Удосконалити вміння із використанням властивостей тригонометричних функцій, проводити порівняння значень функцій, будувати графіки, визначати період тригонометрич...
Продовжити читання
  433 переглядів
  0 Коментарів
433 переглядів
0 Коментарів

Арифметична прогресія, її властивості.

Анотація: Ввести означення арифметичної прогресії, поняття її різниці ; розглянути властивості арифметичної прогресії та домогтися їх засвоєння; вивести формулу n-го члена та формувати навички застосовувати її до розв'язування задач; розвивати в учнів вміння відтворювати зміст вивчених понять; ...
Продовжити читання
  253 переглядів
  0 Коментарів
253 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates