МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Теореми Стюарта та її застосування до розв’язування метричних задач планіметрії

Анотація:  Шановні колеги!Тема «Теорема Стюарта та її застосування до розв'язуванняметричних задач планіметрії» поглиблює та розширює знання учнів . У роботі розглянуто доведеннятеореми Стюартатрьома способами та розглянуто доведення найбільш відомих наслідків теореми Стюарта,такі як:формула дл...
Продовжити читання
  32 переглядів
  0 Коментарів
32 переглядів
0 Коментарів

Про теорему Мебіуса в планіметрії

Німецький  математик Август Мебіус(1790-1868) відомий своїми працями з теорії чисел і геометрії. В планіметрії відома одна його теорема: В опуклому п'ятикутнику ABCDE  площі трикутників EAB ,ABC,BCD,CDE,DEA рівні a,b,c,d,e відповідно.Позначимо площу п'ятикутника через S. Довести,що S^...
Продовжити читання
  8 переглядів
  0 Коментарів
8 переглядів
0 Коментарів

Тригонометрія – це просто і зрозуміло. (Методичні підходи при вивченні тригонометричних формул).

Анотація:  Мета навчання математики на профільному рівні полягає в забезпеченні свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, які потрібні у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатні для вивчення інших шкільних дисциплін і продовження навчання ...
Продовжити читання
  92 переглядів
  0 Коментарів
92 переглядів
0 Коментарів

Додавання раціональних чисел математика 6 клас

Анотація: Конспект першого уроку математики з теми: "Додавання та віднімання раціональних чисел", мета якого сформувати уявлення учнів про додавання раціональних чисел, домогтися засвоення правила додавання від'ємних чисел та чисел із різними знаками. Сформувати вміння виконувати додавання чисе...
Продовжити читання
  66 переглядів
  0 Коментарів
66 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку з алгебри 9 клас “Арифметична прогресія”.

Анотація: Перший урок з теми "Арифметична прогресія". Мета уроку: Ввести поняття арифметичної прогресії, розглянути її властивості; вивести формулу n-го члена та навчити учнів застосовувати її до розв'язування задач; розвивати в учнів вміння відтворювати зміст вивчених понять, а також використо...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Застосування нестандартних методів навчання на уроках математики.

​ Розв'язування завдань з теми «Звичайні дроби». МЕТА УРОКУ: - Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Звичайні дроби»;  - Удосконалити вміння розв'язувати задачі на застосування поняття звичайного дробу та виконання додавання і віднімання дробових чисел;  - Розвивати вміння ан...
Продовжити читання
  151 переглядів
  0 Коментарів
151 переглядів
0 Коментарів

Формування пізнавальної активності учнів на уроках математики.

УРОК 8 клас, алгебра ТЕМА . Розв' язування вправ з теми «Стандартний вигляд числа, степінь із цілим показником». МЕТА: Навчальна: удосконалити знання учнів про степінь з від'ємним показником, стандартний вигляд числа, закріпити практичні навички їх застосування, формувати навички творчого застосуван...
Продовжити читання
  125 переглядів
  0 Коментарів
125 переглядів
0 Коментарів

Ознаки паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 7 КЛАС

  Т рансформація ідей В. О. Сухомлинського у рамках реалізації концепції "Нова українська школа" Зараз ми усвідомлюємо, що Василь Олександрович Сухомлинський бачив далеко наперед. Все те, що він говорив, писав і застосовував на практиці, відповідає сьогоденню, воно навколо нас, в повсякденній п...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Застосування косого добутку векторів при доведенні геометричних нерівностей

​Анотація: Косий добуток векторів можна успішно застосовувати при доведенні геометричних нерівностей, що містять співвідношення між площами фігур.Наведемо приклади таких задач,рівень складності яких досить високий.Перша з них пропонувалась на Всесоюзній математичній олімпіаді в 1983 р (10 клас,задач...
Продовжити читання
  57 переглядів
  0 Коментарів
57 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку з використанням STEAM технологій навчання математики (бінарний урок з математики та трудового навчання для учнів 6 класу)

Анотація:  Урок з використанням STEAM технологій навчання математики Сучасна освіта – це освіта для розвитку учнів, основне завдання якої – плекати особистість, яка здатна до саморозвитку, самоосвіти, творчої діяльності, а також діалогу з суспільством та природою. Хоча при цьому цінності сучасн...
Продовжити читання
  118 переглядів
  0 Коментарів
118 переглядів
0 Коментарів

Векторне розв'язання однієї стереометричної задачі

​Анотація:В процесі викладання геометрії треба вчити учнів поєднувати синтетичні і аналітичні підходи до розв'язування геометричних задач. Розглянемо задачу з книги Д.О.Шклярский, Н.Н.Ченцов, И.М.Яглом" Избранные задачи и теоремы элементарной математики; часть 3; геометрия (стереометрия); М, ГИТТЛ,1...
Продовжити читання
  147 переглядів
  0 Коментарів
147 переглядів
0 Коментарів

Про одну задачу С.Л.Берлова ( три способи розв'язання за допомогою аналітичної геометрії)

​Анотація: На відбірковому турі ПетербурзькоЇ математичноЇ олімпіади 1995 р було запропоновано таку задачу: Задача.H- ортоцентр гострокутного трикутника ABC; D- середина сторони AC. Пряма, що проходить через H перпендикулярно відрізку DH, перетинає сторони  AB і BC в точках E і F .Довести,що HE...
Продовжити читання
  145 переглядів
  0 Коментарів
145 переглядів
0 Коментарів

Збірник завдання для формування математичної компетентності в учнів 5-9 класів (формат PISA)

Анотація:  Усім відомо, що кожні три роки п'ятнадцятирічні учні більше ніж із 70 країн світу беруть участь у тестуванні під назвою PISA, метою якого є оцінювання освітніх систем, що готують дітей до самостійного життя після закінчення навчального закладу. Я хочу запропонувати вчителям математик...
Продовжити читання
  179 переглядів
  0 Коментарів
179 переглядів
0 Коментарів

Виручає аналітична геометрія (про геометричні задачі EGMO 2021)

​Анотація: Розглянемо дві геометричні задачі,які пропонувалися на 10-ій Європейській Математичній Олімпіаді для дівчат-EGMO (European Girls' Mathematical Olympiad) ,яка проходила в форматі онлайн з 9 по 15 квітня 2021 року. Це- задача № 3 від України першого дня змагань і задача №4 від Австралії дру...
Продовжити читання
  207 переглядів
  0 Коментарів
207 переглядів
0 Коментарів

Комплексні числа в геометрії (про одну складну задачу ВОМ 2021)

​Анотація: На 61-ій Всеукраїнській олімпіаді юних математиків (ВОМ), яка відбулася 1 та 2 квітня 2021 р було запропоновано таку задачу: Нехай у трикутнику ABC точки O,I та H  відповідно-центри описаного та вписаного кіл і ортоцентр.Прямі AI та AH вдруге перетинають описане коло трикутника ...
Продовжити читання
  176 переглядів
  0 Коментарів
176 переглядів
0 Коментарів

"Математична регата"

​Анотація: урок-гра узагальнення знань з математики у 5 класі Имя файла: - Размер файла: 22 kb Скачать фаил Имя файла: _20210608-074901_1 Размер файла: 22 kb Скачать фаил Имя файла: _20210608-074911_1 Размер файла: 22 kb Скачать фаил
  119 переглядів
  0 Коментарів
119 переглядів
0 Коментарів

"Додавання і віднімання десяткових дробів"

​Анотація креативна розробка уроку математики у 5 класі по темі "Додавання і віднімання десяткових дробів":  file Имя файла: - Размер файла: 22 kb Скачать фаил file Имя файла: -2018 Размер файла: 64 kb Скачать фаил Имя файла: ------2021 Размер файла: 24 kb Скачать фаил
  141 переглядів
  0 Коментарів
141 переглядів
0 Коментарів

«Математика та здорове харчування» (міждисциплінарний навчальний проєкт з математики)

​Анотація: За основу проєкту «Математика та здорове харчування» взяте прикладне спрямування математики, а значущість його можна підкреслити словами Д.Пойа: «Математика цікава тоді, коли живить вашу винахідливість і здатність міркувати». Для реалізації проєкту інтегровані теми з предметів: матем...
Продовжити читання
  209 переглядів
  0 Коментарів
209 переглядів
0 Коментарів

Інтелектуально-розважальна гра "Цікава математика" для учнів 5 класу

Анотація: Однією з форм позакласної роботи з математики є інтелектуальна гра. Вона дає можливість задовольнити інтереси та запити учнів, що виходять за межі навчальної програми. Інтелектуальна гра направлена на розвиток пізнавального інтересу, тісно пов'язаного з навчальним процесом. Гра активі...
Продовжити читання
  148 переглядів
  0 Коментарів
148 переглядів
0 Коментарів

Геометричні нерівності на математичних олімпіадах

​Анотація: Покажемо, що тригонометрію можна ефективно застосовувати при доведенні геометричних нерівностей  на прикладах розв'язання восьми задач,які пропонувались на математичних олімпіадах високого рівня. Три розглянуті задачі пропонувались на Міжнародній математичній олімпіаді в 1991р, 1998р...
Продовжити читання
  135 переглядів
  0 Коментарів
135 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates