«У садочку друзів маю, залюбки із ними граю».

Анотація: Індивідуальнелогопедичнезаняття длядитини із ЗНМ ІІ рівня. Серія цікавих вправ та ігор допоможе активізації словника на тему «Іграшки і забави». Ігрові завданняспрямовані на корекціюграматичних помилок: вживання відмінків та узгодження іменників з прикметниками в роді. Зокремаурізноманітни...
Продовжити читання
  5 переглядів
  0 Коментарів
5 переглядів
0 Коментарів

Конспект логопедичного заняття з елементами нейропсихологічної корекції на тему: «Вдосконалення вимови приголосних звуків [c]-[ш]».

Анотація: Запропонований увазі читачів матеріал містить комплекс вправ для вдосконалення вимови звуків [с] та [ш] дітьми молодшої школи, які мають порушення мовлення. Особливістю даної педагогічної розробки є гармонійне поєднання логопедичних вправ, що дозволяють досягти ключову мету заняття що...
Продовжити читання
  39 переглядів
  0 Коментарів
39 переглядів
0 Коментарів

Подорож осіннього листочка

Анотація:  Індивідуальне логопедичне заняття для дитини із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Цікава подорож, проведенав ігровій формі,протягом всього заняття спонукає дитину до активізації мовленнєвої діяльності, пізнавальних та розумових процесів. Корекційні завдання спрямовані на ...
Продовжити читання
  28 переглядів
  0 Коментарів
28 переглядів
0 Коментарів

Конспект логопедичного заняття з елементами нейрлогопедічної корекції на тему: «Вдосконалення вимови приголосних звуків [c]-[ш]»

Анотація: запропонований увазі читачів матеріал містить комплекс вправ для вдосконалення вимови звуків [с] та [ш] дітьми молодшої школи, які мають порушення мовлення. Особливістю даної педагогічної розробки є гармонійне поєднання логопедичних вправ, що дозволяють досягти ключову мету заняття щодо по...
Продовжити читання
  38 переглядів
  0 Коментарів
38 переглядів
0 Коментарів

«Тапці, ручки, тапці, підемо до бабці»

«Тапці, ручки, тапці, підемо до бабці» заняття із формуван ня звукової культури мовлення з використанням українського дитячого фольклору для дітей 6-го року життя Програмовий зміст: розширити і поглибити знання дітей про красу української мови за допомогою усної народної творчості; збагатити таактив...
Продовжити читання
  89 переглядів
  0 Коментарів
89 переглядів
0 Коментарів

Автоматизація звука Р у словах.

Анотація: Матеріал підготувала Мельник Лілія Степанівна. Конспект заняття "Автоматизація звука Р у словах" створений з використанням графомоторних та кінезіологічних вправ. Дана розробка стане в нагоді логопедам під час роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, зокрема: ...
Продовжити читання
  62 переглядів
  0 Коментарів
62 переглядів
0 Коментарів

Схема обстеження дітей з дизартрією

          Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга.         &nbs...
Продовжити читання
  64 переглядів
  0 Коментарів
64 переглядів
0 Коментарів

«Цікаві пригоди звука [ С]»

Анотація:  Матеріал підготували Світлана Василівна Кавацюк, Світлана Олексіївна Келембет. Конспект заняття «Цікаві пригоди звука [ С]» спрямований для навчання правильної звуковимови звука[ С]для дітей 5 року життя, зокрема закріплення звуку в складах, словах, в чистомовках. Спрямованість зміст...
Продовжити читання
  75 переглядів
  0 Коментарів
75 переглядів
0 Коментарів

Складання розповіді на основі власних спостережень "Калина під моїм вікном"

Анотація: Заняття з розвитку зв'язного мовлення для учнів, що мають інтелектуальні порушення. Дане заняття допоможе навчити дітей висловлювати свої думки на основі власних спостережень у формі складання розповіді та добирати для розповіді найбільш влучні слова, щоб передати думку. Завдання, які...
Продовжити читання
  79 переглядів
  0 Коментарів
79 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований захід «Зимові розваги звірят» для дітей з помірними порушеннями інтелектуального розвитку та системним недорозвиненням мовлення

Анотація:  Інтегровані заходи є дієвою формою корекційного навчання осіб з ПРВ. Надання подібним заходам ігрової спрямованості дозволяє учням проявити позитивні емоції, подолати сором'язливість, невпевненість у своїх силах. Включення у захід логопедичних завдань і дихальних вправ сприяє вербалі...
Продовжити читання
  127 переглядів
  0 Коментарів
127 переглядів
0 Коментарів

Логопедична квест-гра "У пошуках голосних звуків"

​Анотація: Логопедична квест-гра "У пошуках голосних звуків" розв'язує освітні, розвивальні і виховні завдання. Під час виконання різноманітних ігрових завдань і вправ, дошкільнята використовують знання і навички, яких набули на корекційних заняттях. Логопедичний квест є ефективною формою орган...
Продовжити читання
  249 переглядів
  0 Коментарів
249 переглядів
0 Коментарів

Розвиток мовлення у 2 класі

Анотація: Силенко Лариса Володимирівна, Удайцівський навчально-реабілітаційний центр, вчитель-логопед. Урок з розвитку зв'язного мовлення у 2 класі "Розрізнення звуків с-с'". Тема уроку підібрана відповідно змісту програми і віку дітей 2 класу. Зміст уроку цікавий, тому легко сприймається дітьм...
Продовжити читання
  231 переглядів
  0 Коментарів
231 переглядів
0 Коментарів

Логопедична розвага "До нас весна крокує"

Анотація: Анотація: Логопедична розвага "До нас весна крокує" для дітей середньой групи з загальним недорозвиненням мовлення спрямована на закріплення знань та навичок в їгрової формі. Дає дітям можливість емоційно розритися та показати свої вміння. Має цілью закріпити артикуляційні вправи, вим...
Продовжити читання
  237 переглядів
  0 Коментарів
237 переглядів
0 Коментарів

Розвиток та корекція фонетико-фонематичної складової мовлення молодших школярів з ТПМ

​Анотація:  Проблема формування фонетико-фонематичних процесів у дітей з ТПМє однією з найважливіших у сучасній теорії та практиці логопедії. Численні дослідження науковців (Н. Гаврилова, Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Л. Коваль, Ю. Рібцун, А. Савченко, Є. Соботович, В. Тищенко, Л. Цветкова та ін....
Продовжити читання
  342 переглядів
  0 Коментарів
342 переглядів
0 Коментарів

Інтегроване заняття для молодшої логопедичної групи " В країні голосних звуків"

Анотація:  Інтегроване заняття « В країні голосних звуків»підготовлене для молодшої логопедичної групи. Підібрані ігри дуже подобаються дітям, вони з задоволенням виконують всі завдання.На занятті діти вчаться правильно вимовляти та чути голосні звуки, розрізняти голосні між собою. Засвоюють ро...
Продовжити читання
  387 переглядів
  0 Коментарів
387 переглядів
0 Коментарів

Інтегроване заняття "Тварини"

Анотація:  : В занятті представлений комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності через мовлення, гру, дрібну моторику, мовленнєве дихання. Методи та прийоми направені на уточнення й узагальнення понять "Свійські тварини", "Дикі тварини", "Тварини теплих країн", "Тварини Півночі"...
Продовжити читання
  275 переглядів
  0 Коментарів
275 переглядів
0 Коментарів

Конспект індивідуального корекційно-розвиткового заняття на тему "Людина"

Анотація: Конспект індивідуального корекційно-розвиткового заняття з учнем 1 класу, що має інтелектуальні порушення легкого ступеня. Тема: "Людина" Мета: Активізувати словник дитини за темою. Знайомити з багатозначністю слів. Вчити утворювати іменники множини; змінювати дієслова за особами. Зак...
Продовжити читання
  492 переглядів
  0 Коментарів
492 переглядів
0 Коментарів

Комплексне заняття з розвитку мовлення та цікавої математики «Сьогодні дошколярики, а завтра школярі!»

Анотація:  В авторській розробціпредставлений комплексний підхід формування комунікативної компетентності дошкільників через основні навчальні види діяльності – розвиток мовлення та цікаву математику. Велика кількість корекційних методів та прийомів направлені на усунення порушень напрямків мов...
Продовжити читання
  467 переглядів
  0 Коментарів
467 переглядів
0 Коментарів

Роль імітацій звуків та голосів домашніх тварин у житті дитини РАС

Анотація:   "Роль імітацій звуків та голосів домашніх тварин у житті дитини РАС."  Мета: навчити та закріпити дитині РАС імітацій звуків та голосів домашніх тварин. Навчити визначати домашніх тварин за голосом, та по імітацій звуків показувати їх на карточці.  Обладнення: картки ...
Продовжити читання
  439 переглядів
  0 Коментарів
439 переглядів
0 Коментарів

Конспект заняття з розвитку зв’язного мовлення із використанням мнемотехнічних прийомів «Подорож до казкового лісу»

Анотація:  Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом за допомогою якого відбувається її соціалізація та установлення контакту з довкіллям. Використання прийомів мнемотехніки ґрунтується на спостережливості й образному мисленні та спрямоване на усвідомлене створення асоціативних зв'язк...
Продовжити читання
  662 переглядів
  0 Коментарів
662 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates