Впровадження компетентісного підходу на уроках математики відповідно до засад Державного стандарту базової середньої та повної освіти

Анотація:  Аналіз процесів, які відбуваються в освітній сфері і в суспільстві, свідчать про актуальність проблеми запровадження компетентнісного підходу до навчання учнів усіх навчальних дисциплін. Свідченням цьому є перехід школи на компетентнісну освіту, в якій основними показниками результат...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

«Рівняння. Кути. Многокутники»

Анотація:  Урок - подорож на тему: «Рівняння. Кути. Многокутники», 5 клас. Як зацікавити учнів у вивченні математики? Як зробити, щоб процес навчання був максимально продуктивним ? Мета уроку: повторити і систематизувати знання та вміння учнів з вивченої теми, вдосконалити навички розв'язування...
Продовжити читання
  28 переглядів
  0 Коментарів
28 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку математики у 5 класі на тему: "Множення десяткових дробів"

Анотація:  Математика 5 клас Тема. Множення десяткових дробів. Цілі : Дидактичні: формувати предметну компетентність, формувати навички множення десяткових дробів. Розвиваючі: сприяти розвитку уваги, спостережливості. Виховні: сприяти вихованню таких якостей особистості, як зосередженість, прац...
Продовжити читання
  54 переглядів
  0 Коментарів
54 переглядів
0 Коментарів

Геометрія

Анотація: Учні 9-х класів здаватимуть державну підсумкову атестацію з математики. Для кращого орієнтування  у заповненні бланків з ДПА, бажано пропонувати контрольні роботи протягом начального року у формі ДПА. Дана розробка містить два варіанти контрольної роботи з геометрії для учні...
Продовжити читання
  72 переглядів
  0 Коментарів
72 переглядів
0 Коментарів

Заняття з елементами пошуково - дослідницької діяльності

Анотація:  Анотація: Заняття з елементами пошуково-дослідницької діяльності. Підсумковий урок з математики в 6 класі. Тема "Рівняння". Мета: . Створити умови для узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів з теми «Рівняння», удосконалення вмінь застосовувати властивості рівнянь ...
Продовжити читання
  67 переглядів
  0 Коментарів
67 переглядів
0 Коментарів

STEAM -освіта!

Анотація:  Прагнення людини пізнавати навколишній світ викликане не лише природною цікавістю, а й потребою забезпечити для себе необхідні умови життя. Якість життя людини перебуває в прямій залежності від рівня використання наукових знань та досягнень. Серед фундаментальних наук особливе місце ...
Продовжити читання
  126 переглядів
  0 Коментарів
126 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку алгебри Миронової Вікторії Анатоліївни за темою "Множення одночлена на многочлен". 7 клас

  Розробка уроку алгебри у 7 класі за темою «Множення одночлена на многочлен». ЦІЛІ УРОКУ: ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: -удосконалити вміння виконувати множення одночлена на многочлен -розв'язувати вправи, які передбачають множення одночлена на многочлен ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТН...
Продовжити читання
  100 переглядів
  0 Коментарів
100 переглядів
0 Коментарів

Чому Володимира Шарапова треба вважати героєм

​ Однїєю із властивістю розуму є вміння логічно мислити. Інколи логіка може застосовуватися не лише до однієї області, як-то, історія, математика, а і до речей, які знаходяться на стику цих областей.  В даній статті проводиться історичний, логічний, художній аналіз кінофільму "Місце зустрічі зм...
Продовжити читання
  135 переглядів
  0 Коментарів
135 переглядів
0 Коментарів

Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координатній площині.(Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею)

Анотація:  Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевіч - вчитель-методистТопільського ліцею. Тема : Координати точки перетину медіан трикутника, заданого координатами своїх вершин в координ...
Продовжити читання
  145 переглядів
  0 Коментарів
145 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота №1 для 5 класу

Анотація: Під час дистанційного навчання я пропоную в 5 класі провести контрольну роботу з теми "Додавання та віднімання натуральних чисел" в формі веб-квесту. Веб-квест використовую з метою створення атмосфери творчого пошуку, використовуючи інформаційні ресурси Інтернету, а учні не тільки про...
Продовжити читання
  105 переглядів
  0 Коментарів
105 переглядів
0 Коментарів

Вживання просторових векторів при обчисленні площі трикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі.

Анотація: У авторській статті розглядається питання вживання просторових векторів при обчисленні площі трикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі. Отримані формули для обчислення таких площ, які полегшують вирішення цих завдань. . Цей матеріал бу...
Продовжити читання
  115 переглядів
  0 Коментарів
115 переглядів
0 Коментарів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Теореми Стюарта та її застосування до розв’язування метричних задач планіметрії

Анотація:  Шановні колеги!Тема «Теорема Стюарта та її застосування до розв'язуванняметричних задач планіметрії» поглиблює та розширює знання учнів . У роботі розглянуто доведеннятеореми Стюартатрьома способами та розглянуто доведення найбільш відомих наслідків теореми Стюарта,такі як:формула дл...
Продовжити читання
  133 переглядів
  0 Коментарів
133 переглядів
0 Коментарів

Про теорему Мебіуса в планіметрії

Німецький  математик Август Мебіус(1790-1868) відомий своїми працями з теорії чисел і геометрії. В планіметрії відома одна його теорема: В опуклому п'ятикутнику ABCDE  площі трикутників EAB ,ABC,BCD,CDE,DEA рівні a,b,c,d,e відповідно.Позначимо площу п'ятикутника через S. Довести,що S^...
Продовжити читання
  101 переглядів
  0 Коментарів
101 переглядів
0 Коментарів

Тригонометрія – це просто і зрозуміло. (Методичні підходи при вивченні тригонометричних формул).

Анотація:  Мета навчання математики на профільному рівні полягає в забезпеченні свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, які потрібні у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатні для вивчення інших шкільних дисциплін і продовження навчання ...
Продовжити читання
  199 переглядів
  0 Коментарів
199 переглядів
0 Коментарів

Додавання раціональних чисел математика 6 клас

Анотація: Конспект першого уроку математики з теми: "Додавання та віднімання раціональних чисел", мета якого сформувати уявлення учнів про додавання раціональних чисел, домогтися засвоення правила додавання від'ємних чисел та чисел із різними знаками. Сформувати вміння виконувати додавання чисе...
Продовжити читання
  147 переглядів
  0 Коментарів
147 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку з алгебри 9 клас “Арифметична прогресія”.

Анотація: Перший урок з теми "Арифметична прогресія". Мета уроку: Ввести поняття арифметичної прогресії, розглянути її властивості; вивести формулу n-го члена та навчити учнів застосовувати її до розв'язування задач; розвивати в учнів вміння відтворювати зміст вивчених понять, а також використо...
Продовжити читання
  178 переглядів
  0 Коментарів
178 переглядів
0 Коментарів

Застосування нестандартних методів навчання на уроках математики.

​ Розв'язування завдань з теми «Звичайні дроби». МЕТА УРОКУ: - Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Звичайні дроби»;  - Удосконалити вміння розв'язувати задачі на застосування поняття звичайного дробу та виконання додавання і віднімання дробових чисел;  - Розвивати вміння ан...
Продовжити читання
  253 переглядів
  0 Коментарів
253 переглядів
0 Коментарів

Формування пізнавальної активності учнів на уроках математики.

УРОК 8 клас, алгебра ТЕМА . Розв' язування вправ з теми «Стандартний вигляд числа, степінь із цілим показником». МЕТА: Навчальна: удосконалити знання учнів про степінь з від'ємним показником, стандартний вигляд числа, закріпити практичні навички їх застосування, формувати навички творчого застосуван...
Продовжити читання
  290 переглядів
  0 Коментарів
290 переглядів
0 Коментарів

Ознаки паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 7 КЛАС

  Т рансформація ідей В. О. Сухомлинського у рамках реалізації концепції "Нова українська школа" Зараз ми усвідомлюємо, що Василь Олександрович Сухомлинський бачив далеко наперед. Все те, що він говорив, писав і застосовував на практиці, відповідає сьогоденню, воно навколо нас, в повсякденній п...
Продовжити читання
  157 переглядів
  0 Коментарів
157 переглядів
0 Коментарів

Застосування косого добутку векторів при доведенні геометричних нерівностей

​Анотація: Косий добуток векторів можна успішно застосовувати при доведенні геометричних нерівностей, що містять співвідношення між площами фігур.Наведемо приклади таких задач,рівень складності яких досить високий.Перша з них пропонувалась на Всесоюзній математичній олімпіаді в 1983 р (10 клас,задач...
Продовжити читання
  145 переглядів
  0 Коментарів
145 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates