Основні класи неорганічних сполук

​ Метою роботи є формування уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин, формувати вміння порівнювати, аналізувати, використовувати теоретичні знання в нових ситуаціях; розвивати творче та логічне мислення, формувати у учнів елементи наукового світогляду та творчого підходу до роботи, вм...
Продовжити читання
  867 переглядів
  0 Коментарів
867 переглядів
0 Коментарів

Технологічні картки практичних та лабораторних робіт для 11 класу

Анотація: Дана праця містить розробку технологічних карток для учнів 11- их класів з хімії за новою програмою (рівень стандарту). На початку подана інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі в хімічному кабінеті для кожного здобувача освіти, завірена директором навчального закладу. У практичних...
Продовжити читання
  941 переглядів
  0 Коментарів
941 переглядів
0 Коментарів

Інтегрованний урок з геометрії і хімії з використанням кейс – технології «Многогранники в житті людини» у 11 класі

​Анотація:  Інтегрованний урок з геометрії і хімії з використанням кейс - технології "многогранники в житті людини" у 11 класі. Поданий матеріал цікавий застосуванням кейс технології на уроці математики у 11 класі. Крім того інтегрований урок з геометрії і хімії є засобом інтеграції ключових і ...
Продовжити читання
  1092 переглядів
  0 Коментарів
1092 переглядів
0 Коментарів

Эксперимент-шоу «Эта удивительная химия»

​Анотація:    Download PDF File Here Имя файла: _20181217-171333_1 Размер файла: 2.1 mb Скачать фаил
  921 переглядів
  0 Коментарів
921 переглядів
0 Коментарів

Простые вещества, кислород, урок КВН, 8 класс

​Анотація:  Цели: Обобщить и систематизировать полученные знания по теме «Простые вещества» , повысить уровень усвоение материала, закрепить умения и навыки составления формул веществ, написание уравнений реакций с разноуровневыми заданиями.  Девиз урока: «Химия все больше простирает руки ...
Продовжити читання
  824 переглядів
  0 Коментарів
824 переглядів
0 Коментарів

Классификация химических реакций по количеству и составу реагентов . Реакции соединения , разложения , замещения , обмена . 9 класс Урок

​Анотація:  Цели : обобщить и систематизировать знания учащихся о химических реакциях ;  ​ - развивать умения и навыки определять типы химических реакций по уравнениям химических реакций .  - развивать навыки составлять уравнения химических реакций ;  - формировать навыки распозн...
Продовжити читання
  755 переглядів
  0 Коментарів
755 переглядів
0 Коментарів

Физические и химические свойства средних солей 8 класс

​Анотація:  Цели :ознакомить учащихся с физическими и химическими свойствами средних солей; - продолжить формировать навыки различать понятия «кислота» , «соль», «оксид», «основание»; -формировать умение характеризовать химические свойства веществ с помощью химических реакций, расстановки коэфф...
Продовжити читання
  731 переглядів
  0 Коментарів
731 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему : «Химические свойства оснований »

Цель урока :  ​ Образовательная : изучить химические свойства оснований ; сформировать представление о действии индикаторов в различных средах ; дать определения реакции нейтрализации обмена ; научить подтверждать свойства оснований уравнениями химических реакций .  Развивающая : продолжит...
Продовжити читання
  712 переглядів
  0 Коментарів
712 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

​Анотація:  систематизувати знання учнів про метали, неметали, прості та складні речовини, оксиди, основи, кислоти, солі. Розвивати вміння встановлювати взаємозв'язок між поняттями «хімічний елемент», «атом», «молекула», «йон», «хімічна формула», «проста сполука», «складна сполука», «оксиди», «...
Продовжити читання
  1972 переглядів
  0 Коментарів
1972 переглядів
0 Коментарів

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

​Анотація:  ознайомити з планом характеристики хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома; формувати вміння користуватися періодичною системою для характеристики елементів. Розвивати логічне мислення. Навчити учнів характеризувати елементи за положення...
Продовжити читання
  904 переглядів
  0 Коментарів
904 переглядів
0 Коментарів

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

​Анотація:  ознайомити учнів із законом збереження маси речовин; сформувати уявлення про роботи Р. Бойля, М.В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє в цій галузі, пояснити значення закону збереження маси в хімії; розкрити сутність хімічних реакцій. Почати формувати навички учні у підборі коефіцієнтів у с...
Продовжити читання
  946 переглядів
  0 Коментарів
946 переглядів
0 Коментарів

Понятие о полимерах на примере полиэтилена 9 класс

Цели:  Изучить строение полиэтилена, физические и химические свойства;  Дать понятие о реакции полимеризации на примере получения полиэтилена;  Дать информацию о применении полиэтилена;  Научить пользоваться основными методами изученияхимических веществ и явлений – наблюдение и эксперимент;  Фо...
Продовжити читання
  949 переглядів
  0 Коментарів
949 переглядів
0 Коментарів

Пізнавальна гра "Ерудит"

Анотація:  : навчальна : повторити, узагальнити, систематизувати знання учнів про різні класи неорганічних сполук (мінеральних речовин) розвиваюча : розвивати в учнів логічне мислення, спостережливість, зацікавленість та інтерес до вивчення хімії, вміння формулювати правильні і чіткі відповіді ...
Продовжити читання
  598 переглядів
  0 Коментарів
598 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Білки:будова ,склад,властивості".

​Анотація:  :навчальна:ознайомитиучнів зі складом,будовою білкових молекул,сформувати поняття про білки як природні полімери;розглянути фізичні та хімічні властивості білків, якісні реакції на білки; • ∙розвивальна: розвивати уміння учнів порівнювати,виділяти головне,робити відповідні висновки;...
Продовжити читання
  987 переглядів
  0 Коментарів
987 переглядів
0 Коментарів

Решения расчетных задач по органической химии

​Анотація:  Людям, которые мечтают посвятить свою жизнь медицине или фармакологии, металлургии или нефтехимии, парфюмерии или сельскохозяйственному производству совершенно необходимы глубокие знания химии. Причем будущему ученому-химику мало знать и уметь пояснить те или иные химические явления...
Продовжити читання
  557 переглядів
  0 Коментарів
557 переглядів
0 Коментарів

Онлайн-сервіси як інструмент взаємодії вчителя та учнів на уроках хімії

Анотація: с ьогодні нові інформаційно-комунікаційні технології є невід'ємною частиною життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, інтенсифікувати вивчення певної теми, посилити рівень сприймання та розуміння учнями матеріалу, розвивати м...
Продовжити читання
  1015 переглядів
  0 Коментарів
1015 переглядів
0 Коментарів

Будова атома.Ізотопи

​Анотація: Анотація:Презентація « Будова атома.Ізотопи» розповідає про відкриття вчених які змінили уявлення про склад ядра атому. Містить приклади як визначити склад атома будь якого хімічного елементу періодичної таблиці Д.І.Менделєєвата та пояснює як народилось уявлення про сімейство хімічно непо...
Продовжити читання
  563 переглядів
  0 Коментарів
563 переглядів
0 Коментарів

Будова атома. Ядерна модель

​Анотація: Презентація « Будова атома.Ядерна модель» розповідає про відкриття вчених які змінили уявлення про будову атому,створивши ядерну модель . Містить експеременальне підгрунтя цих відкриттів,пояснює їх вплив на подальший розвиток уявлень людства про цю частинку матерії. Ланцюжок фактів допома...
Продовжити читання
  620 переглядів
  0 Коментарів
620 переглядів
0 Коментарів

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

​Анотація: Презентація « Періодичний закон Д.І.Менделєєва» може стати у нагоді для стврення поступового пояснення матеріалів цієї теми. На першій сторінці є ссилка на скачуванні роботи у вигляді ррtx файлу ( робота насичена анімацією, яку можно вдало викорустоввати ). Матеріал обгрунтовує зміст пері...
Продовжити читання
  621 переглядів
  0 Коментарів
621 переглядів
0 Коментарів

Групи хімічних елементів частина II

​Анотація:  Презентація « Групи хімічних елементів» містить інформацію про найбільш характерні групи хімічних елементів, які вивчаються в темі «Періодичний закон. Будова атома». Може стати допомогою вчителю як повністю, так і частково, під час наданняхарактеристики лужних, лужноземельних металі...
Продовжити читання
  609 переглядів
  0 Коментарів
609 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates