Формування підприємницької компетентності старшокласників через розв'язування прикладних задач на уроках математики

Анотація: В даній роботі йдеться про формування підприємницької компетентності старшокласників через розв,язування прикладних задач на уроках математики. Показано застосування прикладних задач на різних етапах уроку, використовуючи різні методи і форми роботи. Розміщено прикладні задачи з еконо...
Продовжити читання
  78 переглядів
  0 Коментарів
78 переглядів
0 Коментарів

Доторкнутися до нескінченності

Анотація:  Школярі середньої та старшої школи зазвичай сприймають евклідову геометрію, як єдиноможливий вид геометрії. Математичний захід «Доторкнутися до нескінченності» напрямлений на те, щоб показати школярам, що існує геометрія Лобачевського, геометрія Рімана, а у середині XIX століття вини...
Продовжити читання
  76 переглядів
  0 Коментарів
76 переглядів
0 Коментарів

Три теореми з результату однієї задачі: теорема косинусів, теорема синусів, формула Герона.

Анотація:  У статті розглянуто задачу на знаходження висот будь-якого трикутника через сторони і півпериметр і з рузльтату цієї завдачі отримані докази трьох теорем : теореми косинусів, теореми синусів, формули Герона. Ці доведення теореми синусів і теореми косинусів можуть бути запропоновані в...
Продовжити читання
  94 переглядів
  0 Коментарів
94 переглядів
0 Коментарів

Тема: Формула відстані між центрами вписаної і описаної кіл для прямокутного трикутника+ побудова центру такого вписаного кола (нетрадиційний спосіб).

Анотація:  Проектна робота Бугаково ї Єлизавети -учениці 9 класу Топольської ЗОШ I - III ст. Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевич - учитель-методист Топольської ЗОШ I - III ст. Ученицею виконано Проектне завдання: 1) Знайти формулу, що виражає відстань м...
Продовжити читання
  91 переглядів
  0 Коментарів
91 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід для учнів 8, 9 класів «Математичний клуб веселих та кмітливих»

Анотація:  Кожен урок чи позакласний захід – це захоплююча пошукова робота, творче осмислення учнями вивченого матеріалу, виховання любові до математики. Розвиваючи пізнавальні інтереси та здібності учнів використовуються різні ігрові ситуації, дослідження, історичні довідки, опорні схеми, ключ...
Продовжити читання
  100 переглядів
  0 Коментарів
100 переглядів
0 Коментарів

Розв’язування задач і вправ на звичайні дроби

Анотація:  Запропонований конструктор компетентісного уроку призначений для демонстрації різних форм роботи з учням уроці математики в 5 класі під час розв'язування задач і вправ на звичайні дроби. Запропоновано різні форми організації навчальної діяльності учнів, кожна з яких спрямована н...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

План-конспект уроку для 7 класу: "ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ. ЦІЛІ РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ"

Анотація:  Мета: повторення та узагальнення відомостей про числові ви­рази, вирази із змінними; ознайомлення учнів з цілими та раціональними виразами; розвивальна: розвивати уважність; виховна: виховувати дисциплінованість; наполегливість. Тип уроку: комбінований . Обладнання: конспект, підручн...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.

Анотація:  Пусть в определенном интеграле нижний предел ɑ закреплен, а верхний предел b меняется. Тогда будет меняться и значение интеграла, т.е. интеграл есть функция верхнего предела . Для того чтобы иметь привычные обозначения, верхний предел b обозначим через x , а чтобы не смешивать его с ...
Продовжити читання
  98 переглядів
  0 Коментарів
98 переглядів
0 Коментарів

Похідна та її застосування

​Анотація:  дистанційний урок "Похідна та її застосування" використовується для учнів 10 класів. Урок вивчення нового матеріалу. В розробці подані матеріали для ознайомлення із темою та закріплення її. Також є власний тест на сайті "На урок". Учні розвивають логіку та набувають нових знань. Уче...
Продовжити читання
  98 переглядів
  0 Коментарів
98 переглядів
0 Коментарів

Квадратні рівняння

​Анотація: дистанційний урок "Квадратні рівняння", призначений для учнів 8 класів. Учні знайомляться із новою темою, вивчають нові поняття. Розвивають свою математичну компетентність. Засвоєння знань перевіряють за допомогою власного тесту на сайті "На урок". Учні розвивають логічне мислення, т...
Продовжити читання
  88 переглядів
  0 Коментарів
88 переглядів
0 Коментарів

Аналог формули Карно

Анотація: Стаття присвячена ще одній формулі, яка знайдена автором для рівнобічної трапеціїї, в яку можна вписати коло і є продовженням попередньої статі, в якій автор наводить аналог формули Ейлера. Однак, для читачів, які не знайомі з попередньою працею автора, наведено доведення і цієї форму...
Продовжити читання
  84 переглядів
  0 Коментарів
84 переглядів
0 Коментарів

Правильні многокутники

Анотація: дистанційний урок "Правильні многокутники", розроблений для учнів 9 класу, в умовах дистанційного навчання. Вправи розв'язуються, як у зошиті, так і за допомогою планшету, також є QR - код, за допомогою якого перевіримо знання здобуті на уроці. Власний тест розміщений на сайті "На уро...
Продовжити читання
  111 переглядів
  0 Коментарів
111 переглядів
0 Коментарів

Розв’язування ірраціональних рівнянь різними методами.

Анотація:  Урок вивченення нового матеріалу з теми "Ірраціональні рівняння різними методами" у 10 класі , містить теоеретичні відомості про означення, види ірраціональних рівнянь та методи їх розв'язання.Познайомити учнів з методами розв'язування ірраціональних рівнянь. Сформувати уміння розв'я...
Продовжити читання
  82 переглядів
  0 Коментарів
82 переглядів
0 Коментарів

Урок геометрії 8 класу " Центральні та вписані кути"

Анотація:  Тема уроку . Центральні та вписані кути. Розв'язування задач . Мета уроку : сформувати поняття центрального та вписаного кутів; розглянути приклади задач даної теми на ЗНО.; вчити застосовувати отримані теоретичні знання під час розв'язування задач; розвивати вміння робити припущення...
Продовжити читання
  105 переглядів
  0 Коментарів
105 переглядів
0 Коментарів

Уявлення про звичайні дроби

Запропонований конструктор компетентісного уроку призначений для введення поняття звичайних дробів на уроці математики в 5 класі. Продемонстровано різні форми роботи учнів на уроці та нестандартні завдання, які розкривають учням об'єктивну необхідність вивчення дробів та застосування їх в реальних ж...
Продовжити читання
  96 переглядів
  0 Коментарів
96 переглядів
0 Коментарів

Нова формула в геометрії

Анотація: Тема трапеції є ключовою в розробках автора, і вже не одна стаття присвячена цій геометричній фігурі їм надрукована. Дана розробка є авторською ідеєю встановлення формули для знаходження відстані між центрами вписаного та описаного кіл для рівнобічної трапеції. Більшост...
Продовжити читання
  84 переглядів
  0 Коментарів
84 переглядів
0 Коментарів

Курсова "Прикладна спрямованість сучасного уроку математики"

Анотація:  В данiй роботi розкрито суть прикладноi спрямованостi математики, ii функцii в навчаннi i вихованнi учнiв; обгрунтовано необхiднiсть використання задач практичного змiсту з метод реалiзацii прикладноi спрямованостi сучасного уроку математики; продемонстрировано впровадження наскрiзни...
Продовжити читання
  96 переглядів
  0 Коментарів
96 переглядів
0 Коментарів

Нестандартні способи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей.11 клас

Анотація: конспект уроку з мультимедійною підтримкою «Нестандартні способи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей» розроблений для учнів 11 класу профільного рівня. Його мета – узагальнити і систематизувати знання про відомі методи розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей ...
Продовжити читання
  105 переглядів
  0 Коментарів
105 переглядів
0 Коментарів

Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники 7 клас

Анотація:  Даний матеріал містить різноманітні завдання, які можна використовувати на уроках алгебри в 7 класі при вивченні теми «Формули скороченого множення». У збірник входять логічні вправи, історичні задачі, прикладні задачі, вправи на застосування формул для швидкої лічби, софізми, з...
Продовжити читання
  126 переглядів
  0 Коментарів
126 переглядів
0 Коментарів

Презентація до уроку математики "Додавання та віднімання десяткових дробів" 5 клас

Анотація:  Презентація до уроку математики у 5 класі «Додавання та віднімання десяткових дробів »  Мета: закріпити та удосконалити навички додавання та віднімання десяткових дробів; відпрацювати навички усного рахунку; розвивати увагу, пам'ять, логічне та креативне мислення, вміння спостер...
Продовжити читання
  163 переглядів
  0 Коментарів
163 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates